Daně

Zdanění umělců na Slovensku od 1. 1. 2016

Zdanění umělců na Slovensku od 1. 1. 2016

Jak to bylo do 31. 12. 2015? Do konce roku 2015 zdaňovali umělci své příjmy vždy prostřednictvím svého daňového přiznání, které byli povinni podat. Smlouvy uzavřené podle autorského zákona, na základě kterých podávají své výkony, jsou většinou…
Daňová kobra zachránila českému rozpočtu 4 miliardy korun

Daňová kobra zachránila českému rozpočtu 4 miliardy korun

V úterý 2. února 2016 vyhodnotil předseda vlády Bohuslav Sobotka společně s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí Andrejem Babišem výsledky činnosti speciálního týmu Daňové Kobry. Daňová Kobra je společný tým pracovníků Finanční…
Penále je trest, rozhodl Nejvyšší správní soud

Penále je trest, rozhodl Nejvyšší správní soud

Již Benjamin Franklin prohlásil, že: “V tomto světě není nic jistého kromě smrti a placení daní“. Od doby, kdy americký státník poprvé vyslovil tuto větu, se svět v tomto ohledu nijak nezměnil, neboť i v současné době představují daně nezbytný zdroj…
Mezinárodní daňové novinky ve Slovinsku

Mezinárodní daňové novinky ve Slovinsku

Předběžné cenové dohody v oblasti převodních cen (APA) od 1. ledna 2017 Od 1. ledna 2017 bude možné uzavřít předběžnou cenovou dohodu v oblasti převodních cen se slovinskou finanční správou. Tímto tak nadnárodní podniky získávají možnost využít…
Převodní ceny v Polsku od 1. ledna 2016

Převodní ceny v Polsku od 1. ledna 2016

Polsko je důležitým obchodním partnerem pro Českou republiku. Mnoho našich klientů zde působí a řeší nastavení převodních cen s polskou spojenou osobou. Pro ty z Vás, kdo řeší obdobný problém, jistě bude zajímavé vědět, jaké legislativní změny v…
Důležité změny na Slovensku od roku 2016 – 2. část

Důležité změny na Slovensku od roku 2016 – 2. část

Daň z příjmu Autorské honoráře Od 1. 1. 2016 bude zavedena srážková daň při úhradách provedených na základě autorských smluv, což se nejvíce dotkne autorů a umělců. V praxi to bude znamenat, že firma nebo instituce (reklamní agentura, TV, divadlo…
Kontrolní hlášení v praxi 2 – problémy z „procesního“ pohledu

Kontrolní hlášení v praxi 2 – problémy z „procesního“ pohledu

V našem předchozím vydání newsletteru ze dne 8. ledna 2016 jsme se zabývali zejména problematikou krátké 5-denní lhůty v souvislosti s odstraněním pochybností (výzvou) správce daně. V této části se budeme krátce zabývat dalšími možnými spornými a v…
Umí Váš účetní program vygenerovat kontrolní hlášení?

Umí Váš účetní program vygenerovat kontrolní hlášení?

Budete muset připravovat podklady pro kontrolní hlášení ručně? Neumí Váš účetní program automaticky vytvořit kontrolní hlášení? Nechce se Vám platit vysoké částky za programování? Máme pro Vás řešení! Připravili jsme excelový soubor do něhož lze z…