Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Změny ve zdravotním pojištění

Změny ve zdravotním pojištění

Od 1.ledna 2022 dochází ke dvěma změnám v oblasti zdravotního pojištění u plátců pojistného. 1.    Změny v ročních přehledech OSVČ Osoby samostatně výdělečně činné nebudou nově vyplňovat údaje o příjmech a výdajích, ale uvedou pouze výši daňového…
Zvýšení minimální a průměrné mzdy v roce 2022 a její dopady

Zvýšení minimální a průměrné mzdy v roce 2022 a její dopady

Zvýšení minimální mzdy 5. 11. 2021 vláda schválila zvýšení minimální mzdy z dosavadních 15 200 Kč na částku 16 200 Kč. Spolu s tím se zvýší také nejnižší zaručené mzdy v osmi skupinách prací odstupňovaných zejména podle jejich složitosti a…
Nevyčerpaná dovolená a její převod do dalších let

Nevyčerpaná dovolená a její převod do dalších let

Již 1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákoníku práce týkající se mj. nevyčerpané dovolené a jejího převodu. V praxi se s touto novou úpravou však setkáváme poprvé až nyní, kdy je toto téma aktuální a zaměstnavatelé řeší převod případné…
Jak se v roce 2022 mění náhrada mzdy, nemocenské a další sociální dávky

Jak se v roce 2022 mění náhrada mzdy, nemocenské a další sociální dávky

Každý rok dochází k tzv. valorizaci redukčních hranic u průměrného hodinového výdělku pro účely stanovení náhrady mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti nebo karantény. Valorizací dále projdou také redukční hranice u denního vyměřovacího…
Krizové ošetřovné

Krizové ošetřovné

Bez dalších změn bylo 15. 12. 2021  Senátem schváleno krizové ošetřovné na návrh Ministerstva práce a sociálních věcí. Nárok na příspěvek budou mít jak rodiče, tak například i blízcí příbuzní. Příspěvek lze čerpat zpětně od začátku listopadu a…
Izolačka

Izolačka

Senát dne 15. 12. 2021 schválil tzv. izolačku. Lidé, kteří jsou v karanténě nebo izolaci kvůli infekčnímu onemocnění, dostanou zpětně od 30. listopadu 2021 až 370 Kč za den jako náhradu mzdy. 23. 12. 2021 byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů.
Znovuzavedení některých mimořádných opatření

Znovuzavedení některých mimořádných opatření

Pravidelné testování zaměstnanců Na mimořádném jednání schválila vláda dne 19. listopadu 2021 staronové mimořádné opatření proti šíření COVID – 19. Jedná se o zavedení pravidelného testování zaměstnanců a OSVČ, které bude probíhat jednou týdně. …
Zahraniční pracovní cesty od 1. 1. 2022 – změny sazeb stravného

Zahraniční pracovní cesty od 1. 1. 2022 – změny sazeb stravného

Pod číslem 462/2021 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022. Její účinnost je k 1. 1. 2022. Ke změnám došlo u sazeb stravného v několika zemích, včetně členských států Evropské unie. Z…
« Předchozí stránka
12346121722