Daně

Vývoz zboží a DPH – shrnutí nedávných změn

Vývoz zboží a DPH – shrnutí nedávných změn

Vývoz zboží je v oblasti DPH považován za tzv. osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH na vstupu. V českém zákoně o DPH (dále jen ZDPH) je definován v § 66, ve Směrnici Rady 2006/112/ES v článku 146 (dále jen Směrnice). Protože se jedná o plnění,…
Novela zákona o evidenci tržeb

Novela zákona o evidenci tržeb

Vláda předložila sněmovně návrh zákona o evidenci tržeb, který se bude ve Sněmovně projednávat 11. září 2018. Novela zákona přináší změny, které by měly odstartovat v různých termínech. Nejpozději 7. měsíc po vyhlášení zákona nabudou právní…
Oprava základu DPH u plnění vůči dlužníkovi

Oprava základu DPH u plnění vůči dlužníkovi

GFŘ zveřejnilo informaci k opravě základu daně z přidané hodnoty u plnění vůči dlužníkovi, jehož úpadek je řešen reorganizací. Tato informace má zabezpečit jednotný postup při uplatňování zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH) a vztahuje se…
Nedoplatky evidované na osobních daňových účtech se mohou od 1.1.2019 prodražit

Nedoplatky evidované na osobních daňových účtech se mohou od 1.1.2019 prodražit

V případě, že není dodržen termín splatnosti daně, je daňový subjekt postižen sankcí v podobě úroku z prodlení. Konstrukce této sankce je dle § 252 daňového řádu stanovena jako výše repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14…
Podmínky uplatnění ručení příjemce zdanitelného plnění v návaznosti na rozsudek NSS

Podmínky uplatnění ručení příjemce zdanitelného plnění v návaznosti na rozsudek NSS

V únoru letošního roku vyšel rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se týkal správného výkladu § 109 Zákona o dani z přidané hodnoty. Toto ustanovení stanovuje podmínky, po jejichž splnění se příjemce zdanitelného plnění s místem plnění v…
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Co je smyslem slevy na dani při zaměstnávání zdravotně postižených osob dle § 35 zákona o daních z příjmů?  Krajský soud v  Ostravě se touto problematikou nedávno zabýval a došel k  závěru, že primárním účelem slevy na dani, která je poskytovaná na…
Kontrola finanční správy a zdanění příjmů z Airbnb

Kontrola finanční správy a zdanění příjmů z Airbnb

Finanční správa získala informace o lidech, kteří v ČR pronajímají nemovitosti prostřednictvím internetové platformy Airbnb, a zahájila kontrolu zaměřenou na plnění souvisejících daňových povinností. Více k povinnostem například zde: http://www…
Zcizení, ztráta a zničení obchodního majetku po novele zákona o DPH

Zcizení, ztráta a zničení obchodního majetku po novele zákona o DPH

Cílem našeho dnešního článku je upozornit na nedávnou změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), která má v podnikání řady plátců DPH významné místo a připomenout i navazující vývoj. Touto oblastí je nový postup při vypořádání…