Daně

Účast na nemocenském pojištění u smluvního a zahraničního zaměstnance

Účast na nemocenském pojištění u smluvního a zahraničního zaměstnance

Výklad jednotlivých právních pojmů v oblasti pojištění či daní bývá v některých případech nejednoznačný a v praxi tak může docházet k odlišnému posuzování daňových povinností či povinností souvisejících s odvodem sociálního a zdravotního pojištění.…
Nové růžové formuláře

Nové růžové formuláře

Generální finanční ředitelství zveřejnilo dne 24. 10. 2018 tiskopis 25 5457/B – vzor č. 1. Jedná se o Žádost o roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění, a to ve formátu pdf, xml (xsd) a také jako interaktivní tiskopis. Zveřejněný tiskopis se poprvé…
DPH u společníků společnosti (dříve sdružení)

DPH u společníků společnosti (dříve sdružení)

Zákonem č. 170/2017 Sb. účinným od 1. 7. 2017 byla v zákoně o DPH zrušena speciální ustanovení pro DPH u osob, které se sdružily a poskytují svou činnost formou smlouvy o společnosti. Dnem 31. 12. 2018 končí přechodné období, během kterého bylo…
Pojistné a superhrubá mzda při poskytování benefitů třetí osobou

Pojistné a superhrubá mzda při poskytování benefitů třetí osobou

Krajský soud v Hradci Králové posuzoval správnost dodatečného doměření daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti společnosti poskytující benefity zaměstnancům jiného daňového subjektu. Žalobce uzavřel s Českou poštou smlouvu, na základě které…
Umíte správně vyplnit dodatečná daňová přiznání?

Umíte správně vyplnit dodatečná daňová přiznání?

Každý daňový subjekt, pokud to vyplývá z daňových zákonů, je povinen podat řádné daňové přiznání, které správci daně slouží jako podklad pro stanovení a vybrání daně. Každý takový subjekt poté nese důkazní břemeno ohledně prokazatelnosti…
Zneužití práva v daňových záležitostech

Zneužití práva v daňových záležitostech

Daňové právo a daňový řád v současné době explicitně neupravuje obecné pravidlo proti zneužití práva, resp. obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu tak, jak ho požaduje zavést již přijatá směrnice Rady EU ATAD“. Společně se zaváděním…
Zvýšení repo sazby

Zvýšení repo sazby

Bankovní rada České národní banky zvýšila dvoutýdenní repo sazbu na 1,50 %. Letos se jedná již o několikáté zvýšení, které má kromě jiného dopad například na výši úroků z prodlení při pozdní úhradě daně. Více také zde. Současně ČNB rozhodla o…
Návrh na snížení daně z nabytí nemovitosti

Návrh na snížení daně z nabytí nemovitosti

Piráti předložili ve Sněmovně návrh změny zákona, ve kterém navrhují zavést dvě sazby daně z nabytí nemovitých věcí. Vedle dosavadní 4% navrhují zavést sníženou 2% sazbu na nemovitosti s cenou do čtyř milionů korun. U realit nad tuto cenu by…