Daně

Omezení provozu na finančních úřadech do konce roku

Omezení provozu na finančních úřadech do konce roku

Finanční správa oznamuje, že pracoviště finančních úřadů budou do konce roku pro veřejnost přístupná již jen v omezeném provozu. Provoz podatelen a pokladen na finančních úřadech bude omezen pouze na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin.…
Nový režim paušální daně od ledna 2021

Nový režim paušální daně od ledna 2021

Od 1.1.2021 mohou živnostníci a malí podnikatelé využít nového režimu paušální daně. Paušální daň mohou využít všechny osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), které nejsou plátci daně z přidané hodnoty a jejichž příjmy ze samostatné…
Změny ve lhůtě pro stanovení daně při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty

Změny ve lhůtě pro stanovení daně při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty

Finanční správa v návaznosti na rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu, a to rozsudky č.j. 8 Afs 58/2019-48 ze dne 13. 5. 2020, č.j. 2 Afs 388/2019-70 ze dne 18. 6. 2020 týkající se tzv. „řetězení daňových ztrát“ a na rozsudky č.j. 9 Afs 81…
Velká novela AML zákona

Velká novela AML zákona

Dne 4. prosince 2020 podepsal prezident České republiky dlouho očekávaný zákon, kterým se s účinností od 1. ledna 2021 novelizuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve…
Novinky ve zdanění fyzických a právnických osob

Novinky ve zdanění fyzických a právnických osob

V tomto článku si Vás dovolujeme informovat o významných změnách v daních z příjmů od 1. 1. 2021, které byly v minulém týdnu schváleny Poslaneckou sněmovnou a nyní míří k projednání do Senátu. Některé změny bude možné dle přechodných ustanovení…
Směrnice DAC 6: Nová oznamovací povinnost spojená s výraznými sankcemi

Směrnice DAC 6: Nová oznamovací povinnost spojená s výraznými sankcemi

V tomto článku bychom Vás chtěli upozornit, že koncem srpna byl vyhlášen zákon, jímž byla do českého právního řádu transponována směrnice Rady (EU) 2018/822 (tzv. směrnice DAC 6). Tato směrnice zavádí oznamovací povinnost ve vztahu k informacím o…
Omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a nová pravidla pro odpisování majetku

Omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a nová pravidla pro odpisování majetku

Koncem minulého týdne schválila Poslanecká sněmovna v současné době velmi medializované změny týkající se např. zrušení tvz. superhrubé mzdy,  zvýšení odčitatelné položky na poplatníka či „stravenkový“ paušál.  V tomto článku bychom Vás rádi…
Zákon o kompenzačním bonusu schválen

Zákon o kompenzačním bonusu schválen

Poslanci minulý týden přehlasovali Senát a schválili zákon o kompenzačním bonusu. 11. 11. 2020 zákon podepsal prezident a byl zveřejněn ve Sbírce zákonů jako zákon č. 461/2020 Sb. Tato podpora má pomoci zmírnit negativní dopady opatření na činnost…