Daně

DPH režim u vypořádání technického zhodnocení při ukončení nájmu

DPH režim u vypořádání technického zhodnocení při ukončení nájmu

Představuje platba pronajímatele nájemci za přenechané technické zhodnocení při ukončení nájmu, které nájemce zajistil a odepisoval, úplatu za obecnou službu podléhající DPH, nebo za konkrétní stavební práce spadající do režimu přenesení daňové…
Podmínky pro provedení opakované daňové kontroly, pokud již předchozí místní šetření mělo charakter daňové kontroly

Podmínky pro provedení opakované daňové kontroly, pokud již předchozí místní šetření mělo charakter daňové kontroly

Rádi bychom vás informovali o zajímavém rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) č. j. 2 Afs 170/2023 – 30 ze dne 24. října 2023. NSS v něm řešil otázku, zda byly splněny podmínky pro provedení daňové kontroly, které předcházela rozsáhlá…
Z judikatury: daňová uznatelnost zprostředkovatelských odměn

Z judikatury: daňová uznatelnost zprostředkovatelských odměn

Nejvyšší správní soud (dále „NSS“) vydal koncem října rozsudek pod č. j. 7 Afs 54/2022 - 36, který řešil spor mezi žalobcem POLCARBO s.r.o. a žalovaným Odvolacím finančním ředitelstvím ve věci doměření daně z příjmů právnických osob za zdaňovací…
Změny ve zdanění příjmů plynoucích ze zaměstnaneckých akciových plánů

Změny ve zdanění příjmů plynoucích ze zaměstnaneckých akciových plánů

Součástí sněmovního tisku č. 474, projednávaného Poslaneckou sněmovnou ČR je kromě úpravy podpory zajištění na stáří též pozměňovací návrh, který se týká posunutí momentu zdanění v případě poskytnutí nepeněžního benefitu plynoucího z účasti na…
Konsolidační balíček schválen Senátem

Konsolidační balíček schválen Senátem

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony s konsolidací veřejných rozpočtů, byl schválen Senátem na schůzi dne 8. 11. 2023 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. O základních změnách jsme vás již informovali např. ohledně funkční měny,…
Zneužití práva nejen u korunových dluhopisů

Zneužití práva nejen u korunových dluhopisů

Rádi bychom vás seznamili s novými rozsudky k otázce zneužití práva, které se už zdaleka netýkají jen transakcí spojených s korunovými dluhopisy. V oblasti DPH Čerstvý rozsudek NSS 4 Afs 276/2022-53 konstatuje zneužití práva z titulu využití § 9…
Finanční správa stále eviduje vysoké množství přeplatků na dani silniční

Finanční správa stále eviduje vysoké množství přeplatků na dani silniční

Jak jsme vás již informovali ZDE, novelou zákona o dani silniční z roku 2022 byla výraznému množství poplatníků zpětně zrušena povinnost podávat přiznání k dani silniční a platit daň. Vzniklo tak velké množství přeplatků, a to především z důvodu již…
Seznam nespolupracujících „daňových rájů“ aktualizován

Seznam nespolupracujících „daňových rájů“ aktualizován

Rada EU 17. října 2023 rozhodla o zařazení Antiguy a Barbudy, Belize a Seychel na unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Zároveň došlo k vynětí tří jurisdikcí z tohoto seznamu, a to: Britské Panenské ostrovy, Kostarika a…
« Předchozí stránka
12343568102135