Daně

Novela zvýhodňující využívání nízkoemisních vozidel míří do Senátu

Novela zvýhodňující využívání nízkoemisních vozidel míří do Senátu

V rámci podpory elektromobility schválila Poslanecká sněmovna novelu týkající se využívání pracovního automobilu pro soukromé účely. Zaměstnancům, kteří mají bezúplatně k dispozici nízkoemisní automobil by se tak měla snížit částka ke zdanění. …
Benefity osvobozené od daně z příjmů formou peněžního plnění

Benefity osvobozené od daně z příjmů formou peněžního plnění

Ustanovení § 6/9/d zákona o daních z příjmů říká, že zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci benefity ve formě nepeněžního plnění v podobě využití rekreačních, zdravotnických nebo vzdělávacích zařízení (např. jazykové kurzy, wellness), příspěvku…
Lhůta pro placení daně z nemovitých věcí se blíží

Lhůta pro placení daně z nemovitých věcí se blíží

Blíží se splatnost daně z nemovitých věcí, na což reaguje i finanční správa, která mezi poplatníky začíná rozesílat celkem 2,8 milionů obálek se složenkami na zaplacení daně. Pokyny k platbě vám však mohou přijít i do e-mailové schránky, v případě,…
Nesprávně uplatněná sleva na manželku

Nesprávně uplatněná sleva na manželku

Nejvyšší správní soud řešil spor mezi žalobcem a žalovaným (Odvolací finanční ředitelství) o kasační stížnosti ve věci neprávem uplatněné slevy na manželku (věc č. 10 Afs 186/2020-40). Žalobce doložil k přiznání, v němž slevu neprávem uplatnil,…
Pozor na možnost vzniku penále při podání dodatečného daňového přiznání

Pozor na možnost vzniku penále při podání dodatečného daňového přiznání

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k novele zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), v důsledku které doznalo změny pravidlo, že penále ve výši 20 % doměřené daně nevzniká v případě podání dodatečného…
Daňové zvýhodnění na děti v případě sporu mezi rodiči

Daňové zvýhodnění na děti v případě sporu mezi rodiči

V roce 2021 došlo ke zvýšení částky daňového zvýhodnění na děti, kterou může poplatník uplatnit v rámci snížení daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob. Tento článek se zabývá podmínkami pro jeho uplatnění, a to i v případech, kdy jsou…
Nákup alkoholických nápojů z EU prostřednictvím e-shopů

Nákup alkoholických nápojů z EU prostřednictvím e-shopů

Na základě aktuálně zveřejněné informace celní správy může povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň potkat každého, kdo nakupuje alkoholické nápoje z jiného členského státu Evropské unie prostřednictvím internetového obchodu. Takto nakoupené…
Vláda schválila snížení spotřební daně na naftu a benzín

Vláda schválila snížení spotřební daně na naftu a benzín

Vláda rozhodla o snížení spotřební daně pohonných hmot, a to o jednu a půl koruny na litr u benzínu i nafty. Mělo by tedy dojít k snížení spotřební daně z litru benzínu z 12,84 Kč na 11,34 Kč, u nafty z 9,95 Kč na 8,45 Kč. Jedná se o další opatření,…