Audit a účetnictví

Soudní spor o přecenění záloh

Soudní spor o přecenění záloh

Odvolací finanční ředitelství Brno pokračuje ve sporu s poplatníkem ohledně povinnosti přecenit k rozvahovému dni uhrazené zálohy vztahující se k hmotnému majetku. Situace vznikla ve zdaňovacím období 2012/2013, kdy poplatník výše uvedené zálohy…
Komplexní vedení agendy digitálních měn (kryptoměny)

Komplexní vedení agendy digitálních měn (kryptoměny)

V současné době se stále častěji setkáváme s dotazy k automatickému obchodování na finančních trzích (Auto/Algo Trading), k obchodování na neregulovaných burzách kryptoměn či k využívání kryptoměn jako platebních prostředků. S tím souvisí dotazy,…
Schválení IFRS v Evropské unii

Schválení IFRS v Evropské unii

Evropská poradní skupina pro finanční výkaznictví (dále jen zkráceně EFRAG) aktualizovala dne 7. května 2021 zprávu o stavu schválení IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví). V tomto kontextu se nejedná pouze o schválení jednotlivých…
Vliv zákona o dani z příjmů na dlouhodobý majetek v návaznosti na vedení účetnictví

Vliv zákona o dani z příjmů na dlouhodobý majetek v návaznosti na vedení účetnictví

V tomto článku bychom vás rádi seznámili se zajímavým tématem spojeným se změnami v tzv. daňovém balíčku 2021 (zákon č. 609/2020 Sb.) a to u zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), v návaznosti na dlouhodobý majetek a jeho vliv…
Nový návrh směrnice pro nefinanční vykazování byl představen!

Nový návrh směrnice pro nefinanční vykazování byl představen!

Dne 21.dubna 2021 byl Evropskou komisí přijat návrh nové směrnice na podávání zpráv o udržitelnosti podniků (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD). Jedná se o rozšíření již platné směrnice 2014/95/EU– Non-Financial Reporting Directive …
Změna plánování stavu zásob v období Covid-19

Změna plánování stavu zásob v období Covid-19

Globální pandemie (Covid-19) významně ovlivnila chod světového obchodu i domácí ekonomiky. Existuje mnoho aspektů, které firmy berou v potaz při plánování chodu podniku, ovšem dříve se nemusely potýkat s množstvím rizik, které přinesla pandemie a…
Účetní závěrka v době koronavirové

Účetní závěrka v době koronavirové

Je to již více než rok, kdy jsme i u nás zaznamenaly první případ koronaviru a na mnoho společností dopadly vládní nařízení a další restrikce. V současné době společnosti dokončují nebo se připravují na sestavení účetní závěrky. Přestože se účetní…
Elektronická data v účetnictví

Elektronická data v účetnictví

Všechny subjekty procházejí během své doby působnosti určitým vývojem. Nároky na rychlost, jednoduchost, kvalitu, dostupnost a cenu se pořád zvyšují. Vývoji neunikly ani formy vedení účetnictví. Elektronické účetnictví rok od roku nabývá na větší…