Daně

Převodní ceny v Polsku od 1. ledna 2016

Převodní ceny v Polsku od 1. ledna 2016

Polsko je důležitým obchodním partnerem pro Českou republiku. Mnoho našich klientů zde působí a řeší nastavení převodních cen s polskou spojenou osobou. Pro ty z Vás, kdo řeší obdobný problém, jistě bude zajímavé vědět, jaké legislativní změny v…
Máte podáno? Bez sankcí lze daňové přiznání podat i po 1. 7. 2015

Máte podáno? Bez sankcí lze daňové přiznání podat i po 1. 7. 2015

S blížícím se termínem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů v prodlouženém termínu, tj. 1. 7. 2015, bychom chtěli poukázat na několik významných bodů, na které si při podání daňového přiznání dát pozor a také dát poslední naději všem…
NSS k technickému zhodnocení: Převod práva na technické zhodnocení mezi nájemci z pohledu uplatnění odpisů a pohledu DPH

NSS k technickému zhodnocení: Převod práva na technické zhodnocení mezi nájemci z pohledu uplatnění odpisů a pohledu DPH

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) ve svém rozsudku 7 Afs 28/2013 opět dospěl k závěrům, které mohou změnit správní praxi a to ve věci převodu práva na odpisování technického zhodnocení mezi nájemci a jeho posouzení z pohledu daně z přidané…
Institut kontrolního hlášení. Strašák ve formě dalšího zvýšení administrativy pro podnikatele v roce 2016 nebo účinný nástroj v boji proti daňovým únikům?  2. část

Institut kontrolního hlášení. Strašák ve formě dalšího zvýšení administrativy pro podnikatele v roce 2016 nebo účinný nástroj v boji proti daňovým únikům? 2. část

V minulém čísle jsme vás informovali o tom, že česká daňová správa plánuje zavedení institutu kontrolního hlášení od roku 2016. V dnešním čísle se chceme zaměřit na informaci vydanou k tomuto tématu Ministerstvem financí. Informace Ministerstva…
Zvýšení spotřební daně u cigaret

Zvýšení spotřební daně u cigaret

Ministerstvo financí chystá další novelu týkající se zákona o spotřebních daních, která bude mít dopad na zvýšení cen cigaret a návazně, z důvodu udržení stability tabákového průmyslu, i na cenu tabáku, doutníků a cigarillos. Návrh novely je…
Institut kontrolního hlášení. Strašák ve formě dalšího zvýšení administrativy pro podnikatele v roce 2016 nebo účinný nástroj v boji proti daňovým únikům? 1. část

Institut kontrolního hlášení. Strašák ve formě dalšího zvýšení administrativy pro podnikatele v roce 2016 nebo účinný nástroj v boji proti daňovým únikům? 1. část

Je hrozba zavedení povinnosti podávat kontrolní hlášení od roku 2016 aktuální? Bude zavedení kontrolního hlášení pouze další forma přesunutí administrativní zátěže na podnikatele nebo naopak zavedení kontrolního hlášení umožní zlepšit konkurenční…
Nový pokyn k dani z příjmů D – 22 a povinnost se jím řídit

Nový pokyn k dani z příjmů D – 22 a povinnost se jím řídit

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) zveřejnilo počátkem února nový pokyn řady D, konkrétně jde o pokyn D-22, který byl vydán v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákona“ nebo…
Google má „svoji“ vlastní daň. Dotknout se ale může i vás

Google má „svoji“ vlastní daň. Dotknout se ale může i vás

Od 1. dubna 2015 nabyla ve Velké Británii účinnosti novela daňového zákona, která zavádí zcela novou daň. Předmětem této daně je postihnout zisky, které společnosti úmyslně vyvádějí z Velké Británie, a to pouze za účelem vyhnout se zdanění. Nová daň…