Audit a účetnictví

Nový zákon o účetnictví: Cíle účetního výkaznictví a požadavky na kvalitu účetních informací

Nový zákon o účetnictví: Cíle účetního výkaznictví a požadavky na kvalitu účetních informací

Tento článek je první vlaštovkou v našem seriálu k novému zákonu o účetnictví, kde bychom vám chtěli postupně představit principy a novinky z něj vyplývající. První část nového zákona o účetnictví se věnuje cíli účetního výkaznictví a požadavkům na…
Interpretaci Národní účetní rady I-8 čekají změny

Interpretaci Národní účetní rady I-8 čekají změny

21. 3. 2023 schválila Národní účetní rada na svém zasedání aktualizované znění interpretace I-8 Sociální fond a obdobné fondy tvořené ze zisku do vnějšího připomínkového řízení, které trvá do 21. 4. 2023. Plné znění je dostupné zde jako „Aktuální…
Zdanění či nezdanění přecenění na reálnou hodnotu v podmínkách rostoucích úrokových sazeb a posilující koruny

Zdanění či nezdanění přecenění na reálnou hodnotu v podmínkách rostoucích úrokových sazeb a posilující koruny

Kurzové rozdíly a zajišťovací účetnictví V průběhu roku 2022 došlo k výraznému nárůstu v úrokových sazbách a zároveň k posílení koruny vůči EUR.  Tato situace má své nezanedbatelné dopady do výsledku hospodaření a následně do základu daně z příjmů…
Nová interpretace Národní účetní rady

Nová interpretace Národní účetní rady

Nedávno jsme vás informovali, že 16. ledna 2023 byla schválena zatím poslední interpretace Národní účetní rady s označením I-48 Ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí. Tato interpretace dále rozšiřuje interpretace I-25…
Následné události – upravující/neupravující informace v účetní závěrce

Následné události – upravující/neupravující informace v účetní závěrce

Úvod Práce auditora nekončí pouze zkoumáním již skončeného (prověřovaného) účetního období. Je potřeba být důsledný i k událostem, které nastanou v budoucnu (v následujícím účetním období) a to zejména z důvodu, že tyto události mohou ovlivnit…
Upozornění na povinnost určit kontaktní osobu

Upozornění na povinnost určit kontaktní osobu

Finanční analytický úřad (FAÚ) vydal upozornění na skutečnost, že úvěrové a finanční instituce, hazardní sektor, realitní sektor, osoby poskytující služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy a osoby poskytující služby spojené s virtuálním…
NÚR schválila novou interpretaci I-48

NÚR schválila novou interpretaci I-48

Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) schválila dne 16. 1. 2023 novou interpretaci č. I-48 Ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí. Danou interpretaci je možné nalézt na webových stránkách NÚR – www.nur.cz. Jedním ze…
Máte povinnost konsolidovat?

Máte povinnost konsolidovat?

Na úvod si stručně vysvětlíme, co je to konsolidovaná účetní závěrka. Obecně se konsolidovanou účetní závěrkou rozumí sestavení účetní závěrky za skupinu podniků, které jsou majetkově propojené. Z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále…