Audit a účetnictví

Národní účetní rada - možný zdroj informací při účtování a krok směrem k aplikaci IFRS

Národní účetní rada - možný zdroj informací při účtování a krok směrem k aplikaci IFRS

České účetnictví je tradičně založeno na právních předpisech. Reguluje ho zejména zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky včetně standardů, které na vyhlášky navazují. V poslední době ale roste počet společností, kterým již vymezení ve výše uvedených…
Vykazování peněžních prostředků u Sberbank CZ

Vykazování peněžních prostředků u Sberbank CZ

Na konci února 2022 Česká národní banka podnikla první kroky k odebrání bankovní licence společnosti Sberbank CZ. V reakci na tuto skutečnost vydala Komora auditorů ČR stanovisko k vykazování peněžních prostředků vedených u Sberbank CZ v rámci…
Splatná vs. odložená daň - principy účtování, vykazování

Splatná vs. odložená daň - principy účtování, vykazování

Než dojde k sestavení účetní závěrky za rok 2021 je třeba provést fyzické a dokladové inventarizace a zaúčtovat závěrkové operace. Posledními účetními zápisy je zaúčtování splatné a odložené daně, kterým se dnes budeme věnovat. V našem článku vás…
GT Talks: ESEF s Klárou Honzíkovou a Jiřím Köhlerem

GT Talks: ESEF s Klárou Honzíkovou a Jiřím Köhlerem

Klára Honzíková a Jiří Köhler nám dnes představí ESEF, což je Evropský jednotný elektronický formát, který definuje pravidla pro přípravu a zveřejňování účetních závěrek firem. Pro koho platí a odkdy? Jakým způsobem můžete tuto regulaci naplnit?…
Jak správně účtovat dlouhodobé zakázky u stavebních prací?

Jak správně účtovat dlouhodobé zakázky u stavebních prací?

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) v nedávném rozsudku č. 2 Afs 296/2020-64 řešil způsob účtování dlouhodobých zakázek ve stavebnictví. Spor se týkal okamžiku zdanění výnosů u smluv o dílo, konkrétně zda je dle zákona o účetnictví možné účtovat…
Zajišťovací dokumentace v účetnictví aneb víte, k čemu slouží?

Zajišťovací dokumentace v účetnictví aneb víte, k čemu slouží?

Vedení účetnictví není jen o účtování účetních případů, generování nespočetného množství sestav a analýz, ale také o řádném zdokumentování účetních případů sloužícím k tomu, abychom po čase vůbec věděli, co bylo zaúčtováno a proč, a dále mimo jiné…
Zálohy na pořízení majetku v cizí měně – přecenit či ne?

Zálohy na pořízení majetku v cizí měně – přecenit či ne?

Nejvyšší správní soud (NSS) v rozsudku 4 Afs 170/2021-35 ze dne 14. 2. 2022 potvrdil, že k zaplacené záloze v cizí měně na pořízení dlouhodobého hmotného majetku se neúčtuje o kurzovém rozdílu. Jádro sporu tkvělo v tom, že správce daně doměřil…
Schválená Interpretace I-47 Přijaté zálohy v cizí měně

Schválená Interpretace I-47 Přijaté zálohy v cizí měně

Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) schválila dne 31. 1. 2022 novou interpretaci vztahující se k oblasti přijatých záloh v cizí měně. Interpretace se věnuje nejen problematice vykazování přijatých záloh v účetnictví účetní jednotky (prodávající…