Daně

Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s válkou na Ukrajině

Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s válkou na Ukrajině

Poslanecká sněmovna a následně i Senát se shodli na úpravě změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) týkající se podpory dobrovolného dárcovství poplatníků směřující k pomoci státu Ukrajina a jeho…
Změny u vydávání modrých karet

Změny u vydávání modrých karet

Modrá karta je povolení k pobytu pro vysoce kvalifikované cizince. Za vysokou kvalifikaci považujeme řádně ukončené vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které probíhalo alespoň po dobu tří let. Aby cizinec získal modrou kartu, musí také předložit…
Kdy vyhledávací činnost správce daně překročí své meze a fakticky se jedná o daňovou kontrolu? Jaké procesní důsledky takový záměr může mít?

Kdy vyhledávací činnost správce daně překročí své meze a fakticky se jedná o daňovou kontrolu? Jaké procesní důsledky takový záměr může mít?

Správce daně je v rámci své zákonem svěřené činnosti oprávněn provádět tzv. vyhledávací činnost, kdy vyhledává důkazní prostředky a daňové subjekty a zjišťuje plnění jejich povinností při správě daní před zahájením řízení i v jeho průběhu. V rámci…
Limit pro registraci k DPH by se mohl zvýšit na 2 miliony Kč

Limit pro registraci k DPH by se mohl zvýšit na 2 miliony Kč

Ministerstvo financí ČR předložilo daňový balíček (zde), kde mimo jiné navrhuje zvýšit hranici pro povinnou registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun. Za tímto účelem požádala ČR Evropskou komisi o výjimku, aby mohla zvýšení obratu uplatňovat…
Novela zvýhodňující využívání nízkoemisních vozidel míří do Senátu

Novela zvýhodňující využívání nízkoemisních vozidel míří do Senátu

V rámci podpory elektromobility schválila Poslanecká sněmovna novelu týkající se využívání pracovního automobilu pro soukromé účely. Zaměstnancům, kteří mají bezúplatně k dispozici nízkoemisní automobil by se tak měla snížit částka ke zdanění. …
Benefity osvobozené od daně z příjmů formou peněžního plnění

Benefity osvobozené od daně z příjmů formou peněžního plnění

Ustanovení § 6/9/d zákona o daních z příjmů říká, že zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci benefity ve formě nepeněžního plnění v podobě využití rekreačních, zdravotnických nebo vzdělávacích zařízení (např. jazykové kurzy, wellness), příspěvku…
Lhůta pro placení daně z nemovitých věcí se blíží

Lhůta pro placení daně z nemovitých věcí se blíží

Blíží se splatnost daně z nemovitých věcí, na což reaguje i finanční správa, která mezi poplatníky začíná rozesílat celkem 2,8 milionů obálek se složenkami na zaplacení daně. Pokyny k platbě vám však mohou přijít i do e-mailové schránky, v případě,…
Nesprávně uplatněná sleva na manželku

Nesprávně uplatněná sleva na manželku

Nejvyšší správní soud řešil spor mezi žalobcem a žalovaným (Odvolací finanční ředitelství) o kasační stížnosti ve věci neprávem uplatněné slevy na manželku (věc č. 10 Afs 186/2020-40). Žalobce doložil k přiznání, v němž slevu neprávem uplatnil,…
« Předchozí stránka
1234305988117