Daně

Úhrada daňových povinností v roce 2011

Úhrada daňových povinností v roce 2011

Od roku 2006 spustila česká daňová správa projekt „daňové složenky“, prostřednictvím kterých mohli daňoví poplatníci zaplatit jakoukoliv daň bez úhrady poplatku za převod peněz. Například v případě daně z nemovitostí obdrželi poplatníci daňovou…
Průběh vytýkacího řízení dle Daňového řádu

Průběh vytýkacího řízení dle Daňového řádu

Ačkoliv se daňové subjekty obávají ze strany správců daně především daňových kontrol, mnohdy mají horší dopad vytýkací řízení. Jejich počet bývá většinou u jednotlivých finančních úřadů vyšší než počet daňových kontrol. Správci daně především na…
DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

V souvislosti s legislativním vývojem v oblasti daně z přidané hodnoty vznikají nejasnosti při posuzování daně z přidané hodnoty účtované do nákladů u plátců daně souvisejících se zaměstnaneckými benefity (soukromé využití služebního vozidla, mobilu…
Stálá provozovna – definice, vznik, zdanění – 2. díl

Stálá provozovna – definice, vznik, zdanění – 2. díl

Stálá provozovna z pohledu mezinárodního daňového práva V prvním díle našeho seriálu jsme si prošli úpravu stálé provozovny dle českého zákona o daních z příjmů. Jak jsme si již uvedli, povinnosti českých daňových subjektů jsou primárně upraveny v…
Opravy základu daně a sazby DPH a změny od 1. 1. 2011

Opravy základu daně a sazby DPH a změny od 1. 1. 2011

Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH s nejvyšší pravděpodobností dozná od 1. 1. 2011 četných změn. Návrh novely zákona v současné době prošel prvním čtením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a putuje do druhého čtení, které by se mělo uskutečnit 24. 11. 2010.…
Navrhované změny v oblasti nároku na odpočet

Navrhované změny v oblasti nároku na odpočet

Již se stalo pravidlem, že začátek nového roku sebou přináší každoročně očekávané změny daňových zákonů.  Ani rok 2011 nebude výjimkou. V současné době leží v Poslanecké sněmovně vládní návrh změny zákona od DPH. Tento příspěvek se týká některých…
Změna zákona o DPH od r. 2011

Změna zákona o DPH od r. 2011

V současné době je v poslanecké sněmovně předložen  návrh novely zákona o DPH s předpokládanou účinností od roku 2011 (sněmovní tisk č. 129). V tomto článku chceme upozornit na některé chystané změny. Některé další změny zákona o DPH od roku 2011…
Stálá provozovna – definice, vznik, zdanění – 1. díl

Stálá provozovna – definice, vznik, zdanění – 1. díl

Stále více zahraničních firem rozšiřuje své podnikání i na území České republiky (ČR) a naopak mnoho českých podnikatelů expanduje a nabízí své produkty a služby v cizině. Když pomineme všemožná úskalí spojená s podnikáním v cizí zemi, každý podnik…