Audit a účetnictví

Návrh nového zákona o účetnictví

Návrh nového zákona o účetnictví

Do mezirezortního připomínkového řízení míří návrh nového zákona o účetnictví od Ministerstva financí. Stávající podoba tohoto zákona neřeší veškeré situace, které mohou nastat v rámci ekonomického života účetních jednotek, proto bylo přistoupeno k…
Předaudit a jeho výhody

Předaudit a jeho výhody

S tím, jak přichází podzimní měsíce, začíná narůstat, dnes již neutichající, ruch v auditorských odděleních. Klienti oznamují data fyzických inventur, začínají si rezervovat termíny návštěvy auditorů ve svých společnostech a mnohdy si také auditory…
Možné změny v účtování inventarizačních rozdílů

Možné změny v účtování inventarizačních rozdílů

Pomalu se blíží konec roku a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku k 31.12., se již zamýšlejí nad termíny fyzických inventur zásob a majetku. Ze zákona mají na splnění této povinnosti celých 6 měsíců. Účetní jednotky mohou zahájit…
Účtování kryptoměn

Účtování kryptoměn

První pokusy zavést elektronické peníze se odehrály již v polovině 20. století ve spojení s postupným rozšiřováním internetu. Účelem bylo zavést speciální elektronický platební nástroj, který by dokázal provádět rychlé platby v reálném čase bez…
Prodej podílu v dceřiném podniku z pohledu konsolidované účetní závěrky

Prodej podílu v dceřiném podniku z pohledu konsolidované účetní závěrky

Začátkem roku 2019 vydala Národní účetní rada interpretaci na téma Prodej podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce.  Důvodem pro vznik této interpretace byla skutečnost, že vykázání prodeje podílu v dceřiném podniku z pohledu…
Finanční analýza – k čemu to vše vlastně je?

Finanční analýza – k čemu to vše vlastně je?

Finanční analýza jako oblast finančního řízení podniku je nezbytnou součástí každé firmy, která chce uspět v dnešním konkurenčním prostředí. Pomocí znalosti historických informací lze usuzovat o přítomnosti a predikovat budoucnost finančního…
Rozhodovat o rozdělení zisku lze až do konce následujícího účetního období

Rozhodovat o rozdělení zisku lze až do konce následujícího účetního období

„27. senát Nejvyššího soudu (dále jen NS) složený z předsedy Filipa Cilečka a soudců Marka Doležala a Petra Šuka, v usnesení ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, vyložil, jaké změny - oproti úpravě obsažené v obchodním zákoníku - (dále OZ)…
Jak na rezervu na opravy hmotného majetku

Jak na rezervu na opravy hmotného majetku

Rádi bychom Vám přiblížili problematiku rezerv v účetním prostředí, jejich účel, rozdělení, tvorbu/rozpuštění a jejich vyhodnocení v kontextu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“)…