Daně

Aplikace kursů ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu

Aplikace kursů ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu

V současné době existuje mnoho investičních příležitostí, které již nejsou otevřeny pouze pro vybranou skupinu osob, ale v podstatě pro každého. Ve světle nových investičních aplikací, které umožňují bez poplatkové nákupy a prodeje cenných papírů,…
Zpětné uplatnění daňové ztráty

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Ministerstvo financí České republiky v reakci na epidemii COVID 19 nově umožňuje všem podnikatelům zpětné uplatnění daňové ztráty, tzv. loss carryback, dosažené za rok 2020. Do současnosti měly společnosti možnost uplatnit svou daňovou ztrátu v…
Nejvyšší správní soud odmítl tzv. řetězení daňových ztrát

Nejvyšší správní soud odmítl tzv. řetězení daňových ztrát

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) rozsudkem č. j. 8 Afs 58/2019-48 ze dne 13. května 2020 vyhověl kasační stížnosti společnosti Heidrive, s.r.o. a zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Plzni z důvodu, že jím provedený výklad ust. § 38r…
Protikrizový daňový balíček

Protikrizový daňový balíček

MF předložilo dne 25. 5. 2020 návrh daňových změn, které mají pomoci podnikatelům a firmám překlenout nepříznivé ekonomické důsledky koronavirové pandemie. V závislosti na to se bude snižovat DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a…
Parlament posvětil odklad EET do konce roku 2020

Parlament posvětil odklad EET do konce roku 2020

Kvůli epidemii koronaviru Poslanecká sněmovna v úterý 26. května 2020 schválila návrh Ministerstva financí, aby se EET pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Elektronická evidence tržeb byla původně pozastavena na 3 měsíce po skončení…
Splatnost daně z nemovitých věcí

Splatnost daně z nemovitých věcí

Prvního června 2020 uplyne lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (popř. lhůta pro úhradu její první splátky), avšak i na tuto daň se vzhledem k současným mimořádným okolnostem vzniklým v souvislosti s opatřeními proti koronaviru vztahuje…
Novinky v oblasti DPH – změna sazeb, další novely

Novinky v oblasti DPH – změna sazeb, další novely

Změna sazeb DPH od 1. května 2020 Byť finální fáze EET byla pozastavena, příslušná novela zákona o DPH přeřazující vybraná plnění do druhé snížené sazby vstoupila v účinnost od 1. května 2020. Efektivně se však řada z těchto změn uplatní až s…
Daňová uznatelnost nákladů na povinné testy COVID-19

Daňová uznatelnost nákladů na povinné testy COVID-19

U plátců daně (zaměstnavatelů) jsou náklady na povinný test COVID-19 povinným výdajem zaměstnavatele dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Jedná se tak o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.…