Daně

Nezapomeňte do konce ledna nahlásit finančnímu úřadu osvobozené platby do zahraničí za rok 2021

Nezapomeňte do konce ledna nahlásit finančnímu úřadu osvobozené platby do zahraničí za rok 2021

Do 31. ledna 2022 je nutné oznámit správci daně všechny příjmy roku 2021 hrazené daňovým nerezidentům, které běžně podléhají české srážkové dani, ale jsou z nějakého důvodu od daně osvobozeny nebo o nich mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají…
Prominutí DPH u respirátorů a plynu a elektřiny – ukončení!

Prominutí DPH u respirátorů a plynu a elektřiny – ukončení!

Ministerstvo financí se rozhodlo neprodloužit prominutí DPH u filtračních masek a respirátorů třídy ochrany FFP2 a vyšší. Prominutí DPH tak skončilo k 31. 12. 2021. Více informací najdete zde. Zároveň upozorňujeme, že k 31. 12. 2021 skončilo i…
Kompenzační bonus

Kompenzační bonus

Senát dne 15. 12. 2021 schválil zákon o kompenzačním bonusu pro osoby vykonávající samostatnou činnost (OSVČ), společníky s.r.o. a osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (tzv. dohodáře). Zákon…
Novela nařízení vlády ohledně investičních pobídek v oblasti strategických investičních akcí

Novela nařízení vlády ohledně investičních pobídek v oblasti strategických investičních akcí

V září jsme vás informovali o vládním návrhu změny nařízení vlády ohledně investičních pobídek v oblasti strategických investičních akcí. Tato novela byla v první polovině prosince publikována ve Sbírce zákonů. Novela umožní rychlejší a přímou…
Paušální daň v roce 2022

Paušální daň v roce 2022

Živnostníci v paušálním režimu budou muset nově od roku 2022 platit vyšší zálohy na daň z příjmů. V jedné sloučené měsíční platbě bude jako doposud zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 %,…
Lhůtu pro podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší posoudí rozšířený senát Nejvyššího správního soudu

Lhůtu pro podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší posoudí rozšířený senát Nejvyššího správního soudu

Dle ust. § 141 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů je daňový subjekt povinen podat dodatečné daňové přiznání na daňovou povinnost vyšší v subjektivní lhůtě, a to do konce měsíce následujícího po dni zjištění…
Další kompenzační bonus pro podnikatele

Další kompenzační bonus pro podnikatele

Poslanecká sněmovna dne 1. prosince 2021 schválila nový zákon o kompenzačním bonusu navrženém Ministerstvem financí. Dochází tak k reakci na negativní vývoj covidové pandemie a souvisejících vládních opatření zejména v oblasti služeb, které se…
Soudní dvůr EU odmítá neuznání nároku na odpočet u nákladné reklamy

Soudní dvůr EU odmítá neuznání nároku na odpočet u nákladné reklamy

Rádi bychom vás upozornili na zajímavé, a pro mnohé společnosti zajisté velmi pozitivní, rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C‑334/20 Amper Metal Kft., které se týká uplatnění nároku na odpočet z reklamních služeb, jejichž cena byla nepřiměřená a…