Daně

Dary na Ukrajinu

Dary na Ukrajinu

Dne 27. 5. 2022 byl ve Sbírce zákonů pod č. 128/2022 Sb. zveřejněn zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Zákon vymezuje zejména opatření v oblasti odpočtu…
Zrušení silniční daně u vybraných vozidel a podpora elektromobility

Zrušení silniční daně u vybraných vozidel a podpora elektromobility

Dne 8. června 2022 vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 142/2022 Sb.  zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb.…
Uplatnění vyšší slevy na dani z titulu investičních pobídek v dodatečném daňovém přiznání

Uplatnění vyšší slevy na dani z titulu investičních pobídek v dodatečném daňovém přiznání

Na konci dubna 2022 vydal Krajský soud v Praze rozsudek č. 51 Af 62/2020, který se zabývá uplatněním vyšší slevy na dani z titulu investičních pobídek v případě podání dodatečného daňového přiznání. Ministerstvo financí již dříve v rámci…
Zvýšení limitu pro využívání paušální daně

Zvýšení limitu pro využívání paušální daně

Ministerstvo financí ČR předložilo daňový balíček (zde), kde mimo jiné navrhuje zvýšit hranici pro povinnou registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun, jak jsme vás již informovali v naší novince (zde). Za tímto účelem požádala ČR Evropskou…
Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti plynoucích od třetích osob

Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti plynoucích od třetích osob

V rozsudku č. 29 Af 83/2018-102 z ledna 2022 řešil Krajský soud v Brně spor o doměření daně z příjmů fyzických osob daňovému subjektu, který vyplatil bonus za prodej svých výrobků zaměstnanci jiného daňového subjektu. Daňový subjekt, jež poskytl…
Rozšíření automatické výměny informací na příjmy z licenčních poplatků

Rozšíření automatické výměny informací na příjmy z licenčních poplatků

Od 1. 1. 2023 dojde k rozšíření oznamovací povinnosti na základě vyhlášky č. 109/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě…
Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s válkou na Ukrajině

Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s válkou na Ukrajině

Poslanecká sněmovna a následně i Senát se shodli na úpravě změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) týkající se podpory dobrovolného dárcovství poplatníků směřující k pomoci státu Ukrajina a jeho…
Změny u vydávání modrých karet

Změny u vydávání modrých karet

Modrá karta je povolení k pobytu pro vysoce kvalifikované cizince. Za vysokou kvalifikaci považujeme řádně ukončené vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které probíhalo alespoň po dobu tří let. Aby cizinec získal modrou kartu, musí také předložit…