Audit a účetnictví

GT Talks: Přirozené úbytky zásob

GT Talks: Přirozené úbytky zásob

V další epizodě našeho podcastu se s Ivanem Fučíkem věnujeme přirozeným úbytkům zásob a účetním a daňovým souvislostem.  I když to na první pohled může znít jako nudné téma, pravý opak je pravdou. Pod nezáživným názvem se skrývá barvité téma plné…
Přístup auditora k utajovaným informacím

Přístup auditora k utajovaným informacím

Pro řádné provedení auditorské činnosti má auditor podle §21 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění právo požadovat od účetní jednotky doklady a jiné relevantní informace k řádnému provedení auditorské činnosti a získání…
Testy pro výplatu podílů na zisku – jste si jisti, že můžete vyplácet?

Testy pro výplatu podílů na zisku – jste si jisti, že můžete vyplácet?

Podnikatelské subjekty, s výjimkou neziskových organizací, provozují svou podnikatelskou činnost zejména za účelem dosažení zisku. Tento zisk představuje v účetnictví výsledek hospodaření běžného období a výsledek hospodaření minulých let, které…
GT Talks: Factoring

GT Talks: Factoring

Hostem naší páté epizody podcastu GT Talks je Michal Kováč, partner a specialista na audit. Factoring může být vhodná varianta, když potřebujete cash flow a nemůžete čekat na úhradu od odběratele. Pro koho je vhodný, jaká jsou úskalí a co taková…
Přirozené úbytky zásob a stanovení jejich norem aneb kdy se jedná o daňový náklad?

Přirozené úbytky zásob a stanovení jejich norem aneb kdy se jedná o daňový náklad?

Přirozené úbytky zásob představují inventurní rozdíl, který nese svá specifika, jimiž se budeme zabývat v následujících odstavcích. Inventarizací dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) zjišťují účetní jednotky skutečný stav…
Postup při zničení nebo poškození účetních záznamů

Postup při zničení nebo poškození účetních záznamů

Finanční správa ČR vydala informaci k postupu účetních jednotek i fyzických osob v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy vymezené v § 24 odstavec 10 zákona o daních z příjmů. Poplatníci oznámí tuto skutečnost bez…
Faktoring – známý pojem, avšak málo a někdy i nesprávně používaný

Faktoring – známý pojem, avšak málo a někdy i nesprávně používaný

Každá společnost se snaží najít co nejlepší cestu, jak vyhovět podmínkám svých odběratelů a současně si zajistit úhrady svých pohledávek. Níže si popíšeme, jak by nám s touto problematikou mohl pomoci faktoring. Co to je faktoring Faktoring řadíme…
Formulář insolvenčního řízení

Formulář insolvenčního řízení

V rámci projektu Aktualizace interaktivních formulářů elektronického podání pro insolvenční řízení zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti na stránkách Justice nový formulář Přihlášky pohledávky a pokyny k jejímu vyplnění. https://isir.justice.cz/isir…