Manažerské a transakční poradenství

Kompenzace cen energií a trend udržitelnosti

Kompenzace cen energií a trend udržitelnosti

Z pohledu energetického trhu čelí v dnešní době spousta společností několika výzvám, ale i ohrožením. Napříč odvětvími probíhá zásadní přeměna s cílem zvýšit míru udržitelnosti podnikání, a to jak z pohledu enviromentálního, tak sociálního a…
Výsledky průzkumu internetového připojení mezi obyvateli České republiky

Výsledky průzkumu internetového připojení mezi obyvateli České republiky

Společnost Grant Thornton realizovala a vyhodnotila již 3. ročník průzkumu Využití internetu v domácnostech v ČR. Pandemie covid-19 znamenala pro české domácnosti a firmy turbulentní změny a její dopady jsme viděli i ve výsledcích průzkumu z roku…
Česká republika a vodík - jsme připraveni?

Česká republika a vodík - jsme připraveni?

Vodíku se nevyhneme Energetická soběstačnost a snížení závislosti na ruských fosilních palivech je momentálně prioritou číslo jedna a téma vodíku jakožto jednoho z možných prostředků k dosáhnutí tohoto cíle začíná i na národní úrovni čím dál více…
Investiční pobídky bez politiků?

Investiční pobídky bez politiků?

Začátkem srpna 2022 připravila vláda ČR novelu zákona o investičních pobídkách. Tato novela je nyní v připomínkovém řízení. Novela je zaměřena na následující dvě změny: Zrušení povinnosti Ministerstva průmyslu a obchodu předkládat vládě k…
Vše zdražuje: Sedm opatření, která je třeba přijmout proti inflaci

Vše zdražuje: Sedm opatření, která je třeba přijmout proti inflaci

Inflace ovládla celosvětový trh a v dohledné době její sevření nepovolí. Nárůst nákladů narušuje zavedená obchodní pravidla v mezinárodním měřítku, většina vedoucích pracovníků středně velkých společností ve svém pracovním životě žádnou výraznou…
Maraton zvyšování úrokových sazeb ČNB pokračuje

Maraton zvyšování úrokových sazeb ČNB pokračuje

Bankovní rada ČNB s účinností od  23. 6. 2022  rozhodla o těchto úrokových sazbách: dvoutýdenní repo sazba zvýšena z 5,75% na 7,00 % lombardní sazba zvýšena z 6,75 na 8,00 % diskontní sazba z 4,75% na 6,00 % Autor: Ludmila Malimánková
Na 4 z 5 smart grids projektů na seznamu PCI se podílel Grant Thornton. Je to obrovský úspěch, říká Zbyněk Bolcek

Na 4 z 5 smart grids projektů na seznamu PCI se podílel Grant Thornton. Je to obrovský úspěch, říká Zbyněk Bolcek

List Projektů společného zájmu vydává Evropská komise od roku 2013. Seznam sdružuje projekty, jejichž význam překračuje hranice jednotlivých členských států a jejichž role je zásadní v plnění cílů Evropské unie v oblasti energetiky a ochrany…
WHITE PAPER: Česko plánuje využít evropské peníze na pokrytí železničních koridorů mobilním signálem 5G

WHITE PAPER: Česko plánuje využít evropské peníze na pokrytí železničních koridorů mobilním signálem 5G

Sousední země v EU významně investují do zlepšení mobilní datové konektivity v odlehlých lokalitách. ČR se chystá využít podobný evropský program na zlepšení pokrytí železničních koridorů mobilním signálem 5G. Jaké podmínky dotačního programu ČR…