Daně

Kanadská víza připravují Ukrajince v ČR o dočasnou ochranu

Kanadská víza připravují Ukrajince v ČR o dočasnou ochranu

Uprchlíkům z Ukrajiny, kteří do České republiky („ČR“) po 24. 2. 2022 utekli před ruskou agresí, byla udělována dočasná ochrana, která jim poskytla právo k pobytu, přístup na trh práce, sociální a lékařskou pomoc a přístup k bydlení na území ČR.…
Další opatření v souvislosti se snížením emisí schváleno evropským parlamentem

Další opatření v souvislosti se snížením emisí schváleno evropským parlamentem

Od 1. října 2023 bude platit nová legislativa týkající se uhlíkového cla. Bude se týkat podniků, které do Evropské unie dováží nebo vyrábí zboží s vysokou uhlíkovou stopou, jako je železo, ocel, cement, hnojiva, hliník a elektřina. Během přechodného…
Dobíjení elektrických vozidel představuje z pohledu DPH dodání zboží

Dobíjení elektrických vozidel představuje z pohledu DPH dodání zboží

Rádi bychom vás upozornili na aktuální rozsudek Soudního dvora EU C-282/22, kdy soud posuzoval předběžnou otázku, zda dobití elektroaut představuje z pohledu DPH dodání zboží či poskytnutí služby. Vzhledem k tomu, že pro účely DPH platí, že…
Některým poplatníkům daně z nemovitých věcí složenka s platebními údaji na rok 2023 nedorazí

Některým poplatníkům daně z nemovitých věcí složenka s platebními údaji na rok 2023 nedorazí

Finanční správa začala jako každoročně rozesílat informace pro placení daně z nemovitých věcí. Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) připadá na 31. května 2023. Finanční správa letos informuje poplatníky o výši daně z nemovitých věcí…
Fyzické osoby mají povinnost oznamovat osvobozené příjmy vyšší než 5 mil. Kč

Fyzické osoby mají povinnost oznamovat osvobozené příjmy vyšší než 5 mil. Kč

S termínem pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob se pojí také oznamovací povinnost pro příjmy od daně osvobozené. Povinnost se dle § 38v zákona o daních z příjmů (ZDP) vztahuje na všechny příjmy přijaté od 1. ledna 2015, které dle…
Neosvobození příjmu ze služebního bytu

Neosvobození příjmu ze služebního bytu

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) řešil dne 31. října 2022 kasační stížnost mezi dvěma stranami, kde na jedné straně stála náboženská obec (dále jen „žalobkyně“) a proti ní na straně druhé Odvolací finanční ředitelství (dále jen „žalovaný“).…
Investiční pobídky – novela vládního nařízení

Investiční pobídky – novela vládního nařízení

Dne 5. 4. 2023 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod číslem 89/2023 Sb. novela nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů. O změnách,…
Investiční pobídky - Novela nařízení vlády - zpřísnění podmínek vyšší přidané hodnoty

Investiční pobídky - Novela nařízení vlády - zpřísnění podmínek vyšší přidané hodnoty

Dne 22. 3. 2023 projednala vláda ČR návrh nařízení vlády týkající se investičních pobídek. O původním znění novely nařízení vlády jsme vás informovali již v září 2022. Rozšíření strategických investičních akcí Nařízení vlády rozšiřuje okruh…