Daně

Některé změny v daňovém řádu přijaté novelou s účinností od 1.3.2011

Některé změny v daňovém řádu přijaté novelou s účinností od 1.3.2011

Zákonem č. 30/2011 byl s účinností od 1.3.2011 novelizován zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a některé další zákony. V dalším textu stručně zmíníme změny, které se týkají či mohou týkat každodenní komunikace se správcem daně. Prokurista K první…
Problematika zdanění příjmů u poplatníků uplatňujícím výdaje procentem z příjmů

Problematika zdanění příjmů u poplatníků uplatňujícím výdaje procentem z příjmů

U fyzických osob, které mají příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (viz. § 7 zákona o daních z příjmů) se můžeme setkat se třemi možnými variantami pro vedení příjmů a výdajů. Nebudeme se však zabývat v praxi tak ojedinělým…
Reforma přímých daní a odvodů – vize budoucnosti zákona o daních z příjmů

Reforma přímých daní a odvodů – vize budoucnosti zákona o daních z příjmů

Dne 18. 3. 2011 představil ministr financí Miroslav Kalousek návrh reformy přímých daní a odvodů. Harmonogram reformy byl rozdělen do dvou fází, přičemž první fáze reformy, která zahrnuje především novelizace jednotlivých zákonů, by měla být účinná…
Lhůty nadcházejících daňových povinností

Lhůty nadcházejících daňových povinností

Cílem tohoto článku je poskytnout přehled o lhůtách pro podání daňových přiznání a přehledů za kalendářní rok 2010, dále shrnout splatnosti a zálohové povinnosti daňových subjektů. Daň z příjmů Jistě již každý zaznamenal, že nově od 1. ledna 2011 …
Přiznání k dani z příjmů právnických osob pro rok 2010

Přiznání k dani z příjmů právnických osob pro rok 2010

Jako každoročně se blíží termín pro podání daňových přiznání pro společnosti, které nejsou povinně auditované a kterým daňové přiznání nesestavuje a nepodepisuje daňový poradce. Podání daňového přiznání předchází účetní závěrka, ze které je při jeho…
Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010

Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010

Jelikož se blíží termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010 („DPFO 2010“), přinášíme Vám informaci o hlavních změnách ovlivňujících výpočet daně za rok 2010 a podání daňového přiznání. Novely zákona č. 586…
Česká daňová správa – vybrané nálezy kontrol FU (prosinec 2010)

Česká daňová správa – vybrané nálezy kontrol FU (prosinec 2010)

U daňového subjektu společnosti s ručením omezeným bylo po přezkoumání přiznání k dani z přidané hodnoty správcem daně za zdaňovací období 4. čtvrtletí 2009 zahájeno vytýkací řízení z důvodu opakovaného uplatňování nadměrného odpočtu. Předmětem…
Vánoční kolekce předmětem pojistného a daně

Vánoční kolekce předmětem pojistného a daně

Rozsudek  Nejvyššího správního soudu (NSS) č.j. 3 Ads 109 / 2010 - 58 ze dne 13. ledna 2011 řešil zahrnutí hodnoty darů zaměstnancům, vánočních kolekcí, do vyměřovacího základu zaměstnanců pro odvod pojistného a do základu pro odvod záloh na daň z…