Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Z judikatury: podstatou nepeněžního plnění je kromě účelu i jeho forma

Z judikatury: podstatou nepeněžního plnění je kromě účelu i jeho forma

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) vydal rozsudek v řízení o kasační stížnosti ze dne 16. 8. 2023 s č. j. 7 Afs 33/2022-41 proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 21. 12. 2021 s č. j. 29 Af 89/2018-68, který řešil…
Nová Rámcová dohoda zjednoduší pravidla pro odvody pojistného při teleworkingu

Nová Rámcová dohoda zjednoduší pravidla pro odvody pojistného při teleworkingu

Evropská komise představila novou Rámcovou dohodu, která má zjednodušit situaci přeshraničním pracovníkům v souvislosti s odvody pojistného. Od 1. července 2023 mohou pracovníci vykonávat činnost z domova ve větším rozsahu bez toho, aby se…
Milostivé léto u České správy sociálního zabezpečení

Milostivé léto u České správy sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) spustila dne 10. 7. 2023 na svém ePortálu novou službu, díky které je možné zjistit dlužné pojistné vůči ČSSZ a podat oznámení o jeho splacení. Novinka se týká pouze dluhu na pojistném, penále a…
Příjem vyplacený jednateli společnosti nemusí být vždy příjmem ze závislé činnosti

Příjem vyplacený jednateli společnosti nemusí být vždy příjmem ze závislé činnosti

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) vydal rozsudek v řízení o kasační stížnosti ze dne 12. 6. 2023 s č. j. 2 Afs 94/2022-48 proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 28. 2. 2022 s č. j. 30 Af 40/2020-91 týkající se…
Změna sazby náhrady za spotřebovanou motorovou naftu

Změna sazby náhrady za spotřebovanou motorovou naftu

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo aktualizaci vyhlášky č. 467/2022 Sb., ve které uvedlo novou, nižší, výši průměrné ceny motorové nafty pro účely náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Částka náhrady byla snížena z původních 44,10 Kč za 1…
Pojistné Milostivé léto pro klienty ČSSZ

Pojistné Milostivé léto pro klienty ČSSZ

Dne 23. 6. 2023 byl ve Sbírce listin vyhlášen zákon č. 181/2023 o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, který umožní klientům České správy sociálního…
Prezident podepsal zákony o Milostivém létu, začne platit od 1. července 2023

Prezident podepsal zákony o Milostivém létu, začne platit od 1. července 2023

Senát dne 31. 5. 2023 schválil související dva návrhy zákonů z pera Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Konkrétně se jedná o návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých…
Velké změny u dohod o provedení práce

Velké změny u dohod o provedení práce

Aktuálně je v Poslanecké sněmovně projednáván vládní návrh zákona novelizující zákoník práce. Jednou z novelizovaných oblastí jsou přitom dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce (dále jen „DPP“) a dohoda o…
« Předchozí stránka
12348152229