Manažerské a transakční poradenství

Novela nařízení vlády ohledně investičních pobídek v oblasti strategických investičních akcí

Novela nařízení vlády ohledně investičních pobídek v oblasti strategických investičních akcí

V září jsme vás informovali o vládním návrhu změny nařízení vlády ohledně investičních pobídek v oblasti strategických investičních akcí. Tato novela byla v první polovině prosince publikována ve Sbírce zákonů. Novela umožní rychlejší a přímou…
Postoj Rady k aktu o digitálních službách a k aktu o digitálních trzích

Postoj Rady k aktu o digitálních službách a k aktu o digitálních trzích

Rada EU dne 25.11.2021 přijala generální stanovisko k aktům o digitálních službách a digitálních trzích, které byly předloženy v roce 2020 Evropským parlamentem a navrhují mnoho regulací téměř pro všechny společnosti podnikající v internetovém…
Prodloužení režimu Antivirus A a obnovení režimu Antivirus B

Prodloužení režimu Antivirus A a obnovení režimu Antivirus B

Dne 29. listopadu 2021 schválila vláda České republiky prodloužení režimu Antivirus A a obnovení režimu Antivirus B. Celkový rámec programu Antivirus byl zároveň prodloužen do 30. června 2022 – do tohoto termínu bude moci vláda prodlužovat období…
Dotace na fotovoltaické systémy s / bez akumulace financované z Národního plánu obnovy

Dotace na fotovoltaické systémy s / bez akumulace financované z Národního plánu obnovy

Výzva na fotovoltaické systémy je financována z Národního Plánu Obnovy konkrétně z komponenty 2.3  Přechod na čistší zdroje energie. Národní plán obnovy byl Evropskou komisí pro Českou republiku schválen dne 19. 7. 2021. Česká republika může čerpat…
Udržitelností ke konkurenční výhodě

Udržitelností ke konkurenční výhodě

Upřednostňování udržitelnosti středně velkými podniky odráží nejen rostoucí očekávání zúčastněných stran, ale také pokrokovou povahu tohoto podnikatelského segmentu. Jen málo společností však dosáhlo významného pokroku a mnohé z nich se stále…
Přihlášení pomocí eidentity.cz mění svůj název, funkčnost se nemění

Přihlášení pomocí eidentity.cz mění svůj název, funkčnost se nemění

Od 1. prosince 2021 dojde ke změně názvu přihlášení prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). Stávající portál eidentita.cz se bude po novu nazývat Identita občana, funkčnost systému zůstává nezměněna. Změna má být dalším…
GT Talks: B.R.K.O.

GT Talks: B.R.K.O.

Víte, co se skrývá pod touto zkratkou? Řeč dnes bude o odpadech, jejich třídění a dalším využití. Jiří Dvořák, náš senior manager v Advisory, vám představí strategie cirkulární ekonomiky města Prahy týkající se odpadů, vyhlídky pro bioplynové…
GT Talks: Digitální továrna 2.0

GT Talks: Digitální továrna 2.0

Co je digitální továrna? Jak se mění technologie v průmyslu? Máme již v ČR výrobu, která řídí sebe sama? Na to jsme se zeptali Zbyňka Bolcka, managing partnera v Advisory. Tématu se věnujeme také na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Více o…