Daně

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů - nová očekávaná informace Generálního finančního ředitelství

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů - nová očekávaná informace Generálního finančního ředitelství

V roce 2019 byla do české daňové legislativy implementována Směrnice rady EU 2016/1164 ze dne 12. července 2016 proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD). Do českého daňového systému tak byla zavedena nová pravidla pro omezení uznatelnosti…
Pokyn GFŘ ke stálým provozovnám

Pokyn GFŘ ke stálým provozovnám

Generální finanční ředitelství před více než rokem zveřejnilo metodický pokyn týkající se zdanění stálých provozoven. Jeho přesný název je: „Metodický pokyn k postupu při zdaňování příjmů daňových nerezidentů z činností vykonávaných prostřednictvím…
Paušální platba za leden a únor 2021

Paušální platba za leden a únor 2021

Pokud jste vstoupili do systému paušální daně, připomínáme, že 22. února 2021 byla splatná paušální platba za leden a únor 2021. Měsíční zálohy se v tomto případě platí vždy do 20. dne kalendářního měsíce. Vzhledem ke skutečnosti, že 20. únor…
Další kompenzační bonus pro podnikatele

Další kompenzační bonus pro podnikatele

Aktuálně je v legislativním procesu návrh nového zákona o kompenzačním bonusu ve výši 1 000 Kč denně pro OSVČ a společníky s.r.o., o který bude možné žádat zpětně od 1. února 2021. V tuto chvíli je potřeba počkat na schválení zákona. Nárok na nový…
Dlouhodobý majetek – protikrizová opatření

Dlouhodobý majetek – protikrizová opatření

Jak jsme vás již informovali, novelou zákona č. 609/2020 Sb. nabyla dne 1. 1. 2021 účinnosti protikrizová opatření týkající se oblasti dlouhodobého majetku. Kromě shrnutí jednotlivých opatření v oblasti dlouhodobého majetku si Vás v tomto článku…
Prominutí DPH u respirátorů, testů a očkovacích látek

Prominutí DPH u respirátorů, testů a očkovacích látek

Dne 16. prosince 2020 vláda schválila dočasné prominutí daně z přidané hodnoty, které potrvá do 31. prosince 2022 na: diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovací látky proti onemocnění COVID-19. V…
Z judikatury: Daň nelze vyměřovat donekonečna, ani když poplatník dosáhne daňovou ztrátu aneb zákaz řetězení daňových ztrát

Z judikatury: Daň nelze vyměřovat donekonečna, ani když poplatník dosáhne daňovou ztrátu aneb zákaz řetězení daňových ztrát

Běh lhůty pro vyměření daně – zákaz řetězení daňových ztrát Jak jsme upozornili v prosinci, došlo z důvodu rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu (NSS) ke změně tzv. správní praxe při určování preklusivní lhůty pro stanovení daně.  Vše…
Daňové přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2020

Daňové přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2020

Rok 2020 byl rokem změn v mnoha oblastech profesního i osobního života. Tyto změny měly rovněž vliv na samotnou legislativu nebo také na přístup Ministerstva financí ČR k prominutí příslušenství daně vybraných daní, včetně daně silniční. V dnešním…
« Předchozí stránka
1234265175100