Daně

Reforma korporátní daně z příjmů ve Švýcarsku pokračuje – 1. část

Reforma korporátní daně z příjmů ve Švýcarsku pokračuje – 1. část

Jak jsme vás již informovali v našich předchozích číslech newsletteru, švýcarští voliči odmítli reformu korporátní daně III (dále jen „RKD III“) v referendu 12. února 2017. Federální rada 21. března 2018 předložila novou verzi projektu s daňovým…
Některé chyby při aplikaci DPH u přeshraničních transakcí – 2. část

Některé chyby při aplikaci DPH u přeshraničních transakcí – 2. část

V poslední době se stále více setkáváme s případy nesprávně vyhodnocených transakcí a bohužel v důsledku toho i s doměrky daně z přidané hodnoty včetně nemalých sankcí v oblasti mezinárodního obchodu se zbožím. V minulé, první části, jsme se…
Je činnost jednatele samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností?

Je činnost jednatele samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností?

Touto otázkou se zabýval Nejvyšší správní soud (dále jen NSS) ve svém rozsudku sp.zn. 2 Afs 100/2016, ze dne 22. listopadu 2016, kdy zkoumal, zda byla společnost s ručením omezením oprávněna uplatnit si nárok na odpočet daně z přijatého plnění (v…
Daňová (r)evoluce v digitální ekonomice

Daňová (r)evoluce v digitální ekonomice

V rámci zdanění digitální ekonomiky již dlouhou dobu nejde o problém vyhýbání se daňovým povinnostem, nýbrž o otázku, jak by globální zdanění podniků digitální ekonomiky vůbec mělo vypadat. Pravidla, která vychází z tradiční ekonomiky, zde nedávají…
Některé chyby při aplikaci DPH u přeshraničních transakcí – 1. část

Některé chyby při aplikaci DPH u přeshraničních transakcí – 1. část

V poslední době se stále více setkáváme s případy nesprávně vyhodnocených transakcí a bohužel v důsledku toho i s doměrky daně z přidané hodnoty včetně nemalých sankcí v oblasti mezinárodního obchodu se zbožím. Mezi širokou veřejností je stále…
Dar členům rodiny na dobročinné účely nesnižuje základ daně

Dar členům rodiny na dobročinné účely nesnižuje základ daně

Dle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů lze od základu daně odečíst hodnotu „bezúplatného plnění“ (do 31.12.2013 pojem dar) poskytnutého vybraným subjektům a pro vybrané účely, pokud jsou naplněny tímto zákonem stanovené podmínky (minimální výše…
Digitální daň

Digitální daň

Evropská komise se koncem loňského roku shodla na nutnosti řešení zdanění tzv. digitální ekonomiky. V současnosti se projednává návrh na zavedení daně z obratu ve výši 3 % pro velké internetové firmy, které mají významné příjmy v digitální oblasti v…
Zdanění virtuálních měn

Zdanění virtuálních měn

Virtuální měny představují digitální vyjádření hodnoty, nemají status zákonného platidla a jejich hodnota je založena na důvěře investorů. Směnárny a ani platby s virtuálními měnami nemají zatím žádný regulovaný dohled a není tedy možné transakce…