Daně

Jak účtovat o rezervách a kdy lze rezervy odečíst od základu daně?

Jak účtovat o rezervách a kdy lze rezervy odečíst od základu daně?

Dnešním tématem seriálu jsou REZERVY. Tento pojem je pojem účetní, ale zároveň o něm slyšíme i v souvislosti se stanovením základu daně z příjmů. Legislativní úpravu tedy najdeme jak v zákoně o účetnictví a jeho prováděcí vyhlášce včetně Českých…
Uplatnění nároku na odpočet DPH – rozsudek Krajského soudu

Uplatnění nároku na odpočet DPH – rozsudek Krajského soudu

Dne 6.9.2017  vydal Krajský soud v Praze rozsudek, který řeší uplatnění nároku na odpočet DPH. V tomto rozsudku je odkazem na jiný rozsudek Nejvyššího správního soudu uvedeno, že rozhodné pro nárok na odpočet DPH je pouze to, zda bylo plnění…
Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR

Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR

Ministerstvo financí zveřejnilo dne 2. října 2017 zprávu Světové banky o kapitálovém trhu v ČR, která popisuje současný stav kapitálového trhu v ČR a formuluje doporučení pro další rozvoj. Tato doporučení jsou členěna do tematických skupin,…
GFŘ shrnuje podmínky pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

GFŘ shrnuje podmínky pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Generální finanční ředitelství uveřejnilo shrnující informaci pro poplatníky daně z příjmů o nezbytných podmínkách pro úspěšné uplatnění odpočtu od základu daně na podporu výzkumu a vývoje. Tato informace má za cíl informovat poplatníky o všech…
Při zajišťování daně se Finanční správa rozhodla postupovat  vstřícněji a připravila nový metodický pokyn.

Při zajišťování daně se Finanční správa rozhodla postupovat vstřícněji a připravila nový metodický pokyn.

Zajišťovací příkaz je nástroj, který má právo Finanční správa využívat v případech, kdy je podezření na riziko, že daňový subjekt neodvede daň do státního rozpočtu. V novém návrhu metodického pokynu bude správce daně před vydáním zajišťovacího…
Opětovně diskutovaný § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP

Opětovně diskutovaný § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP

Po přelomovém rozsudku, který se týkal daně z nabytí nemovitých věcí, přichází další. Tento se zaměřuje na aplikaci problémového ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Výše uvedené ustanovení umožňuje považovat…
Opravy nebo technické zhodnocení v pronajatých prostorech?

Opravy nebo technické zhodnocení v pronajatých prostorech?

Pokud si chcete otevřít obchod nebo jinou provozovnu, například restauraci a řešíte otázku, zda lze dostat počáteční investici do nákladů, čtěte dále.  Načrtnu Vám možnosti, které umožňuje současná právní úprava. Konkrétně budu psát o té části Vaší…
Opravné položky – Jejich účtování a daňové dopady

Opravné položky – Jejich účtování a daňové dopady

  Opravné položky jsou nástroj, prostřednictvím kterého se vyjadřuje dočasné snížení hodnoty majetku v účetnictví. Tvorba opravných položek vyplývá z účetního principu opatrnosti, který říká, že účetní jednotky by měly brát v úvahu jen ty zisky,…