Daně

Zdlouhavé prověřování nároku na odpočet správcem daně není zadarmo

Zdlouhavé prověřování nároku na odpočet správcem daně není zadarmo

V roce 2014 Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že následky zdlouhavého prověřování nároku na odpočet DPH ze strany správce daně, nemůže v celé míre snášet pouze daňový subjekt. V reakci na toto rozhodnutí NSS došlo k 1. lednu 2015 k novelizace…
Reformní návrhy v oblasti DPH v souvislosti s jednotným digitálním trhem

Reformní návrhy v oblasti DPH v souvislosti s jednotným digitálním trhem

Evropská Komise vydala dokument týkající se zavedení jednotného digitálního trhu, ve kterém rovněž stručně popisuje plánované změny v oblasti DPH. Zavedení těchto změn se však, s ohledem na nezbytný legislativní proces, neočekává dříve než v roce…
Školení jako daňově (ne)uznatelný náklad

Školení jako daňově (ne)uznatelný náklad

Dnešní doba a s ní i celá současná společnost je charakteristická stále se zrychlujícím tempem svého vývoje. Tento vývoj je patrný především v neustálém zavádění technologických novinek, které byly ještě v nedávné minulosti považovány za…
Osvobození příjmů za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy

Osvobození příjmů za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy

Příjem za práci žáků a studentů z praktického výcviku podléhal do konce roku 2013 zdanění jako klasický příjem ze zaměstnání. Tento stav byl změněn daňovou novelou, která nabyla účinnosti počátkem roku 2014, a od 1. ledna 2014 je tak příjem žáků a…
Elektronizace finanční správy

Elektronizace finanční správy

Povinnost podávat elektronickou evidenci tržeb pro vybrané subjekty s největší pravděpodobností již od 1. ledna 2016 Ministerstvo financí se nedávno vypořádalo s připomínkami k zákonu o evidenci tržeb. Tento zákon včetně hodnocení jeho dopadů…
Převodní ceny v Polsku od 1. ledna 2016

Převodní ceny v Polsku od 1. ledna 2016

Polsko je důležitým obchodním partnerem pro Českou republiku. Mnoho našich klientů zde působí a řeší nastavení převodních cen s polskou spojenou osobou. Pro ty z Vás, kdo řeší obdobný problém, jistě bude zajímavé vědět, jaké legislativní změny v…
Máte podáno? Bez sankcí lze daňové přiznání podat i po 1. 7. 2015

Máte podáno? Bez sankcí lze daňové přiznání podat i po 1. 7. 2015

S blížícím se termínem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů v prodlouženém termínu, tj. 1. 7. 2015, bychom chtěli poukázat na několik významných bodů, na které si při podání daňového přiznání dát pozor a také dát poslední naději všem…
NSS k technickému zhodnocení: Převod práva na technické zhodnocení mezi nájemci z pohledu uplatnění odpisů a pohledu DPH

NSS k technickému zhodnocení: Převod práva na technické zhodnocení mezi nájemci z pohledu uplatnění odpisů a pohledu DPH

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) ve svém rozsudku 7 Afs 28/2013 opět dospěl k závěrům, které mohou změnit správní praxi a to ve věci převodu práva na odpisování technického zhodnocení mezi nájemci a jeho posouzení z pohledu daně z přidané…