Manažerské a transakční poradenství

Upozornění na podvodné emaily

Upozornění na podvodné emaily

Finanční správa vydala dne 17. 12. 2018 varování před podvodnými e-maily. Prostřednictvím těchto emailů lákají z občanů peníze, přičemž zneužívají jména finančních úřadů. E-mail vypadá jako upozornění finančního úřadu na daňový nedoplatek. Dlužník…
Zvýšení rodičovského příspěvku

Zvýšení rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek stát navýší od 1. 1. 2020 o 80 tis. Kč. Z původních 220 tis. Kč bude k čerpání 300 tis. Kč, shodla se na tom vládní koalice. Navýšení rodičovského příspěvku, který se neměnil už více než 10 let, bude dle odhadů stát 9 až 10 mld.…
Současný stav EET

Současný stav EET

Nález Ústavního soudu z prosince 2017 zasáhl do systému elektronické evidence tržeb a zrušil vybraná ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Některá ustanovení byla zrušena již s účinnosti k 1. březnu 2018, další ustanovení budou…
Správný výběr zaměstnanců je klíčový pro fungování každé společnosti

Správný výběr zaměstnanců je klíčový pro fungování každé společnosti

Mít správné lidi ve správný čas na správném místě, to je pravidlo, které dodržují všechny úspěšné společnosti. Jenže v současnosti není snadné personální stabilitu ve firmách zajistit. Na HR oddělení spadá nelehký úkol. Musí toho správného kolegu…
Zahraniční stravné od 2019

Zahraniční stravné od 2019

Ve sbírce zákonů vyšla nová vyhláška Ministerstva financí, která od roku 2019 upravuje výši sazeb zahraničního stravného. V rámci EU dochází k navýšení pro Nizozemsko z 45 na 50 EUR a Polsko z 35 na 40 EUR. Níže uvádíme sazby platné od 1. ledna 2019…
Zápis skutečných majitelů společností

Zápis skutečných majitelů společností

Blíží se konec termínu pro splnění povinnosti zapsat do tzv. Evidence údajů o skutečných majitelích skutečné majitele společností. O této povinnosti jsme Vás informovali již dříve. Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a…
EET a končící výjimka pro nevidomé podnikatele

EET a končící výjimka pro nevidomé podnikatele

Ke konci roku 2018 končí platnost výjimky z povinnosti vykazovat tržby v rámci režimu elektronické evidence tržeb pro podnikatele se zrakovým postižením. Podnikatelů se zrakovým postižením, kteří by měli podléhat elektronické evidenci již v první a…
Zásah do profesní mlčenlivosti v rámci polské justiční reformy

Zásah do profesní mlčenlivosti v rámci polské justiční reformy

Polská vláda v nové reformě navrhuje prolomit profesní mlčenlivost, kterou zejména disponují následující profese: advokáti, notáři, právní poradci, daňový poradci nebo lékaři, tak, že by o zproštění mlčenlivosti do budoucna nerozhodoval soud, ale…