Audit a účetnictví

Vliv zákona o dani z příjmů na dlouhodobý majetek v návaznosti na vedení účetnictví

Vliv zákona o dani z příjmů na dlouhodobý majetek v návaznosti na vedení účetnictví

V tomto článku bychom vás rádi seznámili se zajímavým tématem spojeným se změnami v tzv. daňovém balíčku 2021 (zákon č. 609/2020 Sb.) a to u zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), v návaznosti na dlouhodobý majetek a jeho vliv…
Nový návrh směrnice pro nefinanční vykazování byl představen!

Nový návrh směrnice pro nefinanční vykazování byl představen!

Dne 21.dubna 2021 byl Evropskou komisí přijat návrh nové směrnice na podávání zpráv o udržitelnosti podniků (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD). Jedná se o rozšíření již platné směrnice 2014/95/EU– Non-Financial Reporting Directive …
Změna plánování stavu zásob v období Covid-19

Změna plánování stavu zásob v období Covid-19

Globální pandemie (Covid-19) významně ovlivnila chod světového obchodu i domácí ekonomiky. Existuje mnoho aspektů, které firmy berou v potaz při plánování chodu podniku, ovšem dříve se nemusely potýkat s množstvím rizik, které přinesla pandemie a…
Účetní závěrka v době koronavirové

Účetní závěrka v době koronavirové

Je to již více než rok, kdy jsme i u nás zaznamenaly první případ koronaviru a na mnoho společností dopadly vládní nařízení a další restrikce. V současné době společnosti dokončují nebo se připravují na sestavení účetní závěrky. Přestože se účetní…
Elektronická data v účetnictví

Elektronická data v účetnictví

Všechny subjekty procházejí během své doby působnosti určitým vývojem. Nároky na rychlost, jednoduchost, kvalitu, dostupnost a cenu se pořád zvyšují. Vývoji neunikly ani formy vedení účetnictví. Elektronické účetnictví rok od roku nabývá na větší…
Cash flow v praxi aneb co to je a proč bychom ho měli sestavovat

Cash flow v praxi aneb co to je a proč bychom ho měli sestavovat

1. Cíl výkazu Cash Flow V tomto článku se zaměříme na výkaz Cash Flow (dále v textu jako „CF“), který podává přehled o finančních a investičních procesech v jejich vzájemné souvislosti, o struktuře vlastních či cizích finančních zdrojích a jejich…
Rozdíly ve vedení účetnictví podle IFRS vs. ČÚS, část 2

Rozdíly ve vedení účetnictví podle IFRS vs. ČÚS, část 2

V první části článku jsme si přiblížili obecné přístupy pro vedení účetnictví a provádění finančního výkaznictví dle českých i mezinárodních účetních standardů. Nyní se zaměříme na vybrané konkrétní oblasti účetnictví, jejichž úpravy se v obou…
Dlouhodobý majetek – dokumentace a nastavení plánu odepisování

Dlouhodobý majetek – dokumentace a nastavení plánu odepisování

U mnoha společností je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek velmi významnou, často i nejvýznamnější položkou aktiv. Jedná se o aktiva, která společnosti slouží k zajištění její činnosti – budovy, stroje, vybavení kanceláří, auta, software a další.…