Audit a účetnictví

Nový auditor ve společnosti Fučík & partneři

Nový auditor ve společnosti Fučík & partneři

S potěšením si dovolujeme oznámit, že dne 1. 12. 2015 se rozrostly řady kvalifikovaných odborníků společnosti Fučík & partneři o nového auditora – Jana Váchu. Ing. Jan Vácha úspěšně ukončil tříletý vzdělávací proces, který představuje složení…
Novinky v oblasti IFRS

Novinky v oblasti IFRS

Na následujících řádcích bychom vás chtěli krátce seznámit s vývojem a novinkami u tří nových či významně změněných standardů IFRS. Leasingy Cílem projektu je zcela nový standard, týkající se leasingů. V současné době je standard ve fázi schvalování…
Dohadná položka anebo rezerva? Pohled judikatury

Dohadná položka anebo rezerva? Pohled judikatury

V rámci praxe se občas setkáváme s názorem zástupců některých účetních jednotek, že z jejich pohledu je jedno, zda účetní zaúčtuje pasivní dohad nebo rezervu. Náklad tam je, výsledek hospodaření je v pořádku a suma aktiv také… Je to ale opravdu…
Dlouhodobé a krátkodobé závazky

Dlouhodobé a krátkodobé závazky

Další položkou ze seriálu rozvahy, kterou se budeme v dnešním článku zabývat, jsou závazky, které jsou součástí zúčtovacích vztahů. V rámci závazků jsou sledovány závazky z obchodních vztahů, závazky v rámci skupiny, přijaté zálohy, pasivní dohadné…
REZERVY – 2. část

REZERVY – 2. část

V rámci našeho „seriálu“ zaměřeného na jednotlivé položky rozvahy se v dnešním díle budeme zabývat pokračováním informací o jedné ze složek cizích zdrojů -  „Rezervách“. S rezervami se v dnešní době setkává téměř každá účetní jednotka a to jak v…
REZERVY – 1. část

REZERVY – 1. část

V rámci našeho „seriálu“ zaměřeného na jednotlivé položky rozvahy se v dnešním díle budeme zabývat jednou ze složek cizích zdrojů a tou jsou „Rezervy“. S rezervami se v dnešní době setkává téměř každá účetní jednotka a to jak v rámci zákonných…
Zálohy na výplatu podílu na zisku

Zálohy na výplatu podílu na zisku

Zákon o obchodních korporacích zavedl v rámci rekodifikace soukromého práva možnost, aby obchodní korporace vyplácely zálohy na podíly na zisku. Tento článek Vás seznámí s možnostmi výplaty podílu na zisku – kdy, komu a kolik je možné vyplatit, kdo…
Výsledek hospodaření běžného období

Výsledek hospodaření běžného období

V rámci našeho „seriálu“ zaměřeného na jednotlivé položky rozvahy se v dnešním díle budeme zabývat jednou ze složek vlastního kapitálu, a to je Výsledek hospodaření běžného účetního období a Výsledek hospodaření minulých let. Výsledek hospodaření…