Audit a účetnictví

Stanovisko Ministerstva financí ke Sberbank

Stanovisko Ministerstva financí ke Sberbank

Dne 23. 6. 2022 zveřejnilo Ministerstvo financí své stanovisko k účetnímu a rozpočtovému zachycení některých skutečností souvisejících s problematikou Sberbank CZ, a.s. Stanovisko se zabývá Okamžikem uskutečnění účetního případu (OUÚP). Případem je…
Národní účetní rada pořádá 13. ročník odborného semináře

Národní účetní rada pořádá 13. ročník odborného semináře

Národní účetní rada (dále jen „NÚR“), jako každý rok, pořádá i v roce 2022 odborný seminář. Tento rok se koná v pátek 2.12.2022 na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“). Hlavním tématem letošního setkání bude nově připravovaný zákon o…
Zveřejňování účetní závěrky - co se stane, když nezveřejním?

Zveřejňování účetní závěrky - co se stane, když nezveřejním?

Účetní závěrka je soubor dokumentů, které účetní jednotka sestavuje zejména ke svému rozvahovému dni. Co je obsahem a v jakém rozsahu se účetní závěrka sestavuje, definuje § 18 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) a zpravidla platí,…
Vše zdražuje: Sedm opatření, která je třeba přijmout proti inflaci

Vše zdražuje: Sedm opatření, která je třeba přijmout proti inflaci

Inflace ovládla celosvětový trh a v dohledné době její sevření nepovolí. Nárůst nákladů narušuje zavedená obchodní pravidla v mezinárodním měřítku, většina vedoucích pracovníků středně velkých společností ve svém pracovním životě žádnou výraznou…
Účtování kryptoměn podle IFRS a v českém prostředí, dopad volatility kryptoměn na účetní závěrku

Účtování kryptoměn podle IFRS a v českém prostředí, dopad volatility kryptoměn na účetní závěrku

Úvod Jak si určitě každý z nás všiml, rozvoj kryptoměn se stal v posledních letech významnou součástí finančních trhů. Investování, těžba, staking, nákupy statků nebo obchodování s kryptoměnami se stávají stále více oblíbené jak mezi retailovými…
Zpráva o vztazích - sestavujete ji správně?

Zpráva o vztazích - sestavujete ji správně?

Zpráva o vztazích v rámci skupiny společností (dále jen „Zpráva“) je dokumentem, jehož sestavení nebývá u společností většinou populární, a to nejen z důvodu citlivosti charakteru zveřejňovaných údajů, ale také pro její složitost vyplývající z…
„Doba Covidová“ aneb selhání interních kontrol

„Doba Covidová“ aneb selhání interních kontrol

S nástupem nové „doby Covidové“ a rozšíření pro mnohé z nás dosud neznámé práce na home office, se objevilo téma vhodného nastavení interních kontrol ve společnostech, které dosud fungovaly na „papírové“ bázi a nejen u nich. Mnozí zaměstnanci v této…
Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – Interpretace Národní účetní rady

Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – Interpretace Národní účetní rady

Jednou ze základních zásad v rámci vedení účetnictví je, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. S ohledem na pravidelné zachycení…