Daně

Nová pravidla pro odpočet úroků z úvěru na financování bytových potřeb

Nová pravidla pro odpočet úroků z úvěru na financování bytových potřeb

Nabytím účinnosti zákona č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, se zrušila daň z nabytí nemovitých věcí a došlo i ke změnám v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen…
Prodloužené záruky a DPH – osvobozená pojišťovací činnost

Prodloužené záruky a DPH – osvobozená pojišťovací činnost

Soudní dvůr EU v nedávném rozhodnutí C-695/19 Rádio Popular poskytl odpovědi na předběžné otázky týkající se DPH posouzení a dopadů u tzv. prodloužených záruk. V dané situaci prodávala portugalská společnost Rádio Popular domácí spotřebiče a další…
Pravidla a důsledky plošného promíjení úroků z prodlení v souvislosti s pandemií COVID-19

Pravidla a důsledky plošného promíjení úroků z prodlení v souvislosti s pandemií COVID-19

V souvislosti s mimořádnou situací spojenou s pandemií COVID-19 vydala ministryně financí v loňském a letošním roce několik rozhodnutí, která daňovým poplatníkům přinesla plošné úlevy v plnění daňových povinností, jakož i zmírnění sankcí v případě…
Daňový pohled na dary obětem živelných katastrof

Daňový pohled na dary obětem živelných katastrof

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) upravuje poskytnuté bezúplatné plnění (dary) z pohledu možnosti odečíst si jejích hodnotu od základu daně v ustanovení § 15/1 (pro fyzické osoby, které poskytly…
Zavedení uhlíkového cla

Zavedení uhlíkového cla

Evropská komise navrhla v rámci mechanismu „Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)“ zavedení uhlíkového cla, které má vstoupit v účinnost od 01. ledna 2023. Toto má být zavedeno na dovoz cementu, elektřiny, hnojiv, železa, oceli a hliníku. V…
Regiony zasažené tornádem získají daňové úlevy

Regiony zasažené tornádem získají daňové úlevy

V souvislosti s mimořádnou událostí – tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku zveřejnilo Ministerstvo financí dne 29. 6. 2021 Finanční zpravodaj č. 26/2021, kterým umožňuje odklad některých daňových povinností. Odklad daňových povinností se vztahuje na…
Prominutí DPH u respirátorů - prodloužení

Prominutí DPH u respirátorů - prodloužení

Ministerstvo financí prodlužuje prominutí DPH při tuzemském dodání respirátorů včetně jejich pořízení z jiného členského státu a dovozu, a to od 1. července 2021 do 31. srpna 2021. Toto rozhodnutí uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 25/2021…
Potvrzeno nejvyšším správním soudem: daňový subjekt má nárok na úrok z úroku

Potvrzeno nejvyšším správním soudem: daňový subjekt má nárok na úrok z úroku

Tento článek je věnován právnímu názoru vyjádřenému judikaturou Nejvyššího správního soudu k otázce, zda nárok na úrok z neoprávněného jednání správce daně podle ust. § 254 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném do 31. 12. 2020 (dále…
« Předchozí stránka
1234275480106