Daně

Výroční zpráva pro oblast daní 2021

Výroční zpráva pro oblast daní 2021

Na oficiálních webových stránkách Evropské Unie byla zveřejněna výroční zpráva zhodnocující vývoj daňových systémů v jednotlivých členských státech (Annual Report on Taxation 2021). Státy EU si dle této zprávy plně uvědomují, že daňové systémy je…
Možnost posunutí termínu pro podání daňového přiznání

Možnost posunutí termínu pro podání daňového přiznání

Nejzazším termínem pro podání daňového přiznání k daním z příjmů nadále zůstává zákonný termín 1.7.2021 (týká se poplatníků mající zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo je-li daňové přiznání podáno daňovým poradcem),…
Směrnice ATAD: Pravidla pro zdaňování ovládaných zahraničních společností dle ZDP – 2. díl

Směrnice ATAD: Pravidla pro zdaňování ovládaných zahraničních společností dle ZDP – 2. díl

Pravidla pro zdaňování ovládaných zahraničních společností (tzv. CFC pravidla) byla včleněna do českého zákona o dani z příjmů (dále také jako „ZDP“) do ustanovení § 38fa s účinností ode dne 1. dubna 2019 zákonem č. 80/2019 Sb. (dále také jako…
Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období

Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období

Dne 18. května 2021 zveřejnilo Generální finanční ředitelství informaci s č.j. 29374/21/7100-20116-010212 k vracení DPH osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) po konci…
Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19

Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19

Finanční správa zveřejnila na svých stránkách informaci o prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, a to až do 31. prosince 2021. Tato informace vychází z…
V jednání další možné „prodloužení“ termínu pro podání přiznání k dani z příjmů

V jednání další možné „prodloužení“ termínu pro podání přiznání k dani z příjmů

Komora daňových poradců se obrátila na generální ředitelku Generálního finančního ředitelství Ing. Tatjanu Richterovou ve věci případného posunutí termínu pro podání daňových přiznání po 1.7. 2021. Uvidíme, zda bude zvolena cesta „generálního…
Změny v oblasti přeshraničního elektronického obchodování v EU od 1. července 2021

Změny v oblasti přeshraničního elektronického obchodování v EU od 1. července 2021

S účinností od 1. července 2021 dojde v celé Evropské unii k výrazným změnám v oblasti DPH v rámci přeshraničního elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Důvodem těchto změn je zejména snaha zjednodušit přeshraniční on-line nákup a prodej…
Ekologické daně jako nástroj pro podporu životního prostředí

Ekologické daně jako nástroj pro podporu životního prostředí

Na základě aktuální hrozby klimatických změn si Evropská unie stanovila za cíl významnou redukci škodlivých vlivů na životní prostředí. Dle ambiciózních plánů má dojít k omezení emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 či vytvoření klimaticky…