Manažerské a transakční poradenství

Likvidace společností. Praktické zkušenosti z účetnictví a daní

Likvidace společností. Praktické zkušenosti z účetnictví a daní

V případě, že se společnost rozhodne ukončit svou činnost, jednou z možností je její ukončení s likvidací. Likvidace představuje velmi náročný proces, při kterém je potřebné dodržet všechny povinnosti uložené zákonem. Tento článek nemá za cíl popsat…
Technické zhodnocení nebo oprava? Situace v roce 2014 ve světle judikatury

Technické zhodnocení nebo oprava? Situace v roce 2014 ve světle judikatury

Velmi často se setkávám s dotazem: „Jsou výdaje na opravy nebo úpravy nemovitosti nákladem nebo se stávají součástí nemovitosti?" Odpověď na tuto otázku není jednoduchá a závisí na konkrétní situaci. Odpověď se vlivem judikatury mění i v čase, aniž…
Rozdělení hospodářského výsledku

Rozdělení hospodářského výsledku

Pro mnohé společnosti je právě červen měsícem schvalování účetní závěrky a hospodářských výsledků. Tato kompetence spadá do působnosti valné hromady, která by měla být svolána do šesti měsíců od konce účetního období. Některé z možností, jak se dá s…
Povinnost tvořit rezervní fond u a.s. a s.r.o.? Od roku 2014 lze nastřádané prostředky vyplatit!

Povinnost tvořit rezervní fond u a.s. a s.r.o.? Od roku 2014 lze nastřádané prostředky vyplatit!

Do 31. 12. 2013 musely jak akciové společnosti, tak společnosti s ručením omezeným pravidelně převádět část čistého zisku do rezervního fondu alespoň v minimální výši stanovené Obchodním zákoníkem. Takto nashromážděné prostředky měly sloužit pro…
Společenská smlouva S.R.O. dle zákona o obchodních korporacích – jste připraveni na konec června?

Společenská smlouva S.R.O. dle zákona o obchodních korporacích – jste připraveni na konec června?

Tento článek se zaměřuje na relevantní náležitosti společenské smlouvy, tedy dokumentu nutnému k založení společnosti s ručením omezeným (dále také jen „s.r.o.“) a jejímu dalšímu fungování. S účinností nového občanského zákoníku a zákona o…
Nový občanský zákoník - vybrané změny platné od ledna 2014

Nový občanský zákoník - vybrané změny platné od ledna 2014

V našem newsletteru Vám budeme v průběhu dalších měsíců vysvětlovat a objasňovat nejdůležitější změny, které přinesl nový občanský zákoník (NOZ) a další schválené doprovodné zákony. Změn je celá řada. Mění se základy práva, což vyvolává celou řadu…
Nemovitosti - novinky a změny od roku 2014

Nemovitosti - novinky a změny od roku 2014

Oblastí, která byla zasažena rekodifikačními změnami nejvíce, jsou bezesporu nemovitosti. Vzhledem k tomu, že v této oblasti vzniká mnoho nejasností a kolují různé fámy, rozhodli jsme se připravit miniseriál, ve kterém vám změny v oblasti…
Nový občanský zákoník ve vztahu k e-shopům

Nový občanský zákoník ve vztahu k e-shopům

S účinností nového občanského zákoníku (NOZ), tedy od 1.1.2014 nastává snad největší změna, týkající se podnikání v historii samostatné České republiky. Tento článek se zabývá problematikou vztahující se ke změnám v souvislosti s internetovými…