Manažerské a transakční poradenství

Souhlas valné hromady nebo dozorčí rady vyžadovaný obchodním zákoníkem

Souhlas valné hromady nebo dozorčí rady vyžadovaný obchodním zákoníkem

I když všem je známa poučka, že neznalost zákona neomlouvá, mnohdy se setkáváme s neznalostí vybraných požadavků obchodního zákoníku, které se týkají souhlasu valné hromady nebo dozorčí rady s určitými úkony prováděnými jménem společnosti. V tomto…
Zastupování klienta daňovým poradcem – právnickou osobou

Zastupování klienta daňovým poradcem – právnickou osobou

V souvislosti se změnou zákona o daňových poradcích jsme minulý rok vyměňovali plné moci k zastupování klientů pře finančními úřady z fyzických osob – daňových poradců na právnické osoby. Všichni říkali, že to jde, i když v zákoně zůstává ustanovení…
Změna výše úroků od data 1.7.2010

Změna výše úroků od data 1.7.2010

Ustanovení § 517 Občanského zákoníku upravuje úroky z prodlení v občanskoprávních vztazích. Výše těchto úroků je stanoveno prováděcím předpisem, kterým je v tomto případě Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. (dále jen Nařízení), které bylo novelizováno v…
Konec konkurzních správců v Čechách!?

Konec konkurzních správců v Čechách!?

Dnem 31.12.2009 skončilo přechodné období stanovené zákonem o insolvenčních správcích, které umožňovalo osobám bez vysokoškolského vzdělání nebo bez složené specializované zkoušky vykonávat funkci konkurzního správce.  Správci konkurzní podstaty,…
Dění na poli fotovoltaických elekrátren

Dění na poli fotovoltaických elekrátren

BOOM Solárního byznysu končí „Senátoři schválili snížení výkupních cen“ Dění na poli fotovoltaických elektráren je v posledních týdnech naplněno vzrušením, očekáváním a nakonec možná i zklamáním. Sněmovna schválila, novelu zákona č. 180/2005 o…
15812131415
Následující stránka »