Daně

Uplatnění plné moci udělené daňovému poradci po podání daňového přiznání

Uplatnění plné moci udělené daňovému poradci po podání daňového přiznání

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) řešil v rozsudku 4 Afs 425/2021-40 spor mezi fyzickou osobou (dále jen „žalobce“) a Odvolacím finančním ředitelstvím (dále jen „žalovaný“) týkající se posouzení možnosti prodloužení lhůty pro podání daňového…
Bonusový program pro prodejce obchodních partnerů jako příjem ze zaměstnání

Bonusový program pro prodejce obchodních partnerů jako příjem ze zaměstnání

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) řešil kasační stížnost 10 Afs 61/2022-41 mezi právnickou osobou (dále jen „žalobkyně“ a Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „žalovaný“) ve věci zdanění finanční motivace pro zaměstnance za prodej zboží…
Rozsudek ARGO-HYTOS 2 Afs 66/2021 ve světle okolností této kauzy

Rozsudek ARGO-HYTOS 2 Afs 66/2021 ve světle okolností této kauzy

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal rozsudek ve věci klienta Grant Thornton, jímž zrušil rozhodnutí krajského soudu (KS) potvrzující doměření daně z titulu nedostatečné marže u daňového subjektu – smluvního výrobce, které bylo provedeno na základě…
Daňové povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb

Daňové povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb

Obdobně jako nedávno pro poskytovatele přepravních služeb vydalo nyní Generální finanční ředitelství Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb při využití zprostředkovatelských platforem typu Airbnb či Booking, a to…
Rusko bylo Evropskou unií zařazeno na seznam nespolupracujících států v oblasti daní

Rusko bylo Evropskou unií zařazeno na seznam nespolupracujících států v oblasti daní

Rada EU dne 14. února 2023 přijala aktualizovaný seznam jurisdikcí nespolupracujících v oblasti daní. Na tomto seznamu jsou uvedeny státy, které nesplnily kritéria stanovená EU (např. v rámci mezinárodní výměny informací v oblasti daní, minimálních…
Informace GFŘ k daňovým povinnostem řidičů provozujících přepravní služby pro společnosti typu UBER či BOLT

Informace GFŘ k daňovým povinnostem řidičů provozujících přepravní služby pro společnosti typu UBER či BOLT

Prostřednictvím tohoto článku bychom chtěli upozornit na aktuálně zveřejněnou Informaci Generálního finančního ředitelství (GFŘ) k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb, účinnou zpětně od 1. 1. 2023, která nahrazuje původní…
Milostivé léto i pro dlužníky na daních a sociálním pojištění

Milostivé léto i pro dlužníky na daních a sociálním pojištění

Milostivé léto pro dlužníky na daních Vláda dne 25. 1. 2023 schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv.“ daňové milostivé léto III“), o kterém jsme vás již informovali v článku zde. Cílem návrhu je dát…
Posuzování časového testu při výměně obchodních podílů

Posuzování časového testu při výměně obchodních podílů

Koordinační výbor komory daňových poradců s generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ“) 25. ledna uzavřel příspěvek 601/30.11.22 týkající se způsobu posuzování podmínek osvobození při výměně obchodních podílů. Výměnou podílů se rozumí nabytí…