Daně

Vybrané změny v DPH účinné od roku 2021

Vybrané změny v DPH účinné od roku 2021

DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. ledna 2021 Dosavadní ustanovení § 56a odst. 3 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) doposud umožňovalo, aby se plátce (pronajímatel) rozhodl, že u nájmu jakékoliv nemovité věci jiným plátcům (nájemcům) pro uskutečňování…
Schválen odklad elektronické evidence tržeb

Schválen odklad elektronické evidence tržeb

Legislativní proces týkající se senátního tisku č. 1056, který upravuje odklad povinnosti evidovat tržby v elektronické evidenci tržeb, byl ukončen a zákon nabyl účinnosti 3. listopadu 2020. Povinnost evidovat tržby tak byla odložena, a to až do 31.…
Aktuální opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

Aktuální opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

V návaznosti na informace zveřejněné v předchozím vydání GT News bychom Vás rádi informovali o rozšíření daňových úlev v rámci mimořádných vládních opatření přijatých v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19. Níže naleznete přehled všech…
Dovoz zboží beze změny vlastnického práva

Dovoz zboží beze změny vlastnického práva

V dnešním příspěvku bychom chtěli upozornit na postupy a možná rizika v oblasti DPH spojená s dovozem zboží, které bylo do režimu volného oběhu v České republice propuštěno osobou, která k tomuto zboží neměla vlastnické právo. V úvodu je třeba…
Velký liberační balíček  a další aktuální opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

Velký liberační balíček  a další aktuální opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

Velký liberační balíček Ve středu 14. října 2020 zveřejnilo Ministerstvo financí ČR nové rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (tzv. velký liberační balíček), jehož účelem je…
Možnost odkladu platby daně nebo její rozložení na splátky v souvislosti s COVID-19

Možnost odkladu platby daně nebo její rozložení na splátky v souvislosti s COVID-19

Vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila od pondělí 5. října 2020 na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem…
Upgrade evidence skutečných majitelů právnických osob

Upgrade evidence skutečných majitelů právnických osob

V létě letošního roku předložila vláda dva související návrhy zákonů, a to novelu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (dále jen „novela“ a „AML zákon“), a také návrh nového zákona o evidenci…
Finanční úřady kvůli pandemii koronaviru dočasně omezují provoz pro veřejnost

Finanční úřady kvůli pandemii koronaviru dočasně omezují provoz pro veřejnost

Pracoviště Finanční správy budou přístupná pro veřejnost v omezeném rozsahu, a to zatím od pondělí 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020. Provoz podatelen na finančních úřadech bude v tomto období omezen na pondělí a středu od 8:00 do 13:00. Nezbytné a…