Daně

Termíny pro podání daňových přiznání k dani z příjmů se blíží!

Termíny pro podání daňových přiznání k dani z příjmů se blíží!

Každoročně je začátek dubna spjat i s povinností podat daňové přiznání k dani z příjmů. Fyzická osoba, která podniká má ještě za povinnost zpracovat a podat přehledy pojistného. Cílem článku je připomenout jaké jsou termíny pro jednotlivá podání a…
Daňové přiznání k DPFO za rok 2015 – změny, na které se zaměřit

Daňové přiznání k DPFO za rok 2015 – změny, na které se zaměřit

Pomalu ale jistě se blíží termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016. Při sestavování daňového přiznání je potřeba vzít v potaz řadu změn platných od roku 2015, které se právě zdanění fyzických osob týkají. V tomto článku…
Splatná a odložená daň – 1. část

Splatná a odložená daň – 1. část

V rámci našeho „seriálu“ zaměřeného na jednotlivé položky rozvahy se v dnešním díle budeme zabývat jak aktivy společnosti, tak i pasivy, neboť se budeme seznamovat se splatnou a odloženou daní z příjmů, která se dle své povahy eviduje buď v aktivech…
Projekty výzkumu a vývoje a odpočet na výzkum a vývoj od základu daně

Projekty výzkumu a vývoje a odpočet na výzkum a vývoj od základu daně

V rámci opatření na podporu výzkumu a vývoje se do zákona o dani z příjmů v roce 2005 dostalo ustanovení umožňující odpočítat vlastní náklady na výzkum a vývoj od základu daně. Takové výdaje se fakticky odpočítávají dvakrát. Jednou jako řádně…
Vše o DPH ve střední a východní Evropě

Vše o DPH ve střední a východní Evropě

Ve spolupráci se zahraniční poradenskou kanceláří LeitnerLeitner jsme se podíleli na tvorbě komplexního manuálu k DPH. V tomto dokumentu naleznete veškeré potřebné informace k registraci, zárukám, pokutám, přenesení daňové povinnosti a zjednodušení…
Návrh novely zákona o DPH v souvislosti s vyloučením a prominutím pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Návrh novely zákona o DPH v souvislosti s vyloučením a prominutím pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Dne 9. března 2016 proběhlo v poslanecké sněmovně první čtení návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu (sněmovní tisk č. 717). Předpokládaný den nabytí účinnosti je 1. květen 2016. Součástí tohoto sněmovního…
Únorové změny v tuzemském režimu přenesení daňové povinnosti

Únorové změny v tuzemském režimu přenesení daňové povinnosti

Koncem roku 2014 došlo k zásadnější koncepční změně v režimu přenesení daňové povinnosti, který se aplikuje mezi tuzemskými plátci DPH. Změny byly vynucené dvěmi novými směrnicemi Rady EU a jejich cílem bylo rozšířit aplikaci režimu přenesení daňové…
Blíží se termín pro podání daňového přiznání. Tato povinnost se může týkat i cizinců

Blíží se termín pro podání daňového přiznání. Tato povinnost se může týkat i cizinců

Cizinci, kteří se přestěhovali do Čech, pracují zde nebo podnikají, zde s velikou pravděpodobností budou muset platit daně. Otázkou zůstává z jakých příjmů. Jinému zdanění totiž podléhají tzv. daňoví rezidenti České republiky (dále jen “ČR”) a jiný…