Daně

Daňová správa - daňový řád

Daňová správa - daňový řád

Daňový řád tvoří souhrn procesních pravidel regulujících práva a povinnosti daňových subjektů, třetích osob, jakož i postup správců daně v souvislosti se správou daní. V návaznosti na smysl samotné existence a podstaty daní, představuje základní cíl…
Rozhoduje finanční správa  v souladu s judikáty správního soudnictví?

Rozhoduje finanční správa v souladu s judikáty správního soudnictví?

Ústava České republiky v jednom ze svých úvodních článků1 zakotvuje jako hlavní z principů demokratického právního státu - princip dělby moci. Představuje tři mocenské pilíře, vzájemně oddělené a kontrolující se systémem „brzd a rovnováh".…
Odstřel daňových poradců, advokátů a auditorů – pokračování příběhu?

Odstřel daňových poradců, advokátů a auditorů – pokračování příběhu?

O co jde? O mlčenlivost advokátů, daňových poradců a auditorů, kteří poskytují poradenské služby svým klientům. Státní správa (a nejen česká) vidí v poradcích jeden z důvodů daňových úniků. Změny zákonů mají daňové poradce odradit od poskytování tzv…
Reforma korporátní daně z příjmů ve Švýcarsku pokračuje – 1. část

Reforma korporátní daně z příjmů ve Švýcarsku pokračuje – 1. část

Jak jsme vás již informovali v našich předchozích číslech newsletteru, švýcarští voliči odmítli reformu korporátní daně III (dále jen „RKD III“) v referendu 12. února 2017. Federální rada 21. března 2018 předložila novou verzi projektu s daňovým…
Některé chyby při aplikaci DPH u přeshraničních transakcí – 2. část

Některé chyby při aplikaci DPH u přeshraničních transakcí – 2. část

V poslední době se stále více setkáváme s případy nesprávně vyhodnocených transakcí a bohužel v důsledku toho i s doměrky daně z přidané hodnoty včetně nemalých sankcí v oblasti mezinárodního obchodu se zbožím. V minulé, první části, jsme se…
Je činnost jednatele samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností?

Je činnost jednatele samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností?

Touto otázkou se zabýval Nejvyšší správní soud (dále jen NSS) ve svém rozsudku sp.zn. 2 Afs 100/2016, ze dne 22. listopadu 2016, kdy zkoumal, zda byla společnost s ručením omezením oprávněna uplatnit si nárok na odpočet daně z přijatého plnění (v…
Daňová (r)evoluce v digitální ekonomice

Daňová (r)evoluce v digitální ekonomice

V rámci zdanění digitální ekonomiky již dlouhou dobu nejde o problém vyhýbání se daňovým povinnostem, nýbrž o otázku, jak by globální zdanění podniků digitální ekonomiky vůbec mělo vypadat. Pravidla, která vychází z tradiční ekonomiky, zde nedávají…
Některé chyby při aplikaci DPH u přeshraničních transakcí – 1. část

Některé chyby při aplikaci DPH u přeshraničních transakcí – 1. část

V poslední době se stále více setkáváme s případy nesprávně vyhodnocených transakcí a bohužel v důsledku toho i s doměrky daně z přidané hodnoty včetně nemalých sankcí v oblasti mezinárodního obchodu se zbožím. Mezi širokou veřejností je stále…