Manažerské a transakční poradenství

Zvýšení rodičovského příspěvku

Zvýšení rodičovského příspěvku

Ministryně práce a sociálních věcí navrhuje od 1. července 2019 zvýšení rodičovského příspěvku,a to na děti do čtyř let věku. Současný příspěvek je ve výši 220 tisíc Kč a mělo by dojít k nárůstu na 260 tisíc Kč pro rodiče, které mají jedno dítě. Pro…
Novela zákona o offline evidenci tržeb

Novela zákona o offline evidenci tržeb

V květnu jsme informovali o připravované novele zákona o evidenci tržeb. Tato novela upravuje novinku v podobě offline evidence pro nejmenší podnikatele, kteří jsou: plátci daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb…
Pracovní povolení při vyslání pracovníků

Pracovní povolení při vyslání pracovníků

V  případě, že pracovníci (cizinci) provozují svou hlavní činnost v členském státě, ve kterém se nachází sídlo zaměstnavatele, a zároveň neusilují o začlenění na český pracovní trh, tak mají možnost využití tzv. dočasného vyslání pracovníků za…
Fučík & partneři se připojují k AFI – Sdružení pro zahraniční investice

Fučík & partneři se připojují k AFI – Sdružení pro zahraniční investice

V obchodním světě, kde se hranice stále více stírají, hledá mnoho společností obchodní příležitosti mimo území svého státu. Ve státě, kam expandují, poté hledají spolehlivé partnery, kteří jim svými znalostmi a zkušenostmi usnadní vstup na nový trh.…
Změna SSL certifikátu pro EET

Změna SSL certifikátu pro EET

Finanční správa vydala informaci ke změně SSL certifikátu příjmové strany systému  EET, která proběhne 10. září 2018. Původně mělo ke změně dojít již k 7. srpnu 2018.  Tato lhůta však byla posunuta, aby poplatníci ve spolupráci s dodavateli…
Zúžení povinných subjektů EET?

Zúžení povinných subjektů EET?

Skupina poslanců  předložila sněmovně 26. 6. 2018 návrh zákona, jež zužuje okruh subjektů, pro které má platit povinnost EET, tak, aby adresáty stanovovaných povinností byly pouze osoby s dostatečně vysokou hranicí obratu. Konkrétně je navrhováno,…
Rozpočtový výbor podpořil zvýšení paušálních výdajů

Rozpočtový výbor podpořil zvýšení paušálních výdajů

Rozpočtový výbor Sněmovny podpořil poslanecký návrh, který by umožnil OSVČ opět uplatňovat paušální výdaje ze svých příjmů v  maximální výši platné pro rok 2016, resp. 2017, kdy je umožněn výběr. Limitní výše příjmů, ze které se maximální výdaje…
Vláda schválila zpřísnění sankcí při nedoložení účetní závěrky

Vláda schválila zpřísnění sankcí při nedoložení účetní závěrky

Vláda dne 6. června 2018 schválila návrh novely zákona o obchodních korporacích a dalších zákonů předložený dne 23. února 2018 Ministerstvem spravedlnosti. Podle tohoto návrhu by se měly kromě jiného zpřísnit sankce za nedodání účetní závěrky do…