Daně

Daňová kontrola podle daňového řádu

Daňová kontrola podle daňového řádu

Máte strach z finačního úřadu, máte strach z daňové kontroly? My ne, je to naše práce. Daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje splnění povinností daňového subjektu, prověřuje správnost daňového přiznání (podle nové…
Daňové změny v roce 2012

Daňové změny v roce 2012

Rok 2012 byl a stále je rokem poměrně rozsáhlých změn v účetních i daňových zákonech. Za sebe musím říct, že je mně někdy líto poplatníků, kteří v dnešní době chtějí podnikat a k tomu poctivě odvádět daně. U mé profese je sledování novel a změn…
Technický pokrok a jeho vliv na technické zhodnocení

Technický pokrok a jeho vliv na technické zhodnocení

V důsledku technického pokroku dochází k neustálému zdokonalování výrobních prostředků a používaných technologií a procesů. Staré výrobky jsou nahrazovány novými s lepšími užitnými vlastnostmi. Tento jev je snad nejvíce vidět v oblasti elektroniky a…
Řešení problematiky s nákupem automobilu ve vztahu k DPH

Řešení problematiky s nákupem automobilu ve vztahu k DPH

V tomto článku Vám chceme ve stručnosti zrekapitulovat řešení problematiky s nákupem automobilu ve vztahu k DPH. I. Historie - uplatnění nároku na odpočet u zakoupeného automobilu a) Znění zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) do 31.3.2009 V tomto období…
Režim přenesení daňové povinnosti k DPH – vývoj po několika měsících fungování

Režim přenesení daňové povinnosti k DPH – vývoj po několika měsících fungování

V jednom z našich prvních letošních čísel FM jsme vás informovali o základních principech fungování režimu přenesení daňové povinnosti upraveném v ustanoveních § 92a a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění…
Návrh nové právní úpravy daně z převodu nemovitostí

Návrh nové právní úpravy daně z převodu nemovitostí

Ministerstvo financí ČR (dále jen MF) připravuje zásadní změnu koncepce daně z převodu nemovitostí. Za účelem informovat laickou i odbornou veřejnost o základních tezích připravované nové právní úpravy byl vydán informační materiál, který je…
Nový vývoj ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění

Nový vývoj ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění

V jednom z našich prvních letošních čísel FM jsme vás informovali o nově uzavřených smlouvách o zamezení dvojímu zdanění a souvisejících protokolů. Pojďme se nyní společně podívat co je v této oblasti nového a kam se po půl roce posunul dosavadní…
Odložený termín podání daňových přiznání je tu!

Odložený termín podání daňových přiznání je tu!

Povinnost podat přiznání k dani z příjmů v blížícím se termínu se týká fyzických i právnických osob, kterým daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce na základě plné moci, nebo v případě obchodních společností či družstev, které mají…