Audit a účetnictví

Elektronická data v účetnictví

Elektronická data v účetnictví

Všechny subjekty procházejí během své doby působnosti určitým vývojem. Nároky na rychlost, jednoduchost, kvalitu, dostupnost a cenu se pořád zvyšují. Vývoji neunikly ani formy vedení účetnictví. Elektronické účetnictví rok od roku nabývá na větší…
Cash flow v praxi aneb co to je a proč bychom ho měli sestavovat

Cash flow v praxi aneb co to je a proč bychom ho měli sestavovat

1. Cíl výkazu Cash Flow V tomto článku se zaměříme na výkaz Cash Flow (dále v textu jako „CF“), který podává přehled o finančních a investičních procesech v jejich vzájemné souvislosti, o struktuře vlastních či cizích finančních zdrojích a jejich…
Rozdíly ve vedení účetnictví podle IFRS vs. ČÚS, část 2

Rozdíly ve vedení účetnictví podle IFRS vs. ČÚS, část 2

V první části článku jsme si přiblížili obecné přístupy pro vedení účetnictví a provádění finančního výkaznictví dle českých i mezinárodních účetních standardů. Nyní se zaměříme na vybrané konkrétní oblasti účetnictví, jejichž úpravy se v obou…
Dlouhodobý majetek – dokumentace a nastavení plánu odepisování

Dlouhodobý majetek – dokumentace a nastavení plánu odepisování

U mnoha společností je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek velmi významnou, často i nejvýznamnější položkou aktiv. Jedná se o aktiva, která společnosti slouží k zajištění její činnosti – budovy, stroje, vybavení kanceláří, auta, software a další.…
Podívejte se na záznamy z konference Grant Thornton Fórum 2021

Podívejte se na záznamy z konference Grant Thornton Fórum 2021

V prosinci 2020 jsme pořádali první ročník konference Grant Thornton Fórum 2021. Seznámili jsme Vás s novinkami v oblasti daní, auditu, účetnictví, oceňování i manažerského poradenství. Ať už jste se nemohli účastnit nebo si chcete jen něco…
Proces schválení účetní závěrky

Proces schválení účetní závěrky

Řadě společností, které účtují v účetním období shodným s kalendářním rokem (tzn. od 1.1. do 31.12.), v souvislosti s koncem roku 2020 vypršel nejzazší termín pro zveřejnění účetní závěrky za rok 2019. Ačkoliv se může zdát, že sestavení účetní…
Fyzická inventura majetku v rámci obchodní činnosti

Fyzická inventura majetku v rámci obchodní činnosti

Předmětem dnešního článku je fyzická inventura majetku v rámci obchodní činnosti. Téma inventury majetku je v tomto období aktuální, protože se pro většinu společností blíží rozvahový den, to je poslední den účetního období. Nejprve je ale třeba si…
Nové interpretace Národní účetní rady; téma kurzové rozdíly

Nové interpretace Národní účetní rady; téma kurzové rozdíly

Rádi bychom Vás v tomto článku informovali, že světlo světa spatřily dvě nové zásadní interpretace, které jsou k dispozici k využití pro sestavení účetních závěrek již za rok 2020: I–42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou I–43 Poskytnuté…