Daně

Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím služby SIPO či na základě údajů zaslaných e-mailem

Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím služby SIPO či na základě údajů zaslaných e-mailem

Finanční správa již v minulých letech zavedla možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím služby SIPO (pro občany, kteří mají tuto službu zřízenou) a to automatickým stržením částky z bankovního účtu poplatníka. Pro poplatníky, kteří…
Inovace, digitalizace, technologie a butikové služby

Inovace, digitalizace, technologie a butikové služby

Už skoro dva roky nemůžu dospat rána, i tento úvodník píšu ve 4:20, samozřejmě na poslední chvíli těsně před vydáním tohoto čísla. Každé ráno si udělám mentální cvičení, honí se mi v hlavě, co zlepšíme, zjednodušíme, zařídíme, jak ke klientům…
Počet nespolehlivých osob výrazně narůstá

Počet nespolehlivých osob výrazně narůstá

Nový institut nespolehlivých osob podle zákona o DPH platí od července 2017. Nyní úřady evidují 1 056 nespolehlivých osob a jejich počet stále více narůstá, a to o stovky osob měsíčně. Naopak je tomu u nespolehlivých plátců, kde začíná stagnovat…
Změna Modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku

Změna Modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku

Dne 21. listopadu schválila rada OECD změnu Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění, která reaguje na projekt BEPS (Base erosion and profit shifting). Změny jsou v každém článku. V souvislosti s reakcí na projekt BEPS byly upraveny také…
Zaměstnávání cizinců krok za krokem

Zaměstnávání cizinců krok za krokem

  V dnešní době stále roste potřeba zaměstnávat nejen zaměstnance z řad občanů České republiky, ale také zaměstnance z Evropské unie nebo třetích zemí. Zaměstnávání těchto zaměstnanců však s sebou přináší zvýšené nároky na administrativu a potřebné…
Rozhovor s Marcelou Soukupovou

Rozhovor s Marcelou Soukupovou

  Říká: „Obchod je pro mne slušnost, zdvořilost a úsměv. To pro mne znamená i respekt k druhému.“ jednatelka a 100% majitelka společností HEROS GROUP s.r.o. a HEROS servis s.r.o. v roce 2014, 2015,2016 se za společnost HEROS GROUP s.r.o. stala…
Daň z nabytí nemovitých věcí – cena sjednaná bez DPH

Daň z nabytí nemovitých věcí – cena sjednaná bez DPH

Jak jsme Vás již na podzim informovali, Finanční správa do základu daně z nabytí nemovitých věcí akceptuje sjednanou cenu bez DPH v případě, kdy byl poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce (prodávající). Nově bude Finanční správa…
Rok fungování elektronické evidence tržeb

Rok fungování elektronické evidence tržeb

Do elektronické evidence tržeb je od 1. prosince 2016 zapojeno zhruba 160 tisíc podnikatelů, kterým úřady uložily 3 832 pokut. Pro restauratéry nebo podnikatele v maloobchodu se tyto pokuty v průměru pohybovaly kolem 9 tisíc korun. Celkem bylo při…