Manažerské a transakční poradenství

Co je a co není součástí stavby ve světle judikátu 5 Afs 3/2010 - 144 ze dne 17.10.2010

Co je a co není součástí stavby ve světle judikátu 5 Afs 3/2010 - 144 ze dne 17.10.2010

Podle tohoto rozsudku jsou nedílnou součástí staveb ta zařízení, která umožňují jeho funkci a účel, k němuž byla stavba určena a zkolaudována. Účel stavby najdeme obvykle právě v kolaudačních rozhodnutích. Z výše uvedeného vyplývá závěr, že věc,…
Rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku

Rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku

Uzávěrky účetnictví za rok 2010 jsou v plném proudu, a proto jsme pro Vás připravili článek zabývající se tvorbou rezerv, neboť úvaha zda rezervy tvořit či netvořit, s uzávěrkovými pracemi mnoha společností neodlučně souvisí.  V našem článku se…
Souběh výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru z pohledu sociálního zabezpečení

Souběh výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru z pohledu sociálního zabezpečení

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu („NSS“) čj. ADS 119/2010 – 58 potvrzuje, že se problém souběhu funkce statutárního orgánu a zaměstnanecké pozice začíná řešit i z pohledu zákonů o sociálním zabezpečení. Konkrétně šlo o situaci souběhu funkce…
NSS opět potvrdil, že souběh funkce jednatele a ředitele není možný

NSS opět potvrdil, že souběh funkce jednatele a ředitele není možný

Nejvyšší správní soud v rozsudku čj. 3 Ads 119/2010 - 58 ze dne 09. prosince 2010 opět bez váhání potvrdil, že souběh funkce jednatele a výkonu činnosti ředitele na základě pracovní smlouvy není možný. Šlo o situaci, kdy měl jednatel společnosti…
Nová vyhláška týkající se distributorů pohonných hmot

Nová vyhláška týkající se distributorů pohonných hmot

V současné době je připravován návrh vyhlášky o registraci distributorů pohonných hmot. Návrh vyhlášky je zpracován na základě navrhovaných změn zákonů (např. zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých…
Souhlas valné hromady nebo dozorčí rady vyžadovaný obchodním zákoníkem

Souhlas valné hromady nebo dozorčí rady vyžadovaný obchodním zákoníkem

I když všem je známa poučka, že neznalost zákona neomlouvá, mnohdy se setkáváme s neznalostí vybraných požadavků obchodního zákoníku, které se týkají souhlasu valné hromady nebo dozorčí rady s určitými úkony prováděnými jménem společnosti. V tomto…
Zastupování klienta daňovým poradcem – právnickou osobou

Zastupování klienta daňovým poradcem – právnickou osobou

V souvislosti se změnou zákona o daňových poradcích jsme minulý rok vyměňovali plné moci k zastupování klientů pře finančními úřady z fyzických osob – daňových poradců na právnické osoby. Všichni říkali, že to jde, i když v zákoně zůstává ustanovení…
Změna výše úroků od data 1.7.2010

Změna výše úroků od data 1.7.2010

Ustanovení § 517 Občanského zákoníku upravuje úroky z prodlení v občanskoprávních vztazích. Výše těchto úroků je stanoveno prováděcím předpisem, kterým je v tomto případě Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. (dále jen Nařízení), které bylo novelizováno v…