Daně

Influenceři v hledáčku orgánů Finanční správy

Influenceři v hledáčku orgánů Finanční správy

Orgány Finanční správy se začaly intenzivně zajímat o příjmy tvůrců videoobsahu na streamovacích platformách jako například YouTube nebo Twitch. Ze zpracovaných dat prezentovaných v tiskové zprávě Generálního finančního ředitelství  vyšlo najevo, že…
Změna průměrné mzdy pro rok 2023

Změna průměrné mzdy pro rok 2023

Průměrná mzda pro rok 2023 byla na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového…
Nová oznamovací povinnost digitálních platforem (DAC 7) byla schválena Senátem

Nová oznamovací povinnost digitálních platforem (DAC 7) byla schválena Senátem

Dne 3. listopadu 2022 Senát schválil novelu zákona o správní spolupráci v oblasti daní, která zavádí oznamovací povinnost digitálních platforem, o které jsme vás informovali zde. Předpokládáme, že by k jejímu podpisu prezidentem republiky mělo dojít…
Návrh Windfall tax schválen Poslaneckou sněmovnou

Návrh Windfall tax schválen Poslaneckou sněmovnou

V pátek 4. 11. 2022 Poslanecká sněmovna po několikahodinových debatách schválila ve třetím čtení návrh Windfall tax. Ze druhého čtení vyplynula řada pozměňovacích návrhů, avšak žádný z nich nebyl přijat (až na jeden upřesňující návrh). Nyní návrh…
Vracení přeplatku na dani pouze na registrovaný účet?

Vracení přeplatku na dani pouze na registrovaný účet?

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) v rozsudku 7 Afs 49/2022-26 ze dne 16. 8. 2022  řešil spor mezi žalobcem (fyzickou osobou) a žalovaným (FÚ) o kasační stížnosti ve věci odmítnutí úhrady přeplatku na dani. Dle § 155a odst. 3 zákona č. 280/2009…
Zálohy na paušální daň od roku 2023

Zálohy na paušální daň od roku 2023

Živnostníci v paušálním režimu budou od roku 2023 platit vyšší paušální zálohy. V jedné sloučené měsíční platbě bude jako doposud zahrnuté zvýšené minimální zdravotní pojistné ve výši 2 722 Kč, minimální sociální pojistné navýšené na částku 3 386 Kč…
Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

Rádi bychom vás informovali o aktuálně projednávaném návrhu zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, jehož navrhovatelem je Ministerstvo financí. Tento návrh navazuje na předchozí projekty „Milostivé léto I a II“ v letech…
Daň z mimořádných zisků tzv. windfall tax - představujeme návrh novely

Daň z mimořádných zisků tzv. windfall tax - představujeme návrh novely

AKTUÁLNÍ VÝVOJ Dne 25. 10. 2022 proběhlo v Poslanecké sněmovně druhé čtení návrhu zákona, ze kterého vzešla celá řada pozměňovacích návrhů. Upozorňujeme, že článek níže byl zpracován na základě původního návrhu z 21. 10. 2022 a s těmito…