Manažerské a transakční poradenství

PROGRAM COVID: Nepokryté náklady

PROGRAM COVID: Nepokryté náklady

Vedle programu COVID - 2021 byl Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášen program COVID ‑ Nepokryté náklady na pomoc subjektům, které zaznamenaly pokles tržeb v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19. Bonusové (rozhodné) období je stanoveno na…
Program Antivirus prodloužen do konce května

Program Antivirus prodloužen do konce května

Program Antivirus, který již dle sdělení MPSV zachránil více než milion pracovních míst, bude pokračovat do konce května. Prozatím. Důvodem prodloužení Antiviru je jednak pokračující nepříznivá epidemiologická situace a dále předpokládaný termín…
Státní příspěvek firmám na povinné antigenní testování svých zaměstnanců

Státní příspěvek firmám na povinné antigenní testování svých zaměstnanců

Jistě jsme již všichni zaznamenali nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021, které ukládá povinnost zaměstnavatelům testovat své zaměstnance na přítomnost SARS-CoV. Toto nařízení se zpočátku týkalo pouze podniků, které mají alespoň…
Likvidace obchodních korporací – začátek konce II

Likvidace obchodních korporací – začátek konce II

V minulém článku k likvidacím jsme Vás seznámili se základními rozdíly mezi zánikem korporace bez likvidace a s likvidací. Také jste se dozvěděli, že společnost může být zrušena dobrovolně nebo nedobrovolně, a že dobrovolnému zrušení společnosti…
PROGRAM COVID 2021

PROGRAM COVID 2021

Novým programem, který byl Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášen na podporu podnikajícím subjektům je COVID 2021. Společně s programem COVID – Nepokryté náklady, o němž Vás budeme informovat příště, se jedná o nové programy na pomoc subjektům,…
Program COVID NÁJEMNÉ III

Program COVID NÁJEMNÉ III

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo od 5. 2. 2021 v pořadí třetí výzvu v rámci programu COVID – Nájemné. Došlo k několika zásadním změnám, kterými byl rozšířen okruh oprávněných osob. Žádosti bude možné podávat do 8. 4. 2021. Podpora v rámci…
Změny zákona o oceňování majetku od 1. 1. 2021

Změny zákona o oceňování majetku od 1. 1. 2021

S účinností 1. ledna 2021 došlo ke změně zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku[1] (dále jen „ZoM“) a oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.[2] (dále jen „OV“). Nově zavedené změny znamenají nezanedbatelný posun ve způsobech oceňování majetku dle…
Propad ekonomiky v roce 2020 a plánovaný letošní růst

Propad ekonomiky v roce 2020 a plánovaný letošní růst

Ministerstvo financí zpracovalo Makroekonomickou predikci České republiky a Fiskální výhled České republiky, které mají sloužit jako východiska za účelem návrhu novely zákona o státním rozpočtu pro rok 2021. Opatření přijatá k omezení šíření…