Audit a účetnictví

Jak na rezervu na opravy hmotného majetku

Jak na rezervu na opravy hmotného majetku

Rádi bychom Vám přiblížili problematiku rezerv v účetním prostředí, jejich účel, rozdělení, tvorbu/rozpuštění a jejich vyhodnocení v kontextu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“)…
Kategorizace účetních jednotek, aneb víte, jaké jsou Vaše povinnosti?

Kategorizace účetních jednotek, aneb víte, jaké jsou Vaše povinnosti?

Novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon“), došlo s účinností od 1.1.2016 k zavedení kategorizace účetních jednotek. Zákon ve svém ustanovení § 1b stanovil čtyři kategorie účetních jednotek a to mikro, malou, střední a velkou…
Zajišťovací účetnictví z pohledu účetní závěrky podnikatelů

Zajišťovací účetnictví z pohledu účetní závěrky podnikatelů

Účetní jednotky jsou v rámci uskutečňování svých ekonomických činností vystaveny řadě rizik.  Některá z nich nechávají nezajištěná, oproti jiným rizikům se účetní jednotky zajišťují, ať již přirozeným způsobem, tedy způsobem uskutečňování svých…
Zvýšení náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání od 2019

Zvýšení náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání od 2019

Dne 3. prosince 2018 schválila vláda nařízení o navýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady na výživu pozůstalých. Náhrady se počítají z rozdílu mezi průměrným…
Jste připraveni na možnou změnu kategorie účetní jednotky?

Jste připraveni na možnou změnu kategorie účetní jednotky?

V říjnu 2016 jsme se na těchto stránkách věnovali novele zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která s účinností od 1.1.2016 přinesla významné změny. Jednou z největších bylo zavedení tzv. kategorizace účetních jednotek. Domníváme se, že dva roky po…
Nové interpretace Národní účetní rady

Nové interpretace Národní účetní rady

Na začátku podzimu 2018 schválila Národní účetní rada (NÚR) na svém zasedání návrhy dvou interpretací. Obě interpretace jsou aktuálně v připomínkovém řízení. První interpretace (NI-58) se věnuje vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje a…
Artificial Inteligence, Machine Learning, účetnictví a daně

Artificial Inteligence, Machine Learning, účetnictví a daně

Máte pocit, že pojmy v nadpisu spolu nesouvisí?  Souvisí, a o tom je tento článek. „Umělá inteligence a strojové učení (tak jsou v současnosti pojmy překládány do češtiny) budou mít na vývoj naší profese zásadní vliv.“ A není to jen můj osobní názor…
Na co pamatovat při účetní závěrce 2018

Na co pamatovat při účetní závěrce 2018

Blížící se konec roku je pro mnohé účetní jednotky zároveň obdobím příprav na sestavování účetní závěrky. Novela účetních předpisů, která je známá již delší dobu, přinesla s účinností od 1.1.2018 několik novinek.  Vzhledem k tomu, že se některé z…