Daně

Rozsáhlá novela zákona o spotřebních daních

Rozsáhlá novela zákona o spotřebních daních

V únoru 2023 vstoupí v platnost poměrně obsáhlá novela zákona o spotřebních daních. Kromě novinek, kterými novela implementuje směrnici EU o obecné úpravě spotřebních daní, obsahuje i mnoho změn legislativně technických, v rámci nichž dochází pouze…
Za příležitostný prodej alkoholu hrozí pokuta až osm set tisíc korun

Za příležitostný prodej alkoholu hrozí pokuta až osm set tisíc korun

Celní úřad vydal upozornění týkající se příležitostného prodeje alkoholu na veřejně přístupných akcích. Příležitostný prodej alkoholu je možný pouze na ochutnávce vína, ochutnávce částečně zkvašených hroznových moštů, farmářském a tradičním trhu,…
„Nezabavitelná částka“ NS sjednotil výklad tohoto pojmu

„Nezabavitelná částka“ NS sjednotil výklad tohoto pojmu

Na začátku každého roku se aktualizují normativní měsíční náklady na bydlení. Vzhledem k stoupajícím cenám energií byly v roce 2022 navýšeny dokonce již třikrát. Zákon však nejasně stanovil, zda zvýšená částka normativních nákladů na bydlení bude…
Pojistné u nízkoemisního motorového vozidla poskytnutého zaměstnanci k soukromým účelům

Pojistné u nízkoemisního motorového vozidla poskytnutého zaměstnanci k soukromým účelům

Komora daňových poradců se obrátila na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (dále jen „VZP“) a Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) s žádostí o poskytnutí metodického pokynu, jak mají plátci pojistného správně postupovat při opravě…
Kamerový záznam o průjezdu vozidla jako důkaz pro zpochybnění knihy jízd

Kamerový záznam o průjezdu vozidla jako důkaz pro zpochybnění knihy jízd

V tomto články bychom vás rádi upozornili na aktuální rozsudek Nejvyššího správního soudu (9 Afs 147/2020 – 34) týkající se využití policejních kamerových záznamů správcem daně za účelem prokázání nároku na odpočet DPH u pořízení automobilu, resp.…
Konec povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot

Konec povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot

V červenci skončila povinnost přimíchávat biopaliva do pohonných hmot. Přimíchávání biosložky tak zůstane pouze na dobrovolné bázi. Jedná se o další z opatření, od kterých si vláda slibuje mimo jiné zlevnění pohonných hmot. Podle dřívějšího…
Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění

Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění

Katar Dne 21. června 2022 byla podepsána v Dauhá Smlouva o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmů a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti mezi Českou republikou a Katarem, která má zabezpečit rozvoj ekonomických vztahů s…
Novela zákona přináší radikální snížení či zrušení silniční daně pro všechna vozidla

Novela zákona přináší radikální snížení či zrušení silniční daně pro všechna vozidla

Jak jsme Vás již informovali v našich předchozích článcích, vláda se z důvodu prudkého nárůstu cen pohonných hmot rozhodla definitivně zrušit silniční daň pro vozidla s hmotností pod 12 tun. Na základě čerstvě schválené novely zákona byla dále…