Daně

Uplatnění daňové ztráty zpětně, vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty a zkrácení prekluzivní lhůty

Uplatnění daňové ztráty zpětně, vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty a zkrácení prekluzivní lhůty

Pomalu ale jistě se blíží standardní termín pro podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob se zdaňovacím obdobím kalendářního roku. Mnozí podnikatelé i z důvodu vládních restrikcí v roce 2020 a celkového ochabnutí ekonomiky mohli za rok 2020…
Komplexní vedení agendy digitálních měn (kryptoměny)

Komplexní vedení agendy digitálních měn (kryptoměny)

V současné době se stále častěji setkáváme s dotazy k automatickému obchodování na finančních trzích (Auto/Algo Trading), k obchodování na neregulovaných burzách kryptoměn či k využívání kryptoměn jako platebních prostředků. S tím souvisí dotazy,…
Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění

Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění

V následujícím článku bychom vás chtěli seznámit s vývojem, k němuž došlo od počátku letošního roku v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění uzavíraných Českou republikou s dalšími státy. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s BangladéšemDne 15.…
Vliv zákona o dani z příjmů na dlouhodobý majetek v návaznosti na vedení účetnictví

Vliv zákona o dani z příjmů na dlouhodobý majetek v návaznosti na vedení účetnictví

V tomto článku bychom vás rádi seznámili se zajímavým tématem spojeným se změnami v tzv. daňovém balíčku 2021 (zákon č. 609/2020 Sb.) a to u zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), v návaznosti na dlouhodobý majetek a jeho vliv…
Budoucnost zdaňování – Evropská komise navrhuje novou ambiciózní agendu zdanění podnikání

Budoucnost zdaňování – Evropská komise navrhuje novou ambiciózní agendu zdanění podnikání

Dne 18. května 2021 přijala Evropská komise Sdělení o zdanění podnikání pro 21. století (Communication on Business Taxation for the 21st century) na podporu silného, účinného a spravedlivého systému zdanění podnikání v Evropské unii. Stanovuje…
Výpočet úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021

Výpočet úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k novele zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), přičemž jednou ze zásadních změn je změna v právní úpravě úroků, a to jak úroků, jež hradí daňový subjekt tak i úroků,…
Nové šifrovací protokoly pro EET

Nové šifrovací protokoly pro EET

Od 1. června 2021 Finanční správa ukončila podporu šifrovacích protokolů TLS 1.1 a vybraných šifer protokolu TLS 1.2, které slouží ke komunikaci pokladního zařízení s příjmovou stranou systému EET.Podnikatelé, kteří i navzdory odložení povinnosti…
Finanční správa loni doměřila 1,4 mld. Kč v rámci kontrol převodních cen

Finanční správa loni doměřila 1,4 mld. Kč v rámci kontrol převodních cen

Finanční zpráva zveřejnila začátkem června výsledky statistiky kontrol převodních cen mezi spojenými osobami za období roku 2020. Suma doměřené daně byla nejvyšší od roku 2012 a tvoří téměř čtvrtinu celkové částky doměřené na převodních cenách od…
« Předchozí stránka
1234275379105