Daně

Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí a změny od roku 2021

Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí a změny od roku 2021

Zákon č. 609/2020 Sb. nově upravil ustanovení § 38da zákona o daních z příjmů („ZDP“), které stanovuje povinnost oznamovat příjmy plynoucí do zahraničí. Právnické i fyzické osoby dle § 38da ZDP oznamují příjmy, které vyplácí nerezidentům ze zdrojů…
Přiznání k dani z příjmů 2020 - velký přehled termínů

Přiznání k dani z příjmů 2020 - velký přehled termínů

Cílem tohoto článku je upozornit na povinnosti dané platnou legislativou, která mimochodem prošla významnými změnami, ale i na dopady generálního pardonu s ohledem na současnou epidemiologickou situaci.   Termíny pro podání daňového přiznání k…
Zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor v rámci nouzového stavu

Zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor v rámci nouzového stavu

V důsledku pandemické situace jsme bohužel všichni  každodenně omezováni vládními opatřeními, jež jsou pro nás občas frustrující. Je potřeba si ale uvědomit, že tato restriktivní opatření nejvíce odnáší podnikatelé,  kteří museli svoji činnost…
Digitální daň opět ve hře

Digitální daň opět ve hře

V polovině března jednala Ministryně financí na neformální videokonferenci Ecofin se zástupci ostatních zemí EU hlavně o zdanění digitální ekonomiky. Vlády chtějí do budoucna dosáhnout toho, aby nadnárodní internetové korporace platily daně v zemích…
Finanční správa začala vyplácet nový kompenzační bonus

Finanční správa začala vyplácet nový kompenzační bonus

Finanční úřady začaly 16. března 2021 vyplácet nový kompenzační bonus ve výši 1 000 Kč denně. Žádat o něj je možné zpětně od 1. února a nejdéle do 31. března, tedy zatím maximálně o 59 000 Kč. Online žádost je dostupná na webu Finanční správy. Nový…
Z judikatury: Ručení za DPH u přijatého zdanitelného plnění od nespolehlivého plátce neplatí automaticky

Z judikatury: Ručení za DPH u přijatého zdanitelného plnění od nespolehlivého plátce neplatí automaticky

Nejvyšší správní soud („NSS“) v rozsudku č. 3 Afs 114/2018 – 87 odmítl přístup daňové správy, která automaticky považuje plátce, který přijme zdanitelné plnění od nespolehlivého plátce, za osobu ručící za neodvedenou DPH dle § 109 odst. 3 zákona o…
Vracení DPH za rok 2020 z Velké Británie ve zkrácené lhůtě

Vracení DPH za rok 2020 z Velké Británie ve zkrácené lhůtě

Rádi bychom upozornili, že plátci DPH, kteří chtějí za rok 2020 požádat o vrácení DPH zaplacené ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska podle § 82 zákona o DPH, že termín pro podání žádosti je 31. března 2021.  Zkrácení této lhůty,…
Automatické prominutí sankcí u DPH z důvodu mimořádné události

Automatické prominutí sankcí u DPH z důvodu mimořádné události

V souvislosti s omezením volného pohybu v období 1. 3. až 21. 3. 2021 vydala Ministryně financí Rozhodnutí o prominutí příslušenství DPH z důvodu mimořádné události, které bylo zveřejněné 2. 3. 2021. Toto rozhodnutí promíjí sankce vzniklé kvůli…
« Předchozí stránka
1234265176101