Daně

Daňová uznatelnost nákladů na povinné testy COVID-19

Daňová uznatelnost nákladů na povinné testy COVID-19

U plátců daně (zaměstnavatelů) jsou náklady na povinný test COVID-19 povinným výdajem zaměstnavatele dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Jedná se tak o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.…
Narovnání pravidel DPH u dodání zboží ze zahraničí

Narovnání pravidel DPH u dodání zboží ze zahraničí

Vláda schválila novelu zákona odstraňující nerovnosti týkající se dodání zásilek v rámci přeshraničního elektronického obchodování. Novela ruší výjimku pro malé zásilky (do 22 eur) jež pocházejí ze zemí mimo EU – ruší se jejich osvobození od DPH …
K prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu DPH zřejmě letos nedojde

K prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu DPH zřejmě letos nedojde

Usnesením vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 434 došlo ke schválení návrhu zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti s krizovými opatřeními a vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. Cílem…
Manuál COVID-19: daňové úlevy pro OSVČ

Manuál COVID-19: daňové úlevy pro OSVČ

Vzhledem k tomu, že se v současné době objevuje stále více a více nových zákonů a rozhodnutí ke zmírnění negativních dopadů v souvislosti s COVID-19, vydáváme souhrnný dokument, ve kterém naleznete přehled nejdůležitějších aktuálně platných opatření…
Manuál COVID-19: daňové úlevy pro firmy a zaměstnavatele

Manuál COVID-19: daňové úlevy pro firmy a zaměstnavatele

Ministerstvo financí ve své snaze zmírnit ekonomické dopady související se šířením viru SARS-CoV-2 neustále zveřejňuje různá opatření, za účelem pomoci daňovým subjektům tuto situaci zvládnout. V tuto chvíli ponechme stranou úvahy, zda jsou…
Zveřejněné statistiky podaných přiznání k dani z příjmů za rok 2019

Zveřejněné statistiky podaných přiznání k dani z příjmů za rok 2019

Finanční správa zveřejnila informaci o počtu podaných přiznání k dani z příjmů za rok 2019. K 1. dubnu 2020, kdy je standardní termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 (jedná se o přiznání, která nejsou…
Aktuální opatření a úlevy v oblasti DPH

Aktuální opatření a úlevy v oblasti DPH

Osvobození dovozu ochranných pomůcek od cla a DPH Česká republika požádala Evropskou komisi o udělení výjimky po dobu stavu nouze, na základě které by bylo možné osvobodit od cla a od DPH dovoz: ochranných pomůcek (např. roušky) rozdávaných zdarma…
Osvobození od daně z přidané hodnoty a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof

Osvobození od daně z přidané hodnoty a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof

Česká republika předpokládá, že Evropská komise vyhoví žádosti podané Ministerstvem financí dne 24. března 2020 ohledně vydání rozhodnutí využít osvobození od daně z přidané hodnoty po dobu vyhlášení stavu nouze. Znamenalo by to možnost aplikovat…