Daně

Dopady Brexitu do oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a pracovního práva

Dopady Brexitu do oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a pracovního práva

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) vystoupilo dne 31. ledna 2020 z Evropské unie (dále jen „EU“), a to na základě Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského…
Úspory z II. pilíře důchodového spoření si nevybralo 1 296 lidí

Úspory z II. pilíře důchodového spoření si nevybralo 1 296 lidí

V roce 2016 skončil II. pilíř důchodového spoření a v roce 2017 byly nevypořádané prostředky účastníků převedeny penzijními společnostmi na finanční úřady. Finanční správa upozorňuje, že si bývalí účastníci důchodového spoření mohou o vyplacení…
Krátkodobý pronájem přes Airbnb = podnikatelská činnost

Krátkodobý pronájem přes Airbnb = podnikatelská činnost

Nedávno vydaným rozsudkem č.j. 6 Af 20/2020–28 Městského soudu v Praze byl potvrzen způsob zdanění příjmů z poskytování krátkodobých nájmů prostřednictvím internetové platformy Airbnb. Městský soud v Praze (dále jen „Soud“) v rozsudku dospěl k…
Nejnovější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci určení skutečného vlastníka příjmů

Nejnovější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci určení skutečného vlastníka příjmů

Na tomto místě bychom Vás rádi stručně seznámili se závěry nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu 3 Afs 40/2018-68 ze dne 27. srpna 2021, kterým tento soud navázal na svá dřívější rozhodnutí ve věci určení skutečného vlastníka příjmů…
Investiční pobídky jako skutečná podpora, nikoli možnost slevy na dani v budoucnu?

Investiční pobídky jako skutečná podpora, nikoli možnost slevy na dani v budoucnu?

V srpnu 2021 předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Vládě ČR Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.…
Pozor! Hackeři se vydávají za Českou poštu a požadují platbu „daně“

Pozor! Hackeři se vydávají za Českou poštu a požadují platbu „daně“

Hackeři posílají svým obětem jak SMS, tak e-maily vydávající se za Českou poštu.  Požadují v nich kliknout na podvržený odkaz „cekposta.cz“ (správný odkaz je ceskaposta.cz) a po kliknutí na tlačítko „Výplata“ vás přesměrují na výběr platebních bran,…
Sleva na dani z příjmu v případech zastavených exekucí a nová výše penále za pozdní úhradu sociálního a zdravotního pojištění

Sleva na dani z příjmu v případech zastavených exekucí a nová výše penále za pozdní úhradu sociálního a zdravotního pojištění

Novela zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) sebou přináší změnu do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), do něhož byla přidána nová sleva z titulu zastavené exekuce. Jedná se o pohledávky,…
Nejvyšší správní soud: Paušální výdaje u profesionálních sportovců bez živnostenského listu

Nejvyšší správní soud: Paušální výdaje u profesionálních sportovců bez živnostenského listu

V návaznosti na dřívější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) již víme, že pokud daňový subjekt vykonává činnost profesionálního sportovce jako živnost na základě příslušeného živnostenského oprávnění, jsou příjmy z této činnosti považovány…
« Předchozí stránka
1234285581108