Manažerské a transakční poradenství

Dotace na podnikové vzdělávání startují

Dotace na podnikové vzdělávání startují

Operační program Zaměstnanost plus zahájil příjem žádostí v první vyhlášené výzvě týkající se podnikového vzdělávání, které patřilo v minulých letech mezi velmi žádané dotační tituly a nejinak tomu bude i nyní. Hlavním cílem podpory je další…
Upozornění na povinnost určit kontaktní osobu

Upozornění na povinnost určit kontaktní osobu

Finanční analytický úřad (FAÚ) vydal upozornění na skutečnost, že úvěrové a finanční instituce, hazardní sektor, realitní sektor, osoby poskytující služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy a osoby poskytující služby spojené s virtuálním…
Shrnujeme, jaké programy vám mohou pomoci v boji s vysokými cenami energií

Shrnujeme, jaké programy vám mohou pomoci v boji s vysokými cenami energií

Současné vysoké ceny energií, jejichž vrchol přišel v druhé polovině minulého roku, jsou zapříčiněné souběhem více faktorů. Tím nejpodstatnějším jsou ekonomické důsledky války na Ukrajině a omezování dodávek energetických surovin z Ruska. Ceny…
Novinky v dokládání prospěchu velkých firem ze státní energetické podpory a s tím související nová administrativní zátěž

Novinky v dokládání prospěchu velkých firem ze státní energetické podpory a s tím související nová administrativní zátěž

Na konci ledna schválila vláda další novelizaci nařízení č. 298/2022 Sb., nyní už s aktualizovaným názvem o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového…
Likvidace obchodních korporací – část III

Likvidace obchodních korporací – část III

Ráda bych po čase navázala na předchozí dva články týkající se likvidací obchodních korporací. V prvním článku jsme se seznámili se základními rozdíly mezi zánikem společnosti bez likvidace a s likvidací. Také jsme se dozvěděli, že společnost může…
Připomínka deadlinů ve státní energetické podpoře

Připomínka deadlinů ve státní energetické podpoře

Nový rok už je tady v plné síle a my bychom vám rádi kromě přání všeho dobrého také připomněli blížící se konec lhůt k podáním nezbytným pro získání státní energetické podpory. Dnes přinášíme pouze stručný přehled, detailněji jsme o věci psali zde.…
Zastropování cen energií v roce 2023 pro malé, střední a velké podniky

Zastropování cen energií v roce 2023 pro malé, střední a velké podniky

Vláda na svém zasedání 14. 12. 2022 rozhodla o novelizaci nařízení č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, tak, že jeho působnost rozšířila i na velké podniky. Ty mohly doposud čerpat pouze dotace za rok 2022 v…
ICT sítě pro veřejné samosprávy

ICT sítě pro veřejné samosprávy

Veřejné samosprávy (státní i městské) přehodnocují modely výstavby a provozování ICT sítí. Impulsem k přehodnocení současných ICT modelů jsou zvyšující se požadavky na kybernetickou bezpečnost, kvalitu a rychlost připojení, rostoucí závislost na…