Daně

Google má „svoji“ vlastní daň. Dotknout se ale může i vás

Google má „svoji“ vlastní daň. Dotknout se ale může i vás

Od 1. dubna 2015 nabyla ve Velké Británii účinnosti novela daňového zákona, která zavádí zcela novou daň. Předmětem této daně je postihnout zisky, které společnosti úmyslně vyvádějí z Velké Británie, a to pouze za účelem vyhnout se zdanění. Nová daň…
Příloha k daňovému přiznání k transferovým cenám stálých provozoven

Příloha k daňovému přiznání k transferovým cenám stálých provozoven

Jak je to u stálých provozoven v případě vyplnění přílohy daňového přiznání k převodním cenám? V praxi mohou nastat dva případy. Prvním případem je situace daňového subjektu, který představuje stálou provozovnu českého daňového nerezidenta, a řeší,…
Termín pro sestavení přiznání k DPPO klepe na dveře

Termín pro sestavení přiznání k DPPO klepe na dveře

Tak jako každý rok se ani v tom letošním většina společností nevyhne povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „daňové přiznání“ či „daňové přiznání k DPPO“). Relevantní právní úpravou pro jeho sestavení je zákon č.…
Lékaři na Slovensku mají od 1.1.2015 - nové daňové povinnosti. Je nové ustanovení diskriminační?

Lékaři na Slovensku mají od 1.1.2015 - nové daňové povinnosti. Je nové ustanovení diskriminační?

Co je nového v zákoně od 1.1.2015? Jak se již stalo dobrým zvykem, každý rok připraví i Ministerstvo financí u našich slovenských sousedů balíček opaření, kterými "vylepší" daňové zákony, aby zajistilo vyšší tok peněz do státního rozpočtu, chránilo…
Starbucks – neférová daňová výhoda v Nizozemsku?

Starbucks – neférová daňová výhoda v Nizozemsku?

Skupina Starbucks je největším světovým řetězcem kaváren. Pro představu: v roce 2013 dosahovala skupina celosvětově čistých tržeb zhruba na úrovni 15 mld. USD a čistého zisku po zdanění cca 8 mil. USD. Na druhé straně v roce 2012 dosáhla čistých…
Povinnost podávat elektronickou evidenci tržeb pro vybrané subjekty s největší pravděpodobností již od 1. ledna 2016

Povinnost podávat elektronickou evidenci tržeb pro vybrané subjekty s největší pravděpodobností již od 1. ledna 2016

Ministerstvo financí se nedávno vypořádalo s připomínkami k zákonu o evidenci tržeb. Tento zákon včetně hodnocení jeho dopadů Ministerstvo financí v nejbližších dnech předloží vládě České republiky. Tímto článkem bychom chtěli čtenáře seznámit s…
Za den uskutečnění zdanitelného plnění v případě mank nelze považovat pouze rozvahový den

Za den uskutečnění zdanitelného plnění v případě mank nelze považovat pouze rozvahový den

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) ve svém nedávném rozhodnutí shledal, že krajský soud a správce daně dospěli k nesprávnému právnímu závěru v případě stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění u mank. Za den uskutečnění zdanitelného plnění v…
Transferové ceny v Lucembursku. V čem je případ internetového prodejce Amazon zajímavý?

Transferové ceny v Lucembursku. V čem je případ internetového prodejce Amazon zajímavý?

V říjnu loňského roku Evropská komise vydala dílčí rozhodnutí v případu Amazon. Spor je veden v tom směru, zda Lucembursko jako členský stát Evropské unie neposkytlo daňovou dohodou v oblasti převodních cen (tzv. APA) uzavřenou v roce 2004 se…