Daně

Daňový balíček a daň z příjmů fyzických osob

Daňový balíček a daň z příjmů fyzických osob

V rámci tzv. daňového balíčku (zákon č. 80/2019 Sb.), o kterém jsme Vás již opakovaně informovali, byla též definitivně přijata některá ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se zdanění fyzických osob.Hranice samostatného základu daně pro…
Vývoj v ratifikaci MLI

Vývoj v ratifikaci MLI

V našem článku týkajícím se novinek ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění jsme Vás kromě jiného informovali o zahájení schvalovacího procesu ratifikace Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a…
Pobočka banky a nárok na odpočet DPH

Pobočka banky a nárok na odpočet DPH

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval v případu Morgan Stanley & Co International o posuzování nároku na odpočet DPH z plnění přijatých pobočkou investiční banky ve Francii, která přijímala plnění určená i pro potřeby zřizovatele ve Velké Británii.…
Oznamování příjmů osvobozených od srážkové daně

Oznamování příjmů osvobozených od srážkové daně

Jak jsme Vás již informovali, od 1. 4. 2019 dochází k rozšíření oznamovací povinnosti za účelem mezinárodní výměny informací v daňových záležitostech. Nově se budou oznamovat i osvobozené příjmy nebo příjmy, které nepodléhají zdanění v České…
Implementace směrnice DAC 6

Implementace směrnice DAC 6

Ministerstvo financí předložilo v březnu návrh novely daňových zákonů v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie, konkrétně evropské směrnice DAC 6. Dne 9. 4. 2019 bylo ukončeno připomínkové řízení. Novela daňových zákonů by pak měla začít…
Zvýšení zdanění lihu, tabáku a hazardních her?

Zvýšení zdanění lihu, tabáku a hazardních her?

Ministerstvo financí zaslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Obsahem je například návrh na zvýšení sazby spotřební daně z lihu, z tabákových výrobků,…
Novinky v DPH od 1. 4. 2019 – 1. část

Novinky v DPH od 1. 4. 2019 – 1. část

Pod číslem 80/2019 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace („novela“) několika daňových předpisů včetně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“). Novela nabyla účinnosti 1. 4. 2019, některé významné změny však mají odloženou účinnost. Z…
Novinky v DPPO od 1.4.2019

Novinky v DPPO od 1.4.2019

Ve veřejných sdělovacích prostředcích se již několikrát objevila zpráva o novele daňových zákonů tzv. daňového balíčku, který novelizuje celkem 10 zákonů. Vzhledem ke skutečnosti, že dne 27.3.2019 byl zákon zveřejněn ve sbírce zákonů  pod číslem 80…