Daně

Přihlášení pomocí eidentity.cz mění svůj název, funkčnost se nemění

Přihlášení pomocí eidentity.cz mění svůj název, funkčnost se nemění

Od 1. prosince 2021 dojde ke změně názvu přihlášení prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). Stávající portál eidentita.cz se bude po novu nazývat Identita občana, funkčnost systému zůstává nezměněna. Změna má být dalším…
Spolkový finanční soud se vyjádřil k nastavení převodních cen vnitroskupinového financování

Spolkový finanční soud se vyjádřil k nastavení převodních cen vnitroskupinového financování

Jak jsme upozornili na semináři k aktualitám a novinkám v oblasti daní, kromě reakce na aktuální pandemii se v oblasti transferových cen posunulo i vnímání a pojetí pravidel vnitroskupinového financování. Český správce daně zveřejnil v tomto roce…
Plány nové vlády v oblasti daní

Plány nové vlády v oblasti daní

V pondělí 8. 11. 2021 byla v Poslanecké sněmovně podepsána koaliční smlouva. Předsedové koaličních stran SPOLU a Piráti a Starostové představili koaliční program, který je přílohou koaliční smlouvy. V koaličním programu je představena vize nové…
Povolení k nabytí elektřiny bez daně: Mají zahraniční obchodníci povinnost zřizovat odštěpný závod?

Povolení k nabytí elektřiny bez daně: Mají zahraniční obchodníci povinnost zřizovat odštěpný závod?

Nejvyšší správní soud rozhodl, že zahraniční osoby z jiných členských států EU žádající o povolení k nabytí elektřiny bez daně, nemusí dokládat celní správě výpis z českého obchodního rejstříku. V příslušných předpisech je uvedeno, že v rámci návrhu…
Prověřování kompenzačních bonusů

Prověřování kompenzačních bonusů

Od počátku pandemie eviduje Finanční správa cca 2,7 mil. žádostí o kompenzační bonus, na základě nichž vyplatila přes 44 mld. Kč. Ze zprávy GFŘ vyplývá, že při zpětné kontrole byla jedna z tisíce žádostí neoprávněná. Včetně samotného vyplácení…
Nejasnosti při přechodu z paušální daně zpět na paušální výdaje

Nejasnosti při přechodu z paušální daně zpět na paušální výdaje

Koordinační výbor daňových poradců s Generálním finančním ředitelstvím („GFŘ“) se na posledním jednání zabýval problematikou paušální daně v příspěvku 584/19.05.21. Konkrétně šlo o úpravu základu daně ve zdaňovacím období, kdy dochází u poplatníka…
Daň z nemovitých věcí je nutno platit i u nepoužitelných staveb, rozhodl soud

Daň z nemovitých věcí je nutno platit i u nepoužitelných staveb, rozhodl soud

Nejvyšší správní soud vydal zajímavý rozsudek ve věci ukončení povinnosti platby daně z nemovitých věcí. Konkrétně se jednalo o nefunkční hotel, který byl ve špatném stavu, měl zazděná okna a jako hotel tedy nemohl být a nebyl využíván. Podle…
NSS: Prominutí penále, které se vztahuje k dani doměřené z důvodu odepření nároku na odpočet DPH pro účast daňového subjektu na daňovém podvodu

NSS: Prominutí penále, které se vztahuje k dani doměřené z důvodu odepření nároku na odpočet DPH pro účast daňového subjektu na daňovém podvodu

V tomto článku se věnujeme aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) týkající se promíjení penále podle ust. § 259a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a to konkrétně v…
« Předchozí stránka
1234285683110