Audit a účetnictví

Upozornění na povinnost určit kontaktní osobu

Upozornění na povinnost určit kontaktní osobu

Finanční analytický úřad (FAÚ) vydal upozornění na skutečnost, že úvěrové a finanční instituce, hazardní sektor, realitní sektor, osoby poskytující služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy a osoby poskytující služby spojené s virtuálním…
Máte povinnost konsolidovat?

Máte povinnost konsolidovat?

Na úvod si stručně vysvětlíme, co je to konsolidovaná účetní závěrka. Obecně se konsolidovanou účetní závěrkou rozumí sestavení účetní závěrky za skupinu podniků, které jsou majetkově propojené. Z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále…
Fyzická inventura (majetek, zásoby) jako zjištění skutečného stavu aktiv

Fyzická inventura (majetek, zásoby) jako zjištění skutečného stavu aktiv

Téma inventur v období okolo konce účetního období bývá často omývané a pro mnoho společností je to každoroční strašák, který je časově i organizačně náročný. Provést fyzickou inventuru má za povinnost každá společnost, která má nějaké zásoby,…
Nové znění Interpretace I-16 je schváleno

Nové znění Interpretace I-16 je schváleno

Národní účetní rada (NÚR) schválila dne 31. 10. 2022 aktualizovanou verzi Interpretace I-16 vztahující se k vykazování úplatně nabytého samostatného věcného břemene. Autorem této interpretace je prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. Interpretace se…
Průzkum o elektronické fakturaci a automatizovaném zpracování faktur

Průzkum o elektronické fakturaci a automatizovaném zpracování faktur

Vážení čtenáři, rádi bychom vás pozvali k účasti na průzkumu o elektronické fakturaci a automatizovaném zpracování faktur, který zpracovává společnost Grant Thornton Hungary a účastní se ho státy střední Evropy jako Česká Republika, Slovensko,…
Komora auditorů k návrhu nového zákona o účetnictví – změny v rámci povinného auditu

Komora auditorů k návrhu nového zákona o účetnictví – změny v rámci povinného auditu

Komora auditorů České republiky (dále jen „KAČR“) zveřejnila na svých webových stránkách své vyjádření, v souvislosti s návrhem nového zákona o účetnictví připravovaným ze strany Ministerstva financí České republiky, na změnu limitů pro povinný…
Zveřejnění návrhu nového zákona o účetnictví

Zveřejnění návrhu nového zákona o účetnictví

Dne 26. 10. 2022 byla na stránkách Ministerstva financí České republiky zveřejněna informace o meziresortním připomínkovém řízení k návrhu zákona o účetnictví. Ministerstvo financí zpracovalo návrh daného zákona, který by měl představovat „revoluci“…
Nové znění Interpretace I-16 míří do vnějšího připomínkového řízení

Nové znění Interpretace I-16 míří do vnějšího připomínkového řízení

Národní účetní rada (NÚR) schválila do vnějšího připomínkového řízení na svém zasedání v září 2022 interpretaci vztahující se k vykazování úplatně nabytého samostatného věcného břemene. Autorem této interpretace je prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.…