Daně

Uplatnění vyšší slevy na dani z titulu investičních pobídek v dodatečném daňovém přiznání

Uplatnění vyšší slevy na dani z titulu investičních pobídek v dodatečném daňovém přiznání

Na konci dubna 2022 vydal Krajský soud v Praze rozsudek č. 51 Af 62/2020, který se zabývá uplatněním vyšší slevy na dani z titulu investičních pobídek v případě podání dodatečného daňového přiznání. Ministerstvo financí již dříve v rámci…
Zvýšení limitu pro využívání paušální daně

Zvýšení limitu pro využívání paušální daně

Ministerstvo financí ČR předložilo daňový balíček (zde), kde mimo jiné navrhuje zvýšit hranici pro povinnou registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun, jak jsme vás již informovali v naší novince (zde). Za tímto účelem požádala ČR Evropskou…
Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti plynoucích od třetích osob

Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti plynoucích od třetích osob

V rozsudku č. 29 Af 83/2018-102 z ledna 2022 řešil Krajský soud v Brně spor o doměření daně z příjmů fyzických osob daňovému subjektu, který vyplatil bonus za prodej svých výrobků zaměstnanci jiného daňového subjektu. Daňový subjekt, jež poskytl…
Rozšíření automatické výměny informací na příjmy z licenčních poplatků

Rozšíření automatické výměny informací na příjmy z licenčních poplatků

Od 1. 1. 2023 dojde k rozšíření oznamovací povinnosti na základě vyhlášky č. 109/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě…
Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s válkou na Ukrajině

Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s válkou na Ukrajině

Poslanecká sněmovna a následně i Senát se shodli na úpravě změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) týkající se podpory dobrovolného dárcovství poplatníků směřující k pomoci státu Ukrajina a jeho…
Změny u vydávání modrých karet

Změny u vydávání modrých karet

Modrá karta je povolení k pobytu pro vysoce kvalifikované cizince. Za vysokou kvalifikaci považujeme řádně ukončené vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které probíhalo alespoň po dobu tří let. Aby cizinec získal modrou kartu, musí také předložit…
Kdy vyhledávací činnost správce daně překročí své meze a fakticky se jedná o daňovou kontrolu? Jaké procesní důsledky takový záměr může mít?

Kdy vyhledávací činnost správce daně překročí své meze a fakticky se jedná o daňovou kontrolu? Jaké procesní důsledky takový záměr může mít?

Správce daně je v rámci své zákonem svěřené činnosti oprávněn provádět tzv. vyhledávací činnost, kdy vyhledává důkazní prostředky a daňové subjekty a zjišťuje plnění jejich povinností při správě daní před zahájením řízení i v jeho průběhu. V rámci…
Limit pro registraci k DPH by se mohl zvýšit na 2 miliony Kč

Limit pro registraci k DPH by se mohl zvýšit na 2 miliony Kč

Ministerstvo financí ČR předložilo daňový balíček (zde), kde mimo jiné navrhuje zvýšit hranici pro povinnou registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun. Za tímto účelem požádala ČR Evropskou komisi o výjimku, aby mohla zvýšení obratu uplatňovat…