Manažerské a transakční poradenství

Novinky v EET

Novinky v EET

V našem posledním článku o elektronické evidenci tržeb (dostupný zde) jsme se věnovali zásahům Ústavního soudu do systému EET a nastínili připravované změny, které novela zákona o EET přinese. Novela zákona se tehdy nacházela na začátku…
Absurdita roku 2019

Absurdita roku 2019

V anketě Absurdita roku 2019, jejímž odborným garantem je Hospodářská komora ČR, zvolili čeští podnikatelé jako vítěze povinnost součinnosti zaměstnavatele při exekuci na mzdu jejich zaměstnance. Zaměstnavateli jinak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.…
Převod podnikání do obchodní korporace

Převod podnikání do obchodní korporace

Lze říci, že ačkoliv je člověk tvor společenský, v rámci výkonu činnosti usiluje většinou o to, být svým pánem, být nezávislým. A nástrojem tohoto úsilí je většinou právě podnikání neboli v daňové terminologii „samostatná činnost“. Pro definování…
Brexit až 31. října 2019?

Brexit až 31. října 2019?

EU dnes nabídla Velké Británii prodloužení Brexitu do 31. října 2019. Předseda Evropské rady, Donald Tusk, však apeloval na Velkou Británii, aby maximálně využila tento čas. V červnu by také měl proběhnout symbolický summit, během kterého bude stav…
Brexit update

Brexit update

V březnu došlo k hlasování britského parlamentu ohledně dohody o vystoupení, která byla však po druhé zamítnuta. Další hlasování o vystoupení bez dohody parlament také neschválil. Následovalo hlasování o odkladu Brexitu, jehož výsledkem bylo, že…
Je virtuální sídlo legální?

Je virtuální sídlo legální?

  Městský soud v Praze vydal rozsudek, který mimo jiné konstatuje, že „virtuální sídlo“ je legální institut. S účinností od 20. 7.2009 bylo totiž novelizováno ustanovení § 19c tehdy platného zákona č. 40/1964 Sb. (tzv. „starý občanský zákoník“), a…
Podpora podnikového vzdělávání od MPSV

Podpora podnikového vzdělávání od MPSV

V rámci Operačního programu Zaměstnanost mohou firmy od 15. 3. 2019 po dobu dvou měsíců podávat žádost o finanční podporu zaměřenou na podnikové vzdělávání zaměstnanců, a to o 500 tis. až 10 mil. Kč na kurzy napříč obory a odbornostmi. Pro žadatele…
ČNB ponechává úrokové sazby beze změny

ČNB ponechává úrokové sazby beze změny

Bankovní rada ČNB na svém jednání ve čtvrtek 28. 3. 2019 ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba, tedy základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 1,75 %, diskontní sazba na 0,75 % a…