Manažerské a transakční poradenství

Nový občanský zákoník ve vztahu k e-shopům

Nový občanský zákoník ve vztahu k e-shopům

S účinností nového občanského zákoníku (NOZ), tedy od 1.1.2014 nastává snad největší změna, týkající se podnikání v historii samostatné České republiky. Tento článek se zabývá problematikou vztahující se ke změnám v souvislosti s internetovými…
Prokazování vnitrokoncernových převodních cen budou jednodušší

Prokazování vnitrokoncernových převodních cen budou jednodušší

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo na konci roku 2012 Pokyn označený číslem D-10, ve kterém výrazně snížilo administrativní požadavky na dokumentaci transferových cen pro daňové subjekty, které si poskytují služby v rámci koncernu.…
Změna v legislativě investičních společností a investičních fondů

Změna v legislativě investičních společností a investičních fondů

Ministerstvo financí připravilo nový Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který má od roku 2013 nahradit stávající právní úpravu zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Důvodem je implementace Směrnice Evropského…
Fúze obchodních společností po novele zákona o přeměnách

Fúze obchodních společností po novele zákona o přeměnách

Poměrně rozsáhlá novela zákona o přeměnách platná od 1.1.2012 měla za hlavní cíl umožnit  příhraniční fúzi v těch případech, kdy druhý stát EU nepočítal s fikcí kterou obsahovala česká úprava kdy z účetního a daňového hlediska vzniká nový subjekt k…
K novele zákona o investičních pobídkách

K novele zákona o investičních pobídkách

V prvním letošním čísle Finančního managementu jsme Vás informovali o vládním návrhu novely zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (dále „zákon o investičních pobídkách“). V tomto článku jsme Vám představili…
Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností

Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností

Ministerstvo spravedlnosti předložilo počátkem dubna 2012 vládě návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností. Návrh počítá se zachováním existence akcií na majitele, ovšem za současného stanovení povinnosti jejich zaknihování …
Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách

Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách

V současné době se nachází v Poslanecké sněmovně České republiky návrh novely zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (dále „zákon o investičních pobídkách“). V tomto článku bychom Vás chtěli stručně provést…
Půjčky a úvěry mezi společníkem a společností s ručením omezeným

Půjčky a úvěry mezi společníkem a společností s ručením omezeným

Tento článek stručně shrnuje problematiku půjček uskutečněných mezi společníky a společnostmi s ručením omezeným, která je v České republice nejčastější formou podnikání právnických osob. Půjčka vs. úvěr Parametry smlouvy o půjčce definuje § 657 a…