Daně

Novela zákona o evidenci tržeb

Novela zákona o evidenci tržeb

V září 2019 byla schválena dlouho očekávaná novela zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb.), která mj. měla zareagovat na nález Ústavního soudu (Pl. ÚS 26/16), který zrušil některá ustanovení zákona o evidenci tržeb a vypořádat se s jeho připomínkami …
Odpočet DPH u ´benefitních´ karet pro zaměstnance

Odpočet DPH u ´benefitních´ karet pro zaměstnance

Dne 29. ledna 2020 byl na Koordinačním výboru uzavřen příspěvek ´560/29.01.20 Režim DPH u karet pro čerpání plnění od třetích osob´, který se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty v případě různých benefitních karet, které poskytuje zaměstnavatel…
Režim DPH u benefitních karet (poukazů)

Režim DPH u benefitních karet (poukazů)

Během zasedání Koordinačního výboru ze dne 29.1.2020 došlo ke shodě Komory daňových poradců ČR a Generálního finančního ředitelství (GFŘ) na druhu režimu DPH u benefitních karet. Držiteli tato karta umožňuje po jejím předložení získat předem…
Roční zúčtování daně za zdaňovací období 2019

Roční zúčtování daně za zdaňovací období 2019

Po roce nám opět vrcholí období pro zpracování ročního zúčtování daně zaměstnanců za uplynulý rok 2019. Do 17. února 2020 měli zaměstnanci možnost písemně požádat svou mzdovou účtárnu o roční zúčtování daně a současně povinnost předložit veškeré…
Aktuality v oblasti výzkumu a vývoje

Aktuality v oblasti výzkumu a vývoje

Níže shrnujeme aktuality v souvislosti s daňovou odčitatelnou položkou na výzkum a vývoj (VaV). NÁHRADY MEZD ZA DOVOLENOU LZE ZAHRNOUT DO ODČITATELNÉ POLOŽKY NA VÝZKUM A VÝVOJ Nejvyšší správní soud (NSS) ve svých nedávných rozsudcích (1 Afs 429/2018…
Online Finanční úřad

Online Finanční úřad

Poslanecká sněmovna schválila dne 12.2.2020 novelu, která přináší modernizaci daní. Hlavním přínosem této novely je zavedení online finančního úřadu. Díky tomu budou moci poplatníci vyřešit daňové povinnosti z jakéhokoli místa a nebudou se muset…
Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Koreou

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Koreou

V prosinci 2019 vstoupila v platnost nová Smlouva mezi Českou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která nahradila smlouvu z roku 1992. Mezi hlavní změny mimo jiné patří zdanění dividend…
Informace GFŘ k novele zákona o DPH 2020 – postup při jejím neschválení

Informace GFŘ k novele zákona o DPH 2020 – postup při jejím neschválení

S účinností k 1. 1. 2020 byly členské státy EU povinny implementovat ustanovení směrnice Rady (EU) 2018/1910, která mění základní směrnici Rady (EU) pro oblast DPH 2006/112/ES. Jedná se primárně o změny týkající se intra-komunitárních dodávek zboží …