Manažerské a transakční poradenství

Brexit update

Brexit update

V březnu došlo k hlasování britského parlamentu ohledně dohody o vystoupení, která byla však po druhé zamítnuta. Další hlasování o vystoupení bez dohody parlament také neschválil. Následovalo hlasování o odkladu Brexitu, jehož výsledkem bylo, že…
Je virtuální sídlo legální?

Je virtuální sídlo legální?

  Městský soud v Praze vydal rozsudek, který mimo jiné konstatuje, že „virtuální sídlo“ je legální institut. S účinností od 20. 7.2009 bylo totiž novelizováno ustanovení § 19c tehdy platného zákona č. 40/1964 Sb. (tzv. „starý občanský zákoník“), a…
Podpora podnikového vzdělávání od MPSV

Podpora podnikového vzdělávání od MPSV

V rámci Operačního programu Zaměstnanost mohou firmy od 15. 3. 2019 po dobu dvou měsíců podávat žádost o finanční podporu zaměřenou na podnikové vzdělávání zaměstnanců, a to o 500 tis. až 10 mil. Kč na kurzy napříč obory a odbornostmi. Pro žadatele…
ČNB ponechává úrokové sazby beze změny

ČNB ponechává úrokové sazby beze změny

Bankovní rada ČNB na svém jednání ve čtvrtek 28. 3. 2019 ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba, tedy základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 1,75 %, diskontní sazba na 0,75 % a…
Povinnost správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Povinnost správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal dokument, který nařizuje vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (dále jen „Posouzení“) v některých specifických případech, které by ohrožovaly práva a svobody fyzických osob v souladu se…
Novela zákona o offline evidenci tržeb

Novela zákona o offline evidenci tržeb

V současné době prošel návrh novely zákona o evidenci tržeb prvním čtením, po kterém by mělo dojít ke změně podmínek pro využití možnosti offline režimu EET (více také zde). Zvláštní offline režim by mohli využívat podnikatelé, kteří jsou…
Jaké změny můžeme očekávat přijetím  tzv. „oddlužovací novely“ insolvenčního zákona?

Jaké změny můžeme očekávat přijetím tzv. „oddlužovací novely“ insolvenčního zákona?

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněná tzv. oddlužovací novela insolvenčního zákona, která výrazným způsobem zasahuje do současného konceptu oddlužení. Zajímá Vás, jakým způsobem může být novelou ovlivněné postavení dlužníků při oddlužení a jaký dopad to…
Změna sazeb tuzemských cestovních náhrad

Změna sazeb tuzemských cestovních náhrad

Dne 28. prosince 2018 byla zveřejněna vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška nabývá účinnosti…