Audit a účetnictví

Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách – 2. část

Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách – 2. část

V minulém článku jsme si vysvětlili opravy chyb. Dnes si ukážeme, jak podle interpretace Národní účetní rady I-29 naložit se změnami v účetních odhadech a změnami účetních metod. Změny v účetních odhadech Účetním odhadem se rozumí údaje uváděné v…
Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách – 1. část

Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách – 1. část

Sotva jsme odevzdali jednu účetní závěrku, už abychom se pomalu chystali na další. Zní to zvláštně, ale auditoři a poradci v podstatě konečně začínají „žít“ rokem 2018. U svých klientů zahajujeme předaudity, děláme prověrky či jiné kontroly, které…
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018) 218)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018) 218)

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR projednal návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018) 218). Tříletá lhůta pro zavedení směrnice v ČR tak byla úspěšně odstartována v…
Archivace dokladů

Archivace dokladů

Nevím jak u vás ve společnosti, ale u nás je čas léta nejen časem odpočinku a vydechnutí po více než půlročním maratonu spojeném s účetními závěrkami, daňovými přiznáními a audity, ale je také časem úklidu a s ním spojenou archivací dokumentů. Při…
Konec prokazování původu majetku?

Konec prokazování původu majetku?

Skupina poslanců předložila sněmovně 4. 7. 2018 návrh zákona, který zrušuje ustanovení o prokazování původu majetku. Tato ustanovení byla do zákona o daních z příjmů promítnuta novelou pod č. 321/2016, a to s účinností od 1. 12. 2016. Více napříkla…
IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky aneb nová pravidla pro vykazování výnosů vstoupila v platnost 1. 1. 2018

IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky aneb nová pravidla pro vykazování výnosů vstoupila v platnost 1. 1. 2018

Účetní období začínající po 1. 1. 2018 je prvním obdobím, ve kterém účetní jednotky sestavující účetní závěrku podle IFRS poprvé použijí nová pravidla pro vykazování výnosů. Jsme přesvědčeni, že inspiraci pro určení okamžiku vykázání výnosu mohou v…
Valná hromada schvalující účetní závěrku

Valná hromada schvalující účetní závěrku

Červen je pro většinu z nás obdobím začínajícího léta, blížících se prázdnin a dovolených. Statutární orgány společností s účetním obdobím kalendářního roku by však neměly opomenout povinnost svolání valné hromady za účelem schválení řádné účetní…
Určení kategorie nástupnické účetní jednotky

Určení kategorie nástupnické účetní jednotky

Vzhledem k  tomu, že případ kategorizace účetní jednotky při fúzi mikro účetní jednotky s malou či velkou účetní jednotkou není v zákoně o účetnictví výslovně řešen, vznesla Komora auditorů České republiky dotaz na ministerstvo financí, jak…