Audit a účetnictví

Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování – paušální daň pro živnostníky

Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování – paušální daň pro živnostníky

Poslanecká sněmovna schválila 10.7.2020 v 1. čtení zavedení paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Limit ročního příjmu z podnikání pro vstup do tohoto režimu je nastaven ve výši 800 000 Kč.   Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ…
IFRS 16 – Leasing – Zjednodušení zachycení změn v leasingových smlouvách z důvodu snížení nájmu v důsledku COVID-19

IFRS 16 – Leasing – Zjednodušení zachycení změn v leasingových smlouvách z důvodu snížení nájmu v důsledku COVID-19

V květnu 2020 IASB (International Accounting Standard Board – Rada pro mezinárodní účetní standardy) zveřejnila doplnění ke standardu IFRS 16 Leasing, který má za cíl zjednodušit vykazování změn v leasingovém závazku z důvodu sníženého nájmu po dobu…
Nejčastější zjištění z auditu

Nejčastější zjištění z auditu

Auditu se věnuji již více než 10 let a za svoji praxi jsem už viděla ledacos. Klienti působí v různých oborech, což s sebou nese, že se potýkají s různou problematikou, pracují v různých účetních a podnikových systémech, mění se jim obsazení…
Návrh nového zákona o účetnictví

Návrh nového zákona o účetnictví

Do mezirezortního připomínkového řízení míří návrh nového zákona o účetnictví od Ministerstva financí. Stávající podoba tohoto zákona neřeší veškeré situace, které mohou nastat v rámci ekonomického života účetních jednotek, proto bylo přistoupeno k…
Předaudit a jeho výhody

Předaudit a jeho výhody

S tím, jak přichází podzimní měsíce, začíná narůstat, dnes již neutichající, ruch v auditorských odděleních. Klienti oznamují data fyzických inventur, začínají si rezervovat termíny návštěvy auditorů ve svých společnostech a mnohdy si také auditory…
Možné změny v účtování inventarizačních rozdílů

Možné změny v účtování inventarizačních rozdílů

Pomalu se blíží konec roku a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku k 31.12., se již zamýšlejí nad termíny fyzických inventur zásob a majetku. Ze zákona mají na splnění této povinnosti celých 6 měsíců. Účetní jednotky mohou zahájit…
Účtování kryptoměn

Účtování kryptoměn

První pokusy zavést elektronické peníze se odehrály již v polovině 20. století ve spojení s postupným rozšiřováním internetu. Účelem bylo zavést speciální elektronický platební nástroj, který by dokázal provádět rychlé platby v reálném čase bez…
Prodej podílu v dceřiném podniku z pohledu konsolidované účetní závěrky

Prodej podílu v dceřiném podniku z pohledu konsolidované účetní závěrky

Začátkem roku 2019 vydala Národní účetní rada interpretaci na téma Prodej podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce.  Důvodem pro vznik této interpretace byla skutečnost, že vykázání prodeje podílu v dceřiném podniku z pohledu…