Manažerské a transakční poradenství

Nová dotace pro zemědělce na vzdělání

Nová dotace pro zemědělce na vzdělání

Dne 8.6.2016 vláda schválila nový národní dotační program na podporu Center pro odborné přípravy (COP), které by měly zvýšit kvalitu teoretické i praktické přípravy v rezortních oborech vzdělávání. Dotační program je zaměřen na nákup nových…
Nová úprava obchodování s digitálním obsahem

Nová úprava obchodování s digitálním obsahem

Dne 9. června 2016 se konala justiční část Rady EU pro spravedlnost a vnitřní záležitosti. Ministři spravedlnosti mimo jiné diskutovali návrh směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu. Nová směrnice by měla vyplnit…
V nových dotacích z EU čekají na žadatele miliardy

V nových dotacích z EU čekají na žadatele miliardy

Rádi bychom vám v následujícím článku představili Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), neboť by mohl být užitečný právě pro vaši firmu. Cílem OP PIK je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na…
Likvidace společností – praktický příklad

Likvidace společností – praktický příklad

Tímto článkem navazujeme na jeden z předchozích článků týkající se likvidace společností. Rádi bychom Vás seznámili se základními účetními postupy, se kterým se účetní jednotka rušené společnosti může potkat, a to formou jednoduchého příkladu. Valná…
Likvidace společností. Praktické zkušenosti z účetnictví a daní

Likvidace společností. Praktické zkušenosti z účetnictví a daní

V případě, že se společnost rozhodne ukončit svou činnost, jednou z možností je její ukončení s likvidací. Likvidace představuje velmi náročný proces, při kterém je potřebné dodržet všechny povinnosti uložené zákonem. Tento článek nemá za cíl popsat…
Technické zhodnocení nebo oprava? Situace v roce 2014 ve světle judikatury

Technické zhodnocení nebo oprava? Situace v roce 2014 ve světle judikatury

Velmi často se setkávám s dotazem: „Jsou výdaje na opravy nebo úpravy nemovitosti nákladem nebo se stávají součástí nemovitosti?" Odpověď na tuto otázku není jednoduchá a závisí na konkrétní situaci. Odpověď se vlivem judikatury mění i v čase, aniž…
Rozdělení hospodářského výsledku

Rozdělení hospodářského výsledku

Pro mnohé společnosti je právě červen měsícem schvalování účetní závěrky a hospodářských výsledků. Tato kompetence spadá do působnosti valné hromady, která by měla být svolána do šesti měsíců od konce účetního období. Některé z možností, jak se dá s…
Povinnost tvořit rezervní fond u a.s. a s.r.o.? Od roku 2014 lze nastřádané prostředky vyplatit!

Povinnost tvořit rezervní fond u a.s. a s.r.o.? Od roku 2014 lze nastřádané prostředky vyplatit!

Do 31. 12. 2013 musely jak akciové společnosti, tak společnosti s ručením omezeným pravidelně převádět část čistého zisku do rezervního fondu alespoň v minimální výši stanovené Obchodním zákoníkem. Takto nashromážděné prostředky měly sloužit pro…