Daně

Novinky v DPH od 1. 4. 2019 – 1. část

Novinky v DPH od 1. 4. 2019 – 1. část

Pod číslem 80/2019 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace („novela“) několika daňových předpisů včetně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“). Novela nabyla účinnosti 1. 4. 2019, některé významné změny však mají odloženou účinnost. Z…
Novinky v DPPO od 1.4.2019

Novinky v DPPO od 1.4.2019

Ve veřejných sdělovacích prostředcích se již několikrát objevila zpráva o novele daňových zákonů tzv. daňového balíčku, který novelizuje celkem 10 zákonů. Vzhledem ke skutečnosti, že dne 27.3.2019 byl zákon zveřejněn ve sbírce zákonů  pod číslem 80…
Nová DPH pravidla u poukazů od 1. 4. 2019

Nová DPH pravidla u poukazů od 1. 4. 2019

Součástí daňového balíčku, který byl již vydán ve sbírce zákonů, jsou i pravidla pro uplatnění DPH u jedno a víceúčelových poukazů v návaznosti na EU Směrnici č. 2016/1065. Více také zde. EU Směrnice a potažmo novelizovaný zákon o DPH vymezují, co…
Máte hypotéku? Nezapomeňte na odpočet úroků z úvěru

Máte hypotéku? Nezapomeňte na odpočet úroků z úvěru

Základ daně z příjmu fyzických osob a potažmo samotnou daň je možné snížit řadou legálních způsobů. Jedním z nich je odečtení částky zaplacených úroků z úvěrů „na financování bydlení“. Ačkoli se odpočet této částky může zdát „primitivní“, není tomu…
Pozor na termíny pro podání daňového přiznání a přehledů pojistného

Pozor na termíny pro podání daňového přiznání a přehledů pojistného

Každoročně je začátek dubna spjat i s povinností podat daňové přiznání k dani z příjmů (fyzických nebo právnických osob). Pokud jste podnikající fyzická osoba, pak máte ještě za povinnost podat přehledy sociálního a zdravotního pojistného. Tyto…
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018

Po roce se opět blíží konec března a s ním i termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 (dále jen „daňové přiznání“). Letos termín pro podání daňového přiznání připadá na 1. dubna 2019, tzn. že do 1. dubna musí…
Žádost o vrácení DPH z Velké Británie s ohledem na Brexit

Žádost o vrácení DPH z Velké Británie s ohledem na Brexit

Stále je otevřena otázka, zda Velká Británie 29. března vystoupí z EU, popř. zda vystoupí s dohodou či bez dohody. To vše může vliv na možnost požádat o vrácení DPH zaplacené v UK. Doporučujeme proto nečekat na vrácení DPH z UK za rok 2018 na…
Parlament schválil daňový balíček 2019

Parlament schválil daňový balíček 2019

Dne 12. 3. 2019 Poslanecká sněmovna přijala konečnou podobu daňového balíčku 2019. Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona. Z tohoto důvodu bude daňový balíček platit v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou 21. 12. 2018. Nyní jde návrh k…