Audit a účetnictví

Nezveřejnění účetní závěrky bude pokutováno

Nezveřejnění účetní závěrky bude pokutováno

Ve finančním managementu č. 12 ze dne 18. června 2010 jsme Vás informovali o povinnosti zveřejnění účetní závěrky a způsobu, jak této povinnosti dostát. Nyní dle nejnovějších informací chce Česká daňová správa přistoupit ke kontrolám zveřejnění a za…
Zamyšlení nad účetní závěrkou před závěrem roku

Zamyšlení nad účetní závěrkou před závěrem roku

Blíží se konec roku, vedení společností již vyčkává, jaký vliv budou mít poslední měsíce roku na výsledném hospodaření společnosti. Je třeba si ale uvědomit, že začnou práce na účetní závěrce, která mnohdy očekávaný výsledek hospodaření velmi upraví…
Vklad podniku či jeho části a jeho účtování

Vklad podniku či jeho části a jeho účtování

V dnešním čísle časopisu Finanční Management bychom Vás chtěli krátce informovat o vkladu podniku a jeho dopadech do účetnictví a do základního kapitálu obchodní společnosti. Níže se budeme věnovat popisu dané problematiky a krátce také bude…
Konec odpisování majetku pomocí mimořádných odpisů

Konec odpisování majetku pomocí mimořádných odpisů

Dne 30. 6. 2010 skončila účinnost ustanovení zákona o daních z příjmů, které umožňovalo uplatnit odpisy majetku ve zkráceném termínu. Možnost zkrátit dobu odpisování zavedla novela zákona o daních z příjmů v průběhu roku 2009 a týká se majetku…
Diskuze o zavedení IFRS pro malé a střední podniky

Diskuze o zavedení IFRS pro malé a střední podniky

Evropská komise (dále jen EK) zveřejnila analýzu, zabývající se možností zavedení Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (dále jen IFRS) pro malé a středné podniky (dále jen SME). EK se rozhodla zjistit názor na danou tématiku. Obdržela 208…
Zveřejnění účetní závěrky

Zveřejnění účetní závěrky

Protože se opět blíží doba, kdy mnohé účetní jednotky sestavují účetní závěrky, rozhodli jsme se Vás informovat o zveřejňovací povinnosti. Tato povinnost se vztahuje na účetní jednotky zapsané v obchodním rejstříku a ukládá ji zákon o účetnictví a…
Protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

Protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

Mnoho účetních neví, že při uvádění dlouhodobého hmotného majetku do užívání, je třeba kromě patřičného účetního dokladu vyhotovit také protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání. Tento článek si klade za cíl o této často opomíjené…
Principy a cíle auditu

Principy a cíle auditu

V dnešním vydání jsme se rozhodli Vás informovat o cíli a principu auditu a  o možných modifikacích výroku auditora z pohledu mezinárodních auditorských standardů.  Tento článek si dává za cíl informovat veřejnost o principech, na kterých je audit…