Daně

Zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor v rámci nouzového stavu

Zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor v rámci nouzového stavu

V důsledku pandemické situace jsme bohužel všichni  každodenně omezováni vládními opatřeními, jež jsou pro nás občas frustrující. Je potřeba si ale uvědomit, že tato restriktivní opatření nejvíce odnáší podnikatelé,  kteří museli svoji činnost…
Digitální daň opět ve hře

Digitální daň opět ve hře

V polovině března jednala Ministryně financí na neformální videokonferenci Ecofin se zástupci ostatních zemí EU hlavně o zdanění digitální ekonomiky. Vlády chtějí do budoucna dosáhnout toho, aby nadnárodní internetové korporace platily daně v zemích…
Finanční správa začala vyplácet nový kompenzační bonus

Finanční správa začala vyplácet nový kompenzační bonus

Finanční úřady začaly 16. března 2021 vyplácet nový kompenzační bonus ve výši 1 000 Kč denně. Žádat o něj je možné zpětně od 1. února a nejdéle do 31. března, tedy zatím maximálně o 59 000 Kč. Online žádost je dostupná na webu Finanční správy. Nový…
Z judikatury: Ručení za DPH u přijatého zdanitelného plnění od nespolehlivého plátce neplatí automaticky

Z judikatury: Ručení za DPH u přijatého zdanitelného plnění od nespolehlivého plátce neplatí automaticky

Nejvyšší správní soud („NSS“) v rozsudku č. 3 Afs 114/2018 – 87 odmítl přístup daňové správy, která automaticky považuje plátce, který přijme zdanitelné plnění od nespolehlivého plátce, za osobu ručící za neodvedenou DPH dle § 109 odst. 3 zákona o…
Kompenzační bonus 2021

Kompenzační bonus 2021

Podpora pro osoby samostatně výdělečně činné (dále „OSVČ“), malé s.r.o. a osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce nebo činnosti pokračuje také v roce 2021. Bonusovým obdobím jsou prozatím stanoveny měsíce únor a březen 2021.…
Stravenky vs. stravenkový paušál

Stravenky vs. stravenkový paušál

Od ledna 2021 dovoluje čeká legislativa poskytovat daňově zvýhodněné stravování zaměstnanců vedle jídelen a stravenek také přímo peněžní formou. Jedná se o poměrně revoluční změnu, která přináší zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou ze stravenek…
Snížení sazby DPH u odpadu

Snížení sazby DPH u odpadu

S účinností od 1. ledna 2021 došlo ke snížení sazby DPH u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití z 21 % na 15 %. V rámci novelizovaného znění zákona o DPH je tedy nově zařazena do přílohy č. 2 položka CZ-CPA „38.3 – Zpracování komunálního…
Automatické prominutí sankcí u DPH z důvodu mimořádné události

Automatické prominutí sankcí u DPH z důvodu mimořádné události

V souvislosti s omezením volného pohybu v období 1. 3. až 21. 3. 2021 vydala Ministryně financí Rozhodnutí o prominutí příslušenství DPH z důvodu mimořádné události, které bylo zveřejněné 2. 3. 2021. Toto rozhodnutí promíjí sankce vzniklé kvůli…