Daně

Změny v pojistném OSVČ od 2019

Změny v pojistném OSVČ od 2019

Od 1. ledna 2019 nabývá účinnosti novela zákonů určených pro provádění důchodového i nemocenského pojištění, která přináší významné změny v agendě OSVČ. Ty nejdůležitější změny se budou týkat především režimu placení záloh pojistného na sociální…
Vánoce? Vouchery kam se podíváš!

Vánoce? Vouchery kam se podíváš!

Rok se s rokem sešel a někteří z vás opět stojí před rozhodnutím, jak obdarovat své obchodní partnery, či zaměstnance. V poslední době je stále populárnější pro tyto účely využít dárkové poukazy, kdy si obdarovaný vlastně může sám vybrat, co se mu…
Změna v DUZP u dlouhodobě poskytovaných plnění

Změna v DUZP u dlouhodobě poskytovaných plnění

Dne 5. 12. 2018 byl prezidentem České republiky podepsán návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH). Tento návrh zákona byl poslancům rozeslán jako sněmovní tisk č. 161. Novela má za sebou již celý…
Silniční přeprava jako služba vázaná na vývoz

Silniční přeprava jako služba vázaná na vývoz

V polovině minulého roku byl zveřejněn Rozsudek Evropského Soudního dvora (C-288/16 L.Č.), ve kterém Evropský soud upřesnil podmínky osvobození u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží. Na výsledky Rozsudku reagovalo Generální finanční…
Připravované změny v DPH: druhá část

Připravované změny v DPH: druhá část

V minulém čísle jsme Vás informovali o sněmovním tisku č. 206, jehož 2. čtení v Poslanecké sněmovně je plánováno na začátek prosince. Obsahuje návrhy na novely, mimo jiné i v oblasti daně z přidané hodnoty. Seznámili jsme Vás s některými plánovanými…
Rejstřík skutečných majitelů - nezapomeňte na zápis

Rejstřík skutečných majitelů - nezapomeňte na zápis

Jenom do 1. ledna 2019 mohou obchodní korporace, které jsou zapsané v Obchodním rejstříku, provést zápis údaje o svém skutečném majiteli do rejstříku skutečných majitelů, a to bez hrozby případné sankce. Jedná-li se zároveň o obchodní korporace…
Daň z nemovitých věcí – 2. splátka

Daň z nemovitých věcí – 2. splátka

Do dnešního dne, 30. 11. 2018, mají povinnost zaplatit 2. splátku daně z nemovitých věcí všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000,- Kč.   Dle zákona o dani z nemovitých věcí byl termín pro platbu daně z nemovitých věcí pro většinu poplatníků do 31.…
Nová pravidla pro daňovou uznatelnost úroků

Nová pravidla pro daňovou uznatelnost úroků

V našem březnovém vydání newsletteru jsme Vás informovali, že počátkem února zveřejnilo Ministerstvo financí návrh zákona, kterým dojde k implementaci směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem, tzv. Směrnice ATAD. Od té doby zvládl tento…