Daně

Rozsudek NSS k přerušení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje akcií

Rozsudek NSS k přerušení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje akcií

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) vydal rozsudek 8 Afs 246/2019-67 dne 31. 8. 2021 týkající se časového testu k osvobození u akcií při emisi z důvodu zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. Šlo o situaci, kdy poplatník v roce 2009 nabyl…
GT Talks: Přirozené úbytky zásob

GT Talks: Přirozené úbytky zásob

V další epizodě našeho podcastu se s Ivanem Fučíkem věnujeme přirozeným úbytkům zásob a účetním a daňovým souvislostem.  I když to na první pohled může znít jako nudné téma, pravý opak je pravdou. Pod nezáživným názvem se skrývá barvité téma plné…
Novela zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) nabývá účinnosti dnem 1. října 2021

Novela zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) nabývá účinnosti dnem 1. října 2021

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce), o které jsme Vás již informovali v našem předešlém článku. Původně měla novela v rámci celé Evropské unie nabýt účinnost k 1.…
Rozsudek NSS: Peníze v advokátní úschově a okamžik odvodu DPH

Rozsudek NSS: Peníze v advokátní úschově a okamžik odvodu DPH

Dne 20. srpna 2021 vydal Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) rozsudek č.j. 2 Afs 274/2020 - 20, ve kterém se zabýval otázkou, zda při prodeji nemovité věci dochází ke vzniku povinnosti prodávajícího přiznat DPH z přijaté úplaty již ke dni, kdy…
Přehled provedených změn v podmínkách pro cizince pobývající na území ČR

Přehled provedených změn v podmínkách pro cizince pobývající na území ČR

Parlament se usnesl na zákoně č. 274/2021 Sb. ze dne 13. 7. 2021 s účinností od 2. 8. 2021 měnící zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.…
Dopady Brexitu do oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a pracovního práva

Dopady Brexitu do oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a pracovního práva

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) vystoupilo dne 31. ledna 2020 z Evropské unie (dále jen „EU“), a to na základě Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského…
Krátkodobý pronájem přes Airbnb = podnikatelská činnost

Krátkodobý pronájem přes Airbnb = podnikatelská činnost

Nedávno vydaným rozsudkem č.j. 6 Af 20/2020–28 Městského soudu v Praze byl potvrzen způsob zdanění příjmů z poskytování krátkodobých nájmů prostřednictvím internetové platformy Airbnb. Městský soud v Praze (dále jen „Soud“) v rozsudku dospěl k…
Nejnovější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci určení skutečného vlastníka příjmů

Nejnovější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci určení skutečného vlastníka příjmů

Na tomto místě bychom Vás rádi stručně seznámili se závěry nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu 3 Afs 40/2018-68 ze dne 27. srpna 2021, kterým tento soud navázal na svá dřívější rozhodnutí ve věci určení skutečného vlastníka příjmů…
« Předchozí stránka
1234285582109