Daně

Informace GFŘ k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců

Informace GFŘ k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců

S příchodem daňového balíčku pro rok 2021, který je součástí zákona č. 609/2020 Sb., byla mimo jiné přijata i úprava, která od 1. ledna 2021 umožňuje zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům jako další formu příspěvku na stravování za zvýhodněných…
Změny v oblasti přeshraničního elektronického obchodování v EU od 1. července 2021

Změny v oblasti přeshraničního elektronického obchodování v EU od 1. července 2021

S účinností od 1. července 2021 dojde v celé Evropské unii k výrazným změnám v oblasti DPH v rámci přeshraničního elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Důvodem těchto změn je zejména snaha zjednodušit přeshraniční on-line nákup a prodej…
Ekologické daně jako nástroj pro podporu životního prostředí

Ekologické daně jako nástroj pro podporu životního prostředí

Na základě aktuální hrozby klimatických změn si Evropská unie stanovila za cíl významnou redukci škodlivých vlivů na životní prostředí. Dle ambiciózních plánů má dojít k omezení emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 či vytvoření klimaticky…
Dopady pandemie Covid -19 na převodní ceny a postoj správce daně

Dopady pandemie Covid -19 na převodní ceny a postoj správce daně

Pandemická celosvětová krize má vliv i na převodní ceny. Mnoho vzájemně propojených podniků řeší propad poptávky, mimořádné náklady nebo další nestandardní situace, které mají významný vliv na jejich ekonomické výsledky. OECD proto vydala na konci…
Nutnost prokazování režijních nákladů s držbou podílu v dceřiné společnosti

Nutnost prokazování režijních nákladů s držbou podílu v dceřiné společnosti

Společnosti provozující svoji ekonomickou činnost v České republice mají v průběhu roku řadu zákonných povinností. Některé z nich to mají s vykazováním a dalšími povinnostmi ještě složitější, pokud patří do skupiny společností nebo pokud zastávají…
Přiznání k dani z příjmů 2020 - velký přehled termínů

Přiznání k dani z příjmů 2020 - velký přehled termínů

Cílem tohoto článku je upozornit na povinnosti dané platnou legislativou, která mimochodem prošla významnými změnami, ale i na dopady generálního pardonu s ohledem na současnou epidemiologickou situaci.       Termíny pro podání daňového přiznání k…
Prominutí daně z příjmů v souvislosti s nesplněním podmínek odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání

Prominutí daně z příjmů v souvislosti s nesplněním podmínek odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání

Dne 27. 4. 2021 bylo ve Finančním zpravodaji č. 20/2021 vydáno Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru, které se týká daně z příjmů právnických osob a fyzických osob odpovídající daňové…
Sedmá verze směrnice (DAC 7) zavádí transparentnost na provozovatele digitálních platforem

Sedmá verze směrnice (DAC 7) zavádí transparentnost na provozovatele digitálních platforem

V souvislosti s dynamicky se rozvíjejícím odvětvím digitálních platforem přichází Evropská komise s návrhem implementace nových pravidel v podobě oznamovací povinnosti prostřednictvím směrnice DAC 7 v oblasti administrativní spolupráce v oblasti…