Manažerské a transakční poradenství

Ochrana soukromí a osobních práv

Ochrana soukromí a osobních práv

Od 29.7. došlo k účinnosti novely zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Byly doplněny nové přestupky zaměstnavatelů v rámci ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců. Jedná se o narušení soukromí zaměstnanců na pracovištích bez závažného…
Jak na založení společnosti

Jak na založení společnosti

Založení společnosti se může jevit zdánlivě jako jednoduchý administrativní proces. K jeho úspěšnému zvládnutí je však zapotřebí předložit příslušným úřadům řadu dokumentů. Jejich příprava, obzvláště v případě založení společnosti zahraniční osobou,…
Balanced scorecard v praxi

Balanced scorecard v praxi

Ekonomika firmy, její řízení a plánování jejího dalšího vývoje je pro mnohé vlastníky a manažery firem velkou výzvou. Do úvahy je nutné zahrnout velké množství informací, které mnohdy ani nejdou spolehlivě odhadnout, a jsou proto odkázáni často na…
Svěřenské fondy budou mít vlastní rejstřík

Svěřenské fondy budou mít vlastní rejstřík

  V poslední době, hlavně díky ministrovi financí panu Andreji Babišovi, se u veřejnosti zvýšilo povědomí o tzv. institutu svěřenského fondu. Svěřenský fond se dostal do českého právního prostředí po rekodifikaci soukromého práva. V současné době se…
Tutorial Jaro 2017

Tutorial Jaro 2017

Letošními jarními tématy našich seminářů odstartujeme již 5. semestr vzdělávání. Snažíme se pro Vás vybírat nejen oblíbená témata, ale i taková, která vychází od našich klientů, případně z aktuálních změn a novinek. Od 16. února se můžete…
Aktuální zveřejněné výzvy operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – 2. část

Aktuální zveřejněné výzvy operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – 2. část

V minulém čísle našeho newsletteru jsme Vás informovali o aktuálních výzvách zveřejněných pod záštitou operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost („OP PIK“). Jeho hlavním cílem je zejména dosažení konkurenceschopné a udržitelné…
Aktuální zveřejněné výzvy operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – 1. část

Aktuální zveřejněné výzvy operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – 1. část

V současné době patří mezi hlavní priority Evropské unie nejen zemědělství nebo životní prostředí, ale zejména podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků, které v České republice tvoří více než 99 % trhu. Agentura pro podnikání a…
Aktuální vývoj v oblasti souběhu

Aktuální vývoj v oblasti souběhu

Kauza souběhů je dokola omílaným tématem nejen odborné veřejnosti. Jde o situaci, kdy člen statutárního orgánu uzavře se společností také pracovní smlouvu, podle které vykonává práci vedoucího zaměstnance, např. generálního ředitele, obchodního…