Audit a účetnictví

Konec odpisování majetku pomocí mimořádných odpisů

Konec odpisování majetku pomocí mimořádných odpisů

Dne 30. 6. 2010 skončila účinnost ustanovení zákona o daních z příjmů, které umožňovalo uplatnit odpisy majetku ve zkráceném termínu. Možnost zkrátit dobu odpisování zavedla novela zákona o daních z příjmů v průběhu roku 2009 a týká se majetku…
Diskuze o zavedení IFRS pro malé a střední podniky

Diskuze o zavedení IFRS pro malé a střední podniky

Evropská komise (dále jen EK) zveřejnila analýzu, zabývající se možností zavedení Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (dále jen IFRS) pro malé a středné podniky (dále jen SME). EK se rozhodla zjistit názor na danou tématiku. Obdržela 208…
Zveřejnění účetní závěrky

Zveřejnění účetní závěrky

Protože se opět blíží doba, kdy mnohé účetní jednotky sestavují účetní závěrky, rozhodli jsme se Vás informovat o zveřejňovací povinnosti. Tato povinnost se vztahuje na účetní jednotky zapsané v obchodním rejstříku a ukládá ji zákon o účetnictví a…
Protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

Protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

Mnoho účetních neví, že při uvádění dlouhodobého hmotného majetku do užívání, je třeba kromě patřičného účetního dokladu vyhotovit také protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání. Tento článek si klade za cíl o této často opomíjené…
Principy a cíle auditu

Principy a cíle auditu

V dnešním vydání jsme se rozhodli Vás informovat o cíli a principu auditu a  o možných modifikacích výroku auditora z pohledu mezinárodních auditorských standardů.  Tento článek si dává za cíl informovat veřejnost o principech, na kterých je audit…
Účetní závěrka podle IFRS již od roku 2011?

Účetní závěrka podle IFRS již od roku 2011?

Ministerstvo financí připravilo k připomínkovému řízení návrh novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s navrhovanou účinností od 1. ledna 2011. Tato novela by měla rozšířit možnosti použití Mezinárodních standardů účetního výkaznictví…
IFRS 9 – Finanční nástroje aneb co přinesla první fáze

IFRS 9 – Finanční nástroje aneb co přinesla první fáze

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) v současné době pracuje na novém standardu IFRS 9 Finanční nástroje, který by do konce roku 2010 měl nahradit stávající IAS 39 Finanční nástroje. Finančními nástroji jsou například akcie nebo dluhopisy.…
18142124252627
Následující stránka »