Daně

Investiční pobídky - konec vládní libovůle?

Investiční pobídky - konec vládní libovůle?

Dne 22. 3. 2023 projednala vláda ČR návrh novely zákona o investičních pobídkách. Novela by měla zjednodušit proces udělování investičních pobídek. Od roku 2019 bylo na „libovůli“ vlády, komu pobídku udělila a komu nikoli. Nově se ruší tento…
Využití kamerových záznamů jako důkaz zpochybňující knihu jízd? Soud musí znovu posoudit citlivý případ

Využití kamerových záznamů jako důkaz zpochybňující knihu jízd? Soud musí znovu posoudit citlivý případ

V srpnu loňského roku jsme Vás upozornili na rozsudek Nejvyššího správního soudu (9 Afs 147/2000 – 34), který posvětil využití kamerových záznamů o pohybu vozidla pořízených Policií ČR správcem daně za účelem zpochybnění předložené knihy jízd, a v…
"Krycí" či "prázdné" entity - změny návrhu nové EU směrnice

"Krycí" či "prázdné" entity - změny návrhu nové EU směrnice

Počátkem roku 2022 jsme vás informovali o novém návrhu EU směrnice, kterou se stanoví pravidla pro předcházení zneužívání krycích subjektů pro daňové účely a kterou se mění směrnice 2011/16/EU (dále jen „Směrnice“) – článek najdete ZDE. Účelem…
K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky

K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky

S účinností od 1. 1. 2023 došlo novelizací zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů k rozšíření okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“ (resp. bez ohledu na…
Z judikatury: Oprávnění správce daně odmítnout nárok na odpočet DPH v důsledku účasti na podvodu

Z judikatury: Oprávnění správce daně odmítnout nárok na odpočet DPH v důsledku účasti na podvodu

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém rozsudku č. j. 7 Afs 45/2021 - 57 ze dne 27. února 2023 rozhodl ve prospěch našeho klienta, kterého jsme zastupovali v kauze doměření daně z přidané hodnoty, kdy správce daně odepřel nárok na odpočet za přijatá…
Přeshraniční telework – nové rámcové dohody s Německem a Rakouskem

Přeshraniční telework – nové rámcové dohody s Německem a Rakouskem

S účinností od 1. března 2023 uzavřela Česká republika s Německem a Rakouskem rámcovou dohodu týkající se přeshraniční práce na dálku (v praxi známé rovněž pod pojmy telework či remote work – k tomuto tématu se více dočtete zde), která rozšiřuje…
Průvodce základními daněmi pro expaty

Průvodce základními daněmi pro expaty

Chtěli bychom vás informovat, že jsme zveřejnili aktualizaci našeho GT průvodce pro expaty s daněmi za Českou republiku pro rok 2023. Průvodce najdete na našem mezinárodním webu: https://www.grantthornton.global/en/insights/expatriate-tax-guide/.…
Vliv cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví na oblast transferových cen u prodeje léčivých přípravků a potravin určených pro zvláštní lékařské účely

Vliv cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví na oblast transferových cen u prodeje léčivých přípravků a potravin určených pro zvláštní lékařské účely

Rádi bychom vás informovali o možných implikacích Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví[1], který nabyl účinnosti na počátku letošního roku, a to s ohledem do jeho dopady do oblasti převodních cen. Hlavním cílem cenového předpisu je úprava…