Daně

Konference daňových poradců v Paříži

Konference daňových poradců v Paříži

Daňoví poradci z mezinárodní sítě BKR International se sešli na své pravidelné konferenci ve dnech 30. 10. – 3. 11. 2015 v Paříži. Více se dočtete na našem novém blogu http://blog.fucik.cz/2015/11/konference-danovych-poradcu-v-parizi.html
Daňová kontrola převodních cen. Na co se připravit? - 2. část

Daňová kontrola převodních cen. Na co se připravit? - 2. část

V minulém vydání newsletteru jsme se zabývali teorií převodních cen a řekli jsme si, kde může správce daně získat podněty pro případnou daňovou kontrolu. V dnešním článku se zaměříme na důkazní břemeno ohledně principu tržního odstupu a chtěli…
Povinná Elektronická podání DPH a ostatních daní od roku 2016 a jejich úskalí

Povinná Elektronická podání DPH a ostatních daní od roku 2016 a jejich úskalí

Legislativně je stanoveno to, že ve většině případů, kdy se podávají daňová přiznání správci daně, je možné učinit podání pouze elektronicky. Do 31.12.2015 je špatně podané přiznání neplatné od 1.1.2016 neúčinné. Rozdíl je v tom, že neplatným…
Ustanovení § 24 odst. 2, písm. zc) opět v soudní síni

Ustanovení § 24 odst. 2, písm. zc) opět v soudní síni

V součastné době se opět před zraky odborné veřejnosti i daňových poplatníků vrací na počátku roku 2015 novelizované ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen „ustanovení zc)“ a „ZDP“), a to díky vydání…
Daňová kontrola převodních cen. Na co se připravit? - 1. část

Daňová kontrola převodních cen. Na co se připravit? - 1. část

Podmínky transakcí mezi spojenými osobami se mohou odlišovat od těch, na kterých by se dohodly nespojené osoby. Chybí v nich totiž konflikt zájmů, který zajistí „férové“ podmínky pro obě strany transakce. Naopak je v nich společný zájem ultimátního…
Zákon o prokazování původu majetku

Zákon o prokazování původu majetku

V současné době se nachází ve fázi 1. čtení Poslanecké sněmovny České republiky novela dvou právních předpisů, jejíž obsah a dopady jsou v odborné veřejnosti diskutovány pod názvem „Zákon o prokazování původu majetku“ (dále jen ZPPM). Jedná se o…
Mezinárodní pronájem pracovní síly prostřednictvím organizační složky

Mezinárodní pronájem pracovní síly prostřednictvím organizační složky

Mezinárodní pronájem pracovní síly je situace, kdy si společnost najímá pracovníky od poskytovatele se sídlem v zahraničí. Poskytovatelem může být jak klasická agentura práce, jejímž cílem je dosahování zisku, tak například společnost ve skupině,…
Sankce dle daňového řádu v roce 2015

Sankce dle daňového řádu v roce 2015

Protože výnosy plynoucí státu z výběru daní tvoří jeho hlavní příjmovou stránku, není s podivem, že si tento svůj výnos stát „pojistil“ různými druhy sankcí. Tyto sankce na nás (poplatníky nebo plátce daně) dopadají nejenom v případě, kdy daň…