Audit a účetnictví

Finanční analýza – k čemu to vše vlastně je?

Finanční analýza – k čemu to vše vlastně je?

Finanční analýza jako oblast finančního řízení podniku je nezbytnou součástí každé firmy, která chce uspět v dnešním konkurenčním prostředí. Pomocí znalosti historických informací lze usuzovat o přítomnosti a predikovat budoucnost finančního…
Rozhodovat o rozdělení zisku lze až do konce následujícího účetního období

Rozhodovat o rozdělení zisku lze až do konce následujícího účetního období

„27. senát Nejvyššího soudu (dále jen NS) složený z předsedy Filipa Cilečka a soudců Marka Doležala a Petra Šuka, v usnesení ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, vyložil, jaké změny - oproti úpravě obsažené v obchodním zákoníku - (dále OZ)…
Jak na rezervu na opravy hmotného majetku

Jak na rezervu na opravy hmotného majetku

Rádi bychom Vám přiblížili problematiku rezerv v účetním prostředí, jejich účel, rozdělení, tvorbu/rozpuštění a jejich vyhodnocení v kontextu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“)…
Kategorizace účetních jednotek, aneb víte, jaké jsou Vaše povinnosti?

Kategorizace účetních jednotek, aneb víte, jaké jsou Vaše povinnosti?

Novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon“), došlo s účinností od 1.1.2016 k zavedení kategorizace účetních jednotek. Zákon ve svém ustanovení § 1b stanovil čtyři kategorie účetních jednotek a to mikro, malou, střední a velkou…
Zajišťovací účetnictví z pohledu účetní závěrky podnikatelů

Zajišťovací účetnictví z pohledu účetní závěrky podnikatelů

Účetní jednotky jsou v rámci uskutečňování svých ekonomických činností vystaveny řadě rizik.  Některá z nich nechávají nezajištěná, oproti jiným rizikům se účetní jednotky zajišťují, ať již přirozeným způsobem, tedy způsobem uskutečňování svých…
Zvýšení náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání od 2019

Zvýšení náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání od 2019

Dne 3. prosince 2018 schválila vláda nařízení o navýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady na výživu pozůstalých. Náhrady se počítají z rozdílu mezi průměrným…
Jste připraveni na možnou změnu kategorie účetní jednotky?

Jste připraveni na možnou změnu kategorie účetní jednotky?

V říjnu 2016 jsme se na těchto stránkách věnovali novele zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která s účinností od 1.1.2016 přinesla významné změny. Jednou z největších bylo zavedení tzv. kategorizace účetních jednotek. Domníváme se, že dva roky po…
Nové interpretace Národní účetní rady

Nové interpretace Národní účetní rady

Na začátku podzimu 2018 schválila Národní účetní rada (NÚR) na svém zasedání návrhy dvou interpretací. Obě interpretace jsou aktuálně v připomínkovém řízení. První interpretace (NI-58) se věnuje vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje a…