Audit a účetnictví

Pobídky v nájmech – postupujete při jejich účtování správně?

Pobídky v nájmech – postupujete při jejich účtování správně?

Pobídkou v nájemních vztazích je myšleno nájemné se slevou nebo nájemné úplně zdarma. Pobídky v nájmech se vyskytují především u dlouhodobých nájemních smluv. Pronajímatel, který se snaží získat dlouhodobou nájemní smlouvu a tím si zajistit…
Informace Generálního finančního ředitelství k nové možnosti zveřejnění účetní závěrky do veřejného rejstříku

Informace Generálního finančního ředitelství k nové možnosti zveřejnění účetní závěrky do veřejného rejstříku

V prosinci roku 2021 jsme Vás již informovali o nové možnosti zveřejňování účetní závěrek, která byla vnesena do zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, její novelou. S účinností od 1.1.2021 je umožněno účetním jednotkám, které jsou obchodními…
Nová možnost zveřejnění účetní závěrky

Nová možnost zveřejnění účetní závěrky

Společnosti sestavující účetní závěrku za období, které započalo nejdříve 1. lednem a skončilo nejdříve k 31. prosinci 2021 mají nově možnost zveřejnit účetní závěrku prostřednictvím příslušného správce daně formou podání v rámci daňového přiznání.…
Vládní podpory nejen v souvislosti s pandemií Covidu-19 aneb účtujete o nich správně?

Vládní podpory nejen v souvislosti s pandemií Covidu-19 aneb účtujete o nich správně?

Pojem vládní (státní) podpora, dotace, příspěvek atd. je všeobecně znám a mnozí z nás, kteří se zabývají účetní problematikou se museli mnohokrát rozhodovat, co se vlastně skrývá pod tímto termínem, aby mohlo dojít ke správnému proúčtování, a tedy i…
Nové pravidlo pro účtování o Leasingu s variabilními platbami

Nové pravidlo pro účtování o Leasingu s variabilními platbami

  Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) vydala dne 19. 7. 2021 aktualizaci svého pokynu ASC 842 Leasing, kterými upravuje účtování o leasingu s variabilními platbami na straně pronajímatele. Tato aktualizace nemá tedy vliv na stranu…
Pohledávky v účetnictví aneb pracujete s nimi správně? 2. díl

Pohledávky v účetnictví aneb pracujete s nimi správně? 2. díl

Pojem pohledávky asi každý zná nebo má alespoň představu o tom, co se pod ním skrývá. Pohledávka jako taková představuje očekávaný příjem peněžního toku za určité poskytnuté plnění. V prvním díle článku jsme si prošli základní pojmy, členění…
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, zkráceně ESMA (z anglického European Securities and Market Authority) je nezávislý subjekt Evropské Unie. Orgán byl zřízen v roce 2011 a sídlí v Paříži. Hlavní cíle orgánu ESMA jsou ochrana investorů, řádné…
Pohledávky v účetnictví aneb pracujete s nimi správně? 1. díl

Pohledávky v účetnictví aneb pracujete s nimi správně? 1. díl

Pojem pohledávky asi každý zná nebo má alespoň představu o tom, co se pod ním skrývá. Pohledávka jako taková představuje očekávaný příjem peněžního toku za určité poskytnuté plnění. V dnešním článku se zaměříme na pohledávky z pohledu vedení…