Daně

Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období

Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období

Dne 18. května 2021 zveřejnilo Generální finanční ředitelství informaci s č.j. 29374/21/7100-20116-010212 k vracení DPH osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) po konci…
Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19

Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19

Finanční správa zveřejnila na svých stránkách informaci o prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, a to až do 31. prosince 2021. Tato informace vychází z…
V jednání další možné „prodloužení“ termínu pro podání přiznání k dani z příjmů

V jednání další možné „prodloužení“ termínu pro podání přiznání k dani z příjmů

Komora daňových poradců se obrátila na generální ředitelku Generálního finančního ředitelství Ing. Tatjanu Richterovou ve věci případného posunutí termínu pro podání daňových přiznání po 1.7. 2021. Uvidíme, zda bude zvolena cesta „generálního…
Směrnice ATAD: Pravidla pro zdaňování ovládaných zahraničních společností dle ZDP – 1. díl

Směrnice ATAD: Pravidla pro zdaňování ovládaných zahraničních společností dle ZDP – 1. díl

Pravidla pro zdaňování ovládaných zahraniční společností (tzv. CFC pravidla) byla včleněna do českého zákona o dani z příjmů (dále také jako „ZDP“) do ustanovení § 38fa s účinností ode dne 1. dubna 2019 zákonemč. 80/2019 Sb. (dále také jako „Novela…
Informace GFŘ k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců

Informace GFŘ k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců

S příchodem daňového balíčku pro rok 2021, který je součástí zákona č. 609/2020 Sb., byla mimo jiné přijata i úprava, která od 1. ledna 2021 umožňuje zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům jako další formu příspěvku na stravování za zvýhodněných…
Změny v oblasti přeshraničního elektronického obchodování v EU od 1. července 2021

Změny v oblasti přeshraničního elektronického obchodování v EU od 1. července 2021

S účinností od 1. července 2021 dojde v celé Evropské unii k výrazným změnám v oblasti DPH v rámci přeshraničního elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Důvodem těchto změn je zejména snaha zjednodušit přeshraniční on-line nákup a prodej…
Ekologické daně jako nástroj pro podporu životního prostředí

Ekologické daně jako nástroj pro podporu životního prostředí

Na základě aktuální hrozby klimatických změn si Evropská unie stanovila za cíl významnou redukci škodlivých vlivů na životní prostředí. Dle ambiciózních plánů má dojít k omezení emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 či vytvoření klimaticky…
Dopady pandemie Covid -19 na převodní ceny a postoj správce daně

Dopady pandemie Covid -19 na převodní ceny a postoj správce daně

Pandemická celosvětová krize má vliv i na převodní ceny. Mnoho vzájemně propojených podniků řeší propad poptávky, mimořádné náklady nebo další nestandardní situace, které mají významný vliv na jejich ekonomické výsledky. OECD proto vydala na konci…