Audit a účetnictví

Zveřejňování účetní závěrky - co se stane, když nezveřejním?

Zveřejňování účetní závěrky - co se stane, když nezveřejním?

Účetní závěrka je soubor dokumentů, které účetní jednotka sestavuje zejména ke svému rozvahovému dni. Co je obsahem a v jakém rozsahu se účetní závěrka sestavuje, definuje § 18 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) a zpravidla platí,…
Vše zdražuje: Sedm opatření, která je třeba přijmout proti inflaci

Vše zdražuje: Sedm opatření, která je třeba přijmout proti inflaci

Inflace ovládla celosvětový trh a v dohledné době její sevření nepovolí. Nárůst nákladů narušuje zavedená obchodní pravidla v mezinárodním měřítku, většina vedoucích pracovníků středně velkých společností ve svém pracovním životě žádnou výraznou…
Účtování kryptoměn podle IFRS a v českém prostředí, dopad volatility kryptoměn na účetní závěrku

Účtování kryptoměn podle IFRS a v českém prostředí, dopad volatility kryptoměn na účetní závěrku

Úvod Jak si určitě každý z nás všiml, rozvoj kryptoměn se stal v posledních letech významnou součástí finančních trhů. Investování, těžba, staking, nákupy statků nebo obchodování s kryptoměnami se stávají stále více oblíbené jak mezi retailovými…
Zpráva o vztazích - sestavujete ji správně?

Zpráva o vztazích - sestavujete ji správně?

Zpráva o vztazích v rámci skupiny společností (dále jen „Zpráva“) je dokumentem, jehož sestavení nebývá u společností většinou populární, a to nejen z důvodu citlivosti charakteru zveřejňovaných údajů, ale také pro její složitost vyplývající z…
„Doba Covidová“ aneb selhání interních kontrol

„Doba Covidová“ aneb selhání interních kontrol

S nástupem nové „doby Covidové“ a rozšíření pro mnohé z nás dosud neznámé práce na home office, se objevilo téma vhodného nastavení interních kontrol ve společnostech, které dosud fungovaly na „papírové“ bázi a nejen u nich. Mnozí zaměstnanci v této…
Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – Interpretace Národní účetní rady

Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – Interpretace Národní účetní rady

Jednou ze základních zásad v rámci vedení účetnictví je, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. S ohledem na pravidelné zachycení…
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydal zprávu o činnosti dohledových orgánů za rok 2021

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydal zprávu o činnosti dohledových orgánů za rok 2021

Na podzim roku 2021 jsme vás v rámci našich aktualit informovali o orgánu ESMA, který byl zřízen v roce 2011. ESMA je nezávislý subjekt Evropské Unie, jehož cíle jsou zejména ochrana investorů, řádné fungování trhů a finanční stabilita. Kromě…
Národní účetní rada - možný zdroj informací při účtování a krok směrem k aplikaci IFRS

Národní účetní rada - možný zdroj informací při účtování a krok směrem k aplikaci IFRS

České účetnictví je tradičně založeno na právních předpisech. Reguluje ho zejména zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky včetně standardů, které na vyhlášky navazují. V poslední době ale roste počet společností, kterým již vymezení ve výše uvedených…