Daně

Vliv zákona o dani z příjmů na dlouhodobý majetek v návaznosti na vedení účetnictví

Vliv zákona o dani z příjmů na dlouhodobý majetek v návaznosti na vedení účetnictví

V tomto článku bychom vás rádi seznámili se zajímavým tématem spojeným se změnami v tzv. daňovém balíčku 2021 (zákon č. 609/2020 Sb.) a to u zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), v návaznosti na dlouhodobý majetek a jeho vliv…
Výpočet úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021

Výpočet úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k novele zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), přičemž jednou ze zásadních změn je změna v právní úpravě úroků, a to jak úroků, jež hradí daňový subjekt tak i úroků,…
Nové šifrovací protokoly pro EET

Nové šifrovací protokoly pro EET

Od 1. června 2021 Finanční správa ukončila podporu šifrovacích protokolů TLS 1.1 a vybraných šifer protokolu TLS 1.2, které slouží ke komunikaci pokladního zařízení s příjmovou stranou systému EET.Podnikatelé, kteří i navzdory odložení povinnosti…
Finanční správa loni doměřila 1,4 mld. Kč v rámci kontrol převodních cen

Finanční správa loni doměřila 1,4 mld. Kč v rámci kontrol převodních cen

Finanční zpráva zveřejnila začátkem června výsledky statistiky kontrol převodních cen mezi spojenými osobami za období roku 2020. Suma doměřené daně byla nejvyšší od roku 2012 a tvoří téměř čtvrtinu celkové částky doměřené na převodních cenách od…
Výroční zpráva pro oblast daní 2021

Výroční zpráva pro oblast daní 2021

Na oficiálních webových stránkách Evropské Unie byla zveřejněna výroční zpráva zhodnocující vývoj daňových systémů v jednotlivých členských státech (Annual Report on Taxation 2021). Státy EU si dle této zprávy plně uvědomují, že daňové systémy je…
Možnost posunutí termínu pro podání daňového přiznání

Možnost posunutí termínu pro podání daňového přiznání

Nejzazším termínem pro podání daňového přiznání k daním z příjmů nadále zůstává zákonný termín 1.7.2021 (týká se poplatníků mající zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo je-li daňové přiznání podáno daňovým poradcem),…
Směrnice ATAD (Anti-tax avoidance directive): Pravidla pro zdaňování ovládaných zahraničních společností dle ZDP – 2. Díl

Směrnice ATAD (Anti-tax avoidance directive): Pravidla pro zdaňování ovládaných zahraničních společností dle ZDP – 2. Díl

Směrnice ATAD (Anti-tax avoidance directive): Pravidla pro zdaňování ovládaných zahraničních společností dle ZDP – 2. Díl Pravidla pro zdaňování ovládaných zahraničních společností (tzv. CFC pravidla) jsou implementací směrnice Rady EU 2016/1164 a…
Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období

Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období

Dne 18. května 2021 zveřejnilo Generální finanční ředitelství informaci s č.j. 29374/21/7100-20116-010212 k vracení DPH osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) po konci…