Daně

Všechno, co potřebujete vědět o pohledávkách

Všechno, co potřebujete vědět o pohledávkách

Pokud chceme s pohledávkami dobře pracovat, musíme nahlédnout nejen do účetních předpisů, ale také do občanského zákoníku. Podívejte se, co všechno je potřeba znát a s jakými termíny je nutné pracovat.  Co musíte znát: Definici pohledávky z pohledu…
DPH režim u poskytování služby školení pro omezený okruh účastníků

DPH režim u poskytování služby školení pro omezený okruh účastníků

Jedním z bodů projednávaných v rámci Koordinačního výboru mezi Komorou daňových poradců a Generálním finančním ředitelstvím byla také otázka stanovení místa plnění u školení určených pro omezený okruh účastníků. V České republice chyběla jasná…
Jednání v Bruselu o reformě DPH v EU

Jednání v Bruselu o reformě DPH v EU

Ministryně financí Alena Schillerová se zúčastnila zasedání Rady EU v Bruselu, kde se jednalo mimo jiné o celkové reformě DPH v EU. Dosavadní společná pravidla z roku 1992 bývají vnímána spíše jako zastaralá a omezující. Legislativní návrh Evropské…
EU vyškrtla osm daňových rájů z černé listiny

EU vyškrtla osm daňových rájů z černé listiny

Evropská unie vyřadila z černé listiny 8 daňových rájů, které slíbily, že se polepší a že budou v daňové oblasti s EU lépe spolupracovat. Jedná se konkrétně o Panamu, Barbados, Grenadu, Jižní Koreu, Macao, Mongolsko, Tunisko a Spojené Arabské…
Novela pokynu GFŘ D-29 k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení

Novela pokynu GFŘ D-29 k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení

Finanční správa počátkem roku 2018 aktualizovala pokyn D-29, který upravuje promíjení pokut při nepodání kontrolního hlášení. Aktualizace nepřinesla žádné zásadní změny, spíše se jednalo o upřesnění a sladění pokynu a novelizovaného zákona o DPH.…
Novely zákonů od 1. 1. 2018 na Slovensku – 1. část

Novely zákonů od 1. 1. 2018 na Slovensku – 1. část

Od nového roku došlo na Slovensku k řadě změn. Stručný přehled těch nejzajímavějších uvádíme v našem článku. První část článku řeší změny obchodního zákoníku, trestního zákona a daňového řádu. V dalších vydáních našeho newsletteru se dále dočtete o…
Novinky v dani z příjmů fyzických osob pro rok 2017 a 2018 – 2. část

Novinky v dani z příjmů fyzických osob pro rok 2017 a 2018 – 2. část

Na základě novel zákona o daních z příjmů přijatých v loňském a předloňském roce dochází pro zdaňovací období roku 2017 a 2018 k řadě změn. Níže uvádíme druhou část přehledu těch nejvýznamnějších změn v oblasti zdanění příjmů fyzických osob.…
Středa 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2018

Středa 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2018

Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí se týká poplatníků, kteří v roce 2017 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu, bytovou či nebytovou jednotku. Poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali či jinak pozbyli,…