Daně

Daň z nemovitých věcí je nutno platit i u nepoužitelných staveb, rozhodl soud

Daň z nemovitých věcí je nutno platit i u nepoužitelných staveb, rozhodl soud

Nejvyšší správní soud vydal zajímavý rozsudek ve věci ukončení povinnosti platby daně z nemovitých věcí. Konkrétně se jednalo o nefunkční hotel, který byl ve špatném stavu, měl zazděná okna a jako hotel tedy nemohl být a nebyl využíván. Podle…
NSS: Prominutí penále, které se vztahuje k dani doměřené z důvodu odepření nároku na odpočet DPH pro účast daňového subjektu na daňovém podvodu

NSS: Prominutí penále, které se vztahuje k dani doměřené z důvodu odepření nároku na odpočet DPH pro účast daňového subjektu na daňovém podvodu

V tomto článku se věnujeme aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) týkající se promíjení penále podle ust. § 259a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a to konkrétně v…
Daňová uznatelnost nákladů na reklamu ve světle posledních rozsudků Nejvyššího správního soudu

Daňová uznatelnost nákladů na reklamu ve světle posledních rozsudků Nejvyššího správního soudu

V poslední době se objevuje stále více rozsudků Nejvyššího správního soudu (NSS) týkající se daňové uznatelnosti reklamy a jejího prokázání. V tomto článku jsou rozebrány některé závěry z nejnovější judikatury NSS věnované této problematice…
Dočasné prominutí DPH u elektřiny a plynu v období listopadu a prosince 2021

Dočasné prominutí DPH u elektřiny a plynu v období listopadu a prosince 2021

Stávající ministryně financí svým rozhodnutím ze dne 20. října 2021 promíjí povinnost přiznat a zaplatit DPH: za dodání elektřiny nebo plynu a z přijaté úplaty před uskutečněním dodání elektřiny nebo plynu; při dodání elektřiny nebo plynu…
Změny ve vykazování Intrastatu od 1.1.2022

Změny ve vykazování Intrastatu od 1.1.2022

Na základě implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik a jeho prováděcího nařízení Komise (EU) 2020…
Anguilla, Dominika a Seychely byly vyřazeny z unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí

Anguilla, Dominika a Seychely byly vyřazeny z unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí

Rada EU rozhodla o vyřazení Anguilly, Dominiky a Seychel z unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Všechny tři byly dříve zařazeny na seznam, protože nesplňovaly unijní kritéria daňové transparentnosti, pokud jde o výměnu…
Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Pokud správce daně v rozporu se zákonem prodlévá s předepsáním úroku z neoprávněného jednání, náleží daňovému subjektu z těchto úroků rovněž další úrok. Tento závěr vyplývá z právní věty výše uvedeného judikátu Nejvyššího správního soudu. Příběh,…
Rozsudek NSS k přerušení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje akcií

Rozsudek NSS k přerušení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje akcií

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) vydal rozsudek 8 Afs 246/2019-67 dne 31. 8. 2021 týkající se časového testu k osvobození u akcií při emisi z důvodu zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. Šlo o situaci, kdy poplatník v roce 2009 nabyl…