Audit a účetnictví

Určení kategorie nástupnické účetní jednotky

Určení kategorie nástupnické účetní jednotky

Vzhledem k tomu, že případ kategorizace účetní jednotky při fúzi mikro účetní jednotky s malou či velkou účetní jednotkou není v zákoně o účetnictví výslovně řešen, vznesla Komora auditorů České republiky dotaz na ministerstvo financí, jak…
Odepisování a postupování pohledávek

Odepisování a postupování pohledávek

Pohledávky jsou zásadní oblastí pro každého podnikatele, ať už se zabývá jakoukoliv činností, a bývají také proto objektem zvýšeného zájmu. S problematickými a neuhrazenými pohledávkami po splatnosti se může setkat každá účetní jednotka. Jaký je…
Kurzový rozdíl u cizoměnových pohledávek

Kurzový rozdíl u cizoměnových pohledávek

Na jaře roku 2017 Česká národní banka ukončila kurzové intervence a kurz koruny vůči euro se začal vyvíjet dle situace na trhu. Tímto vývojem se opět uvolnilo kurzové riziko, jehož projevy mohou mít významný vliv i na účetní závěrku. Měnové resp.…
Věcná a časová souvislost výnosu z rozpuštěné opravné položky k pohledávce – náhled do judikatury

Věcná a časová souvislost výnosu z rozpuštěné opravné položky k pohledávce – náhled do judikatury

Předmětem sporu, kterým se zabýval Nejvyšší správní soud bylo, zda výnos z rozpuštění opravné položky (dříve rezervy) časově a věcně souvisí s obdobím, ve kterém k tomuto zrušení mělo v souladu s právními předpisy dojít, či s obdobím, ve kterém byla…
Jiný výsledek hospodaření minulých let

Jiný výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření minulých let je součástí vlastního kapitálu a představuje zdroje vytvořené v minulých letech po zdanění. Jsou to prostředky, které nebyly převedeny do fondů nebo rozděleny a zůstávají k použití podle rozhodnutí vlastníka. Od…
Konec roku patří účetní závěrce a inventuře

Konec roku patří účetní závěrce a inventuře

Příchod prosince pro jednoho znamená vánoční pohodu a setkávání se s přáteli a rodinou, pro jiného je to shánění dárků v přecpaných obchodech, ale pro ekonomické oddělení bývá prosinec měsícem, ve kterém již probíhá příprava na nadcházející účetní…
Nařízení o ePrivacy jako doplněk ke GDPR

Nařízení o ePrivacy jako doplněk ke GDPR

Důležitý krok v současné době učinil Evropský parlament, který pro zvýšenou ochranu soukromí při elektronické komunikaci schválil na konci října nařízení ePrivacy. ePrivacy se zaměřuje nejen na komunikaci mezi fyzickými osobami, ale i právnickými…
Rozhovor s Alicí Šrámkovou - Konsolidovaná účetní závěrka

Rozhovor s Alicí Šrámkovou - Konsolidovaná účetní závěrka

  K čemu vlastně slouží konsolidovaná účetní závěrka? Čím se odlišuje od standardní? Konsolidovaná účetní závěrka poskytuje pohled na skupinu podniků, jako by byly jednou účetní jednotkou. Taková informace může být zajímavá i pro vlastníky –…