Daně

Rok fungování elektronické evidence tržeb

Rok fungování elektronické evidence tržeb

Do elektronické evidence tržeb je od 1. prosince 2016 zapojeno zhruba 160 tisíc podnikatelů, kterým úřady uložily 3 832 pokut. Pro restauratéry nebo podnikatele v maloobchodu se tyto pokuty v průměru pohybovaly kolem 9 tisíc korun. Celkem bylo při…
První zkušenosti se zpracováním a podáním Ohlášení (Country – by Country reporting)

První zkušenosti se zpracováním a podáním Ohlášení (Country – by Country reporting)

S koncem října uplynula lhůta pro podání Ohlášení některým českým společnostem, které jsou součástí nadnárodní skupiny podniků (dále jen „skupina“), jejichž konsolidované výnosy za celou skupinu přesahují částku 750 mil. EUR. Podat ohlášení na…
Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení budou dány přímo zákonem

Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení budou dány přímo zákonem

Dosud byly v § 101d odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty uvedeny obecné náležitosti kontrolního hlášení. Od ledna 2018 se v reakci na nález Ústavního soudu znění rozšiřuje a konkretizuje. Zákon výslovně uvede tyto náležitosti: identifikační a…
Mírnější pokuty u kontrolního hlášení pomalu končí

Mírnější pokuty u kontrolního hlášení pomalu končí

Sankční systém kontrolního hlášení čelí kritice již od svého počátku. Původně bylo stanoveno 10 důvodů s konkrétními procenty, kolik lze z pokuty odpustit. Dle statistiky byla do konce minulého roku odpuštěna ale pouze jedna pokuta (ani ne v plné…
Náhradní plnění staro - nové

Náhradní plnění staro - nové

Je tady další z řady elektronických evidencí, které se staly oblíbeným nástrojem státní správy. Nové povinnosti se dotýkají všech zaměstnavatelů, kteří mají více než 25 zaměstnanců. Už si zvykli, že musí platit tzv. invalidní daň (oficiálně…
Rozsudek Soudního dvora ve věci C-164/16 Mercedes-Benz Financial Services

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-164/16 Mercedes-Benz Financial Services

Evropský soudní dvůr v řízení o otázce vztahující se k výkladu Směrnice 2006/112/ES, konkrétně článku 14 odst. 2 písm. b), ujasnil, že za dodání zboží z pohledu DPH je třeba chápat i takový pronájem zboží, kdy zákazník není povinen po skončení…
Country by Country report (CbCR) - upozornění na časté chyby

Country by Country report (CbCR) - upozornění na časté chyby

Dne 7. listopadu 2017, tedy týden po uplynutí stanovené lhůty pro podání Ohlášení v rámci CbCR, zveřejnila Finanční správa na svých stránkách upozornění, ve kterém zmiňuje nejčastější chyby v Ohlášení: Ohlášení bylo podáno do datové schránky…
Mezinárodní výměna informací – nový vývoj

Mezinárodní výměna informací – nový vývoj

Uplynula už nějaká doba, co jsme se naposledy v našem newsletteru blíže podívali na automatickou výměnu informací. Od našeho posledního článku se zákonodárci podařilo implementovat Směrnici DAC 2 do českého práva a rovněž se povedla první…