Manažerské a transakční poradenství

GT Talks: Business Boost s Jakubem Stuchlíkem

GT Talks: Business Boost s Jakubem Stuchlíkem

Jakub Stuchlík a jeho tým pomáhá firmám rozvíjet jejich prodejní aktivity, zvýšit obrat a marži, snížit marketingové i prodejní náklady. V dnešním podcastu vám představí, jak konkrétně pracují na projektech Business Boost. Cenotvorba, online…
O.D.P.A.D. - Optimalizace.Digitalizace.Procesy.Analýza.Doporučení – naše nová služba v odpadovém hospodářství

O.D.P.A.D. - Optimalizace.Digitalizace.Procesy.Analýza.Doporučení – naše nová služba v odpadovém hospodářství

Rok 2021 byl jedním z klíčových roků, který ovlivnil budoucí směr odpadového hospodářství v České republice. Vydáním nového zákona o odpadech 541/2021 Sb, vydáním strategického rámce cirkulární ekonomiky „Maximálně cirkulární Česko v roce 2040“ a v…
Zvýšení úrokových sazeb ČNB

Zvýšení úrokových sazeb ČNB

Bankovní rada ČNB s účinností od 23.12.2021 rozhodla o těchto úrokových sazbách: dvoutýdenní repo sazba zvýšena z 2,75% na 3,75 % lombardní sazba zvýšena z 2,75 na 4,75 %   diskontní sazba z 1,75% na 2,75 % 
Novela nařízení vlády ohledně investičních pobídek v oblasti strategických investičních akcí

Novela nařízení vlády ohledně investičních pobídek v oblasti strategických investičních akcí

V září jsme vás informovali o vládním návrhu změny nařízení vlády ohledně investičních pobídek v oblasti strategických investičních akcí. Tato novela byla v první polovině prosince publikována ve Sbírce zákonů. Novela umožní rychlejší a přímou…
Postoj Rady k aktu o digitálních službách a k aktu o digitálních trzích

Postoj Rady k aktu o digitálních službách a k aktu o digitálních trzích

Rada EU dne 25.11.2021 přijala generální stanovisko k aktům o digitálních službách a digitálních trzích, které byly předloženy v roce 2020 Evropským parlamentem a navrhují mnoho regulací téměř pro všechny společnosti podnikající v internetovém…
Prodloužení režimu Antivirus A a obnovení režimu Antivirus B

Prodloužení režimu Antivirus A a obnovení režimu Antivirus B

Dne 29. listopadu 2021 schválila vláda České republiky prodloužení režimu Antivirus A a obnovení režimu Antivirus B. Celkový rámec programu Antivirus byl zároveň prodloužen do 30. června 2022 – do tohoto termínu bude moci vláda prodlužovat období…
Dotace na fotovoltaické systémy s / bez akumulace financované z Národního plánu obnovy

Dotace na fotovoltaické systémy s / bez akumulace financované z Národního plánu obnovy

Výzva na fotovoltaické systémy je financována z Národního Plánu Obnovy konkrétně z komponenty 2.3  Přechod na čistší zdroje energie. Národní plán obnovy byl Evropskou komisí pro Českou republiku schválen dne 19. 7. 2021. Česká republika může čerpat…
Udržitelností ke konkurenční výhodě

Udržitelností ke konkurenční výhodě

Upřednostňování udržitelnosti středně velkými podniky odráží nejen rostoucí očekávání zúčastněných stran, ale také pokrokovou povahu tohoto podnikatelského segmentu. Jen málo společností však dosáhlo významného pokroku a mnohé z nich se stále…
« Předchozí stránka
1234591317