Daně

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí

Finanční správa zahájila rozesílání složenek pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2021. Složenky budou doručeny poštou, další informace k platbě e-mailem či datovou schránkou. Cílem finanční správy je doručit složenky do 25.5., přičemž termín…
Osvobození testování na onemocnění COVID-19 od DPH

Osvobození testování na onemocnění COVID-19 od DPH

Dle informace GFŘ (její plné znění najdete zde) se za zdravotní službu s cílem ochrany zdraví, respektive předcházení nemocem, která je osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění…
Zneužití práva v daních

Zneužití práva v daních

Dovolujeme si Vás upozornit na rozsudek, který přináší další posun v aplikaci zneužití práva v daních.Jedná se o rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. února 2021 sp. zn. 10 Af 29/2019 - 123 ve věci posouzení daňové uznatelnosti úroků z půjčky…
Informace k platbě daně z nemovitostí za rok 2021

Informace k platbě daně z nemovitostí za rok 2021

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů každoročně rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku. Finanční správa vydala informaci, jak to bude letos…
Chyby při placení záloh na paušální daň

Chyby při placení záloh na paušální daň

Chtěli bychom vám připomenout, že se blíží termín pro zaplacení další zálohy na paušální daň, která platí od začátku tohoto roku. Finanční správa v poslední době zaznamenala různé chyby v souvislosti s platbou záloh na paušální daň a zveřejnila je…
Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí a změny od roku 2021

Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí a změny od roku 2021

Zákon č. 609/2020 Sb. nově upravil ustanovení § 38da zákona o daních z příjmů („ZDP“), které stanovuje povinnost oznamovat příjmy plynoucí do zahraničí. Právnické i fyzické osoby dle § 38da ZDP oznamují příjmy, které vyplácí nerezidentům ze zdrojů…
Zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor v rámci nouzového stavu

Zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor v rámci nouzového stavu

V důsledku pandemické situace jsme bohužel všichni  každodenně omezováni vládními opatřeními, jež jsou pro nás občas frustrující. Je potřeba si ale uvědomit, že tato restriktivní opatření nejvíce odnáší podnikatelé,  kteří museli svoji činnost…
Digitální daň opět ve hře

Digitální daň opět ve hře

V polovině března jednala Ministryně financí na neformální videokonferenci Ecofin se zástupci ostatních zemí EU hlavně o zdanění digitální ekonomiky. Vlády chtějí do budoucna dosáhnout toho, aby nadnárodní internetové korporace platily daně v zemích…