Audit a účetnictví

Novinky v účetnictví v roce 2012

Novinky v účetnictví v roce 2012

V tomto článku bychom Vás chtěli seznámit s novinkami v účetnictví, které začaly platit v průběhu roku 2012 a od roku 2013. O novele, jejíž účinnost nastane od 1.1. 2013, která se týká oprav chyb minulých let, jsme Vás již informovali ve FM č. 7.…
Zásoby – IAS 2

Zásoby – IAS 2

Mezinárodní účetní standard IAS 2 rozumí zásobami aktiva držená za účelem prodeje v běžném podnikání, aktiva v procesu výroby, nebo materiál či obdobné dodávky, které se spotřebují ve výrobním procesu nebo při poskytování služeb. Oceňování Zásoby…
Plánované změny v oblasti auditu

Plánované změny v oblasti auditu

Evropská komise pracuje již od roku 2006 na nové legislativní úpravě auditu. Na konci roku 2011 byl vydán návrh směrnice, který prezentuje plánované změny. V článku se zaměříme na nejvýznamnější změny, které v případě schválení směrnice nastanou.…
Dopady změn měnových kurzů – IAS 21

Dopady změn měnových kurzů – IAS 21

Zatímco účetní jednotky působící v České republice mají povinnost v souladu se zákonem o účetnictví vést účetnictví v jednotkách české měny a v českých korunách pak sestavovat i účetní závěrku, mezinárodní účetní standardy, vzhledem ke své…
Dopady změn měnových kurzů – IAS 21

Dopady změn měnových kurzů – IAS 21

Dopady změn měnových kurzů – IAS 21 Zatímco účetní jednotky působící v České republice mají povinnost v souladu se zákonem o účetnictví vést účetnictví v jednotkách české měny a v českých korunách pak sestavovat i účetní závěrku, mezinárodní účetní…
Události po rozvahovém dni – IAS 10

Události po rozvahovém dni – IAS 10

V dnešním článku se opět vrátíme k  mezinárodním účetním standardům, konkrétně se tentokrát zaměříme na události nastalé po rozvahovém dni. Problematice se věnuje mezinárodní účetní standard IAS 10. Vzhledem k tomu, že společnosti sestavují a…
Opravy chyb minulých let

Opravy chyb minulých let

Chyby a zachycení jejich oprav bylo dlouhou dobu kontroverzním účetním tématem. Názorů na vypořádání se s chybami je mnoho, závazný je pro nás však ten názor, který je prezentován v legislativě – v zákoně o účetnictví, vyhlášce pro podnikatele a…
Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby – IAS 8

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby – IAS 8

Pro uživatele účetních závěrek je klíčová srovnatelnost údajů účetních závěrek jednotlivých společností  a v rámci jedné účetní závěrky také porovnatelnost údajů mezi obdobími, tj. vykazování srovnávacích údajů. Účetní realita přináší momenty, které…